....

Chyba na stránce: Zpravodajka pro dospělé - Křižovatka"

URL: https://krizovatka.skaut.cz/organizace/ustredi/vykonna-rada/slozeni-vrj/613-zpravodajka-vrj-pro-vzdelavani?autologin=1"

Zpravodajka pro dospělé

Zpravodajka pro dospělé

Barbora Tichavová – Rozárka jako zpravodajka Výkonné rady má na starosti oblast dospělých.

Od roku 2007 do června 2011 vedla Rozárka středisko Zlatá Růže Jindřichův Hradec, dříve dva tamní oddíly. Je aktivní instruktorkou vzdělávacích akcí a matkou dvou malých dětí.Agenda dospělých je od druhé poloviny roku 2014 zcela novou agendou v rámci VRJ. Postupně vzniká a usazuje se, ale jejím jádrem je starost o cílové skupiny činovníků a dalších dospělých členů, kterými jsou např. vedoucí OJ, výchovní zpravodajové, kluby rodinného skautingu, skupina bývalých činovníků, příznivců skautingu ad. Počet aktivních dospělých členů Junáka roste a věříme, že je třeba se práci s nimi a jejich podpoře cíleně věnovat.

E-mail: barbora.tichavova@skaut.cz

logo

Práce s článkem

1
kladných hlasů

Klíčové výrazy

Diskuse o článku

0 Názorů
Komentáře jsou dostupné jen přihlášeným členům Junáka.

Navigace:

  Nahlásit chybu