....

Chyba na stránce: Zpravodajka Výkonné rady pro oblast dospělých - Křižovatka"

URL: https://krizovatka.skaut.cz/organizace/ustredi/vykonna-rada/slozeni-vrj/613-zpravodajka-vrj-pro-vzdelavani?autologin=1"

Zpravodajka Výkonné rady pro oblast dospělých

Zpravodajka Výkonné rady pro oblast dospělých

Barbora Tichavová – Rozárka jako zpravodajka Výkonné rady má na starosti oblast dospělých.

foto/obrázek poskytl(a): Pavlína Kršková

Agenda dospělých je od druhé poloviny roku 2014 zcela novou agendou v rámci VRJ. Postupně vzniká a usazuje se, ale jejím jádrem je starost o cílové skupiny činovníků a dalších dospělých členů, kterými jsou např. vedoucí OJ, výchovní zpravodajové, kluby rodinného skautingu, skupina bývalých činovníků, příznivců skautingu ad. Počet aktivních dospělých členů Junáka roste a věříme, že je třeba se práci s nimi a jejich podpoře cíleně věnovat.

Od roku 2007 do června 2011 vedla Rozárka středisko Zlatá Růže Jindřichův Hradec, dříve dva tamní oddíly. Je aktivní instruktorkou vzdělávacích akcí a matkou dvou malých dětí.

E-mail: barbora.tichavova@junak.cz

logo

Práce s článkem

1
kladných hlasů

Klíčové výrazy

Diskuse o článku

0 Názorů
Komentáře jsou dostupné jen přihlášeným členům Junáka.

Navigace:

  Nahlásit chybu