....

Chyba na stránce: Zpravodaj Výkonné rady pro program - Křižovatka"

URL: https://krizovatka.skaut.cz/organizace/ustredi/vykonna-rada/slozeni-vrj/614-zpravodaj-vrj-pro-program?autologin=1"

Zpravodaj Výkonné rady pro program

Zpravodaj Výkonné rady pro program

Ondřej Kupka – Dick je odpovědný za vytváření a rozvoj programových nástrojů a jejich podpory na celostátní úrovni.

foto/obrázek poskytl(a): KUj

Má na starosti vydávání stezek, metodických publikací a dalších podpůrných materiálů k programu pro všechny věkové kategorie. Za VRJ řídí výchovné odbory, které pak zajišťují zejména další průběžný rozvoj a podporu výchovných nástrojů (např. podporu používání stezky a symbolického rámce či dohled nad výchovnými cíly časopisů).

Dále pod něj spadá oblast táborů a celostátních či velkých akcí.

Osobně pak vede projekt Nový program, v rámci kterého se od roku 2005 provádí revize celého výchovného programu, a projekt Hodnocení kvality, který zavádí do všech úrovní Junáka nástroje zaměřující se na kvalitu naší činnosti.

E-mail: ondrej.kupka@ju­nak.cz

Tel.: 776 197 340

logo

Práce s článkem

1
kladných hlasů

Klíčové výrazy

Diskuse o článku

0 Názorů
Komentáře jsou dostupné jen přihlášeným členům Junáka.

Navigace:

  Nahlásit chybu