....

Chyba na stránce: Zpravodaj pro ICT a organizaci - Křižovatka"

URL: https://krizovatka.skaut.cz/organizace/ustredi/vykonna-rada/slozeni-vrj/615-zpravodaj-pro-ict-a-organizaci?autologin=1"

Zpravodaj pro ICT a organizaci

Zpravodaj pro ICT a organizaci

Ondřej Peřina – Jerry je zpravodajem Výkonné rady, který se věnuje nejen oblasti skautIS, ale i nejrůznějších informačních a komunikačních technologií v Junáku - českém skautu a především pak rozsáhlé oblasti organizace, jednotek, členství, spolkového rejstříku a předpisů.

Jako zpravodaj VRJ má na starosti veškerou agendu z oblasti organizace Junáka - českého skauta, jeho organizačních jednotek, členů, registrace a skautských předpisů. Mimo jiné pod něj spadá spolkového rejstříku, přeměn organizačních jednotek (vznik, slučování i zániky) a souvisejících témat.

V oblasti ICT se stará o vše související s informačním systémem skautIS. Jeho úkolem je zajistit ve spolupráci s manažerem skautIS chod tohoto on-line systému, provoz i další rozvoj v širokém spektru agend. Kromě skautISu také zodpovídá za celou oblast ústředních webů Junáka - českého skauta. Součástí práce zpravodaje je i podpora a rozvoj skautských mobilních aplikací, skautských G Suite, podpora jednotek i ústředí v oblasti software/hardware a řízení dalších IT projektů. Navíc podporuje různé dobrovolnické týmy a projekty v oblasti IT a spolu s Infoodborem dohlíží obecně na oblast ICT v Junáku - českém skautu.

Jerry byl v letech 2003–2009 vedoucím střediska Ještěd Liberec, na ústřední úrovni se kromě Infoodboru věnoval v minulosti také oblasti public relation v rámci PR odboru a vzdělávání v oblasti organizace a práva. Od roku 2008 je předsedou krajské rady Libereckého kraje. Navíc je lektorem kurzů střediskového minima, manažerských kurzů jako MUŠKA či Hopík a také vůdcovského "5:10 sever" či čekatelského kurzu Vocať Pocaď.

Kontaktovat ho můžete e-mailem na: ondrej.perina­@skaut.cz

S dotazy z oblasti organizace, legislativy, jednotek a registrace se obracejte na e-mail registrace@skaut.cz. Pro podporu skautISu pište prosím na podpora@skaut.cz nebo se obraťte na on-line podporu či do on-line nápovědy.

 

logo

Práce s článkem

0
kladných hlasů

Klíčové výrazy

Diskuse o článku

0 Názorů
Komentáře jsou dostupné jen přihlášeným členům Junáka.

Navigace:

  Nahlásit chybu