....

Chyba na stránce: Směrnice ke vzdělávacím akcím na rok 2015 přináší změny. Jaké? - Křižovatka"

URL: https://krizovatka.skaut.cz/organizace/vzdelavani/1490-smernice-pro-vzdelavaci-akce-2015-prinasi-zmeny-jake?autologin=1"

Vzdělávání

Směrnice ke vzdělávacím akcím na rok 2015 přináší změny. Jaké?

Pořádáte vzdělávací akci v roce 2015? Přečtě te si, jaké změny a možnosti se vám nabízejí. 

Směrnice přináší dvě zásadní novinky v hlášení akce a ve výši dotace u některých akcí.

Nejprve k hlášení. Pro vzdělávací akce pořádané v roce 2015 můžete využít buď klasickou cestu excelovského formuláře, nebo nový způsob prostřednictvím skautIS.

Ve výši dotačních částek došlo také ke změnám. Navýšeny byly dotace pro vícedenní nelesní čekatelské a vůdcovské kurzy a dále pak pro lesní kurzy a lesní školy. Navíc pokud pořádáte metodický seminář, regionální výměnu, seminář o vedení středisek nebo lesní školu a akce je zaměřena na vzdělávání vedoucích organizačních jednotek, výchovných zpravodajů, hospodářů a revizorů, můžete zažádat o navýšení dotace. Toto opatření směřuje k podpoře strategických priorit Junáka.

Směrnice je ke stažení ve spisovně nebo níže v článku.

Termíny hlášení, vyúčtování aj další data zůstávají tradiční: 

- projekt lesní akce podává do 31. 12. předchozího roku

 - hlášení akce se podává alespoň 14 dnů před konáním akce, elektronicky, nebo prostřednictvím skautISu. U vzdělávacích akcí konaných do 31. 8. termín nahlášení akce nejpozději 15. 5., u akcí konaných v termínu 1. 9. – 31. 12. je termín nahlášení akce nejpozději 30. 9. U kvalifikačních akcí obsahuje také složení zkušební komise.

- žádost o dotaci - zasílá se elektronicky, nebo prostřednictvím skautISu nejpozději 14 dní před začátkem akce. Pokud je požadováno zaslání zálohy na dotaci, pak nejpozději 14 dní před datem jejího zasláním.

- vyúčtování dotace se posílá v papírové verzi, nejpozději do 1 měsíce po skončení celé akce. V případě, že má akce více částí, pak části probíhající během jara a letních prázdnin musí být vyúčtovány do 1 měsíce po ukončení poslední části v tomto období;

- akce či její část probíhá po 15. listopadu, musí být vyúčtovány nejpozději do 15. 12.

- zpráva o průběhu zkoušek se podává do jednoho měsíce po konání zaslat zprávu o průběhu zkoušek, elektronicky, nebo prostřednictvím skautISu.

- závěrečná zpráva akce se povinně odevzdává do 3 měsíců po skončení akce, nejpozději však do 31. 12., elektronicky, nebo prostřednictvím skautIS.

 

Bára Tichavová - Rozárka

Zpravodajka pro vzdělávání   

logo

Článek publikoval

Zobrazeno: 1134x

Práce s článkem

0
kladných hlasů

Diskuse o článku

0 Názorů
Komentáře jsou dostupné jen přihlášeným členům Junáka.

Navigace:

  Nahlásit chybu