Logo

AKTUALIZACE: Téma pro Ústřední lesní školu 2016: Podpora vzdělavatelů

V rámci Strategie Junáka 2022 a jejího naplňování přichází v roce 2017 na řadu téma podpory vzdělavatelů a Ústřední lesní škola 2016 se jím bude zabývat.

Dokument Strategie Junáka o podpoře vzdělavatelů hovoří takto:

Připravme pro vzdělavatele metodiky napomáhající přípravě kvalitní vzdělávací akce, vytvořme jednoduché a přívětivé prostředí s pouze nutnou byrokracií.

Cílový stav: Existuje aktualizovaný portál pro vzdělavatele, jenž slouží k podpoře vzdělavatelů, obsahuje metodiky, databázi programů a aktivit. Existuje aktuální databáze vzdělavatelů ochotných pomoci i mimo svoji domovskou vzdělávací akci.

Na ULŠ: Chceme se společně s vámi věnovat diskusi o tom, jakou podporu reálně potřebujete, jaká je aktuálně vyhovující a kde vnímáte deficit. Co konkrétně by přispělo k tomu, abyste svou práci mohli dělat s radostí a kvalitně.

Očekávaný výstup: Doporučení pro ústřední orgány k zadání a realizaci strategického tématu Podpora vzdělavatelů (jaký má být cílový stav, navrhované aktivity, projekty vedoucí k naplnění cílového stavu)

 

Současné nástroje podpory a otázky do diskuse:

 

Dotační podpora vzdělávacích akcí
• Je dotační podpora z pohledu vzdělavatelů dostatečná? Jaké náklady si vzdělavatelé na kurzech platí ze svého a je to pro ně únosné?

Instruktorské vzdělávání
• Je nabídka instruktorského či lektorského vzdělávání dostatečná? Co chybí? Jaký obsah, jaké formáty vzdělávání?

Ovčin – odbor pro vzdělávání
• Jsou vzdělavatelé spokojeni se servisem, který jim nabízí odbor pro vzdělávání? Co chybí?
• Uvítali by vzdělavatelé jiné podpůrné nástroje typu supervize, mentoring?

Legislativa 
• Jsou současná pravidla pro pořádání vzdělávacích akcí nastavena tak, aby nebyla pro vzdělavatele demotivační?

SkautIS
• Zjednodušil převod agendy do skautISu byrokratickou náročnost vzdělávacích akcí? Co vzdělavatelům v této věci vyhovuje a co naopak ne?

Ústřední lesní škola
• Je role ÚLŠ nyní nastavena dobře vzhledem k potřebám vzdělavatelů? Co chybí/přebývá?
• Potřebují či chtějí vzdělavatelé další formáty setkávání?

Metodické materiály, podklady
• Existují nyní tyto zdroje: Příručka k čekatelské zkoušce, Příručka k vůdcovské zkoušce, Metodika k postojovým kompetencím, portál Kurzy kurzům
• Jaké další metodické materiály vzdělavatelé potřebují? Jaký má být jejich formát? Je relevantní výše nastíněný portál pro vzdělavatele? Co by měl obsahovat a jak by měl fungovat?

Informační zdroje pro vzdělavatele
• Nyní existuje: Křižovatka coby hlavní zdroj informací, konference vzdělavatelů (automaticky jsou přidáváni šéfové aktuálních ročníků lesních akcí, šéfové kvalifikačních akcí s výjimkou ZZA a doškolení, zájemci, kteří se sami přihlásí), FB Skautské vzdělávání
• Jsou informace o vzdělávání pro vzdělavatele dostatečné? Dostávají se k nim? Vyhovují vzdělavatelům kanály, které nyní fungují a jejich nastavení?

Budeme velmi rádi, pokud se pod článkem rozproudí živá diskuse, která nám pomůže téma na ULŠ co nejlépe připravit.

Pokud se chcete dovědět, co se dělo/děje s tématy z minulých ULŠ, dočtete se to zde.

Všem zapojeným děkujeme.

 

Barbora Tichavová (Rozárka)
zpravodajka VRJ pro dospělé a vzdělávání

logo

Článek publikoval

Zobrazeno: 1650x

Práce s článkem

0
kladných hlasů

Klíčové výrazy

Diskuse o článku

5 Názorů
Komentáře jsou dostupné jen přihlášeným členům Junáka.
Copyright © 2014-2015 Junák - český skaut, z. s.
Český WEB s.r.o. | Internetová agentura