....

Chyba na stránce: AKTUALIZACE: Téma pro Ústřední lesní školu 2016: Soulad nabídky a poptávky ve skautském vzdělávání - Křižovatka"

URL: https://krizovatka.skaut.cz/organizace/vzdelavani/2655-tema-pro-ustredni-lesni-skolu-2016-soulad-nabidky-a-poptavky-ve-skautskem-vzdelavani?autologin=1"

Vzdělávání

AKTUALIZACE: Téma pro Ústřední lesní školu 2016: Soulad nabídky a poptávky ve skautském vzdělávání

V posledních dvou letech se ve skladbě zájemců o skautské vzdělávání projevují dva hlavní trendy. Jak na ně bude Ústřední lesní škola 2016 reagovat?

Přetlak čekatelských kurzů

Čekatelské kurzy jsou svou kapacitou hluboko pod poptávkou.

Skladba účastníků na kurzech

Roste počet zájemců o vzdělávání (hlavně čekatelské a vůdcovské) z řad starších členů, kteří již pracují, mají rodinu apod. Jde zpravidla o navrátivší se bývalé členy nebo o dospělé nováčky, kteří skauting neprožili jako děti či dospívající.

V minulém roce jsme téma na ÚLŠ krátce otevřeli. Přestože byla opakovaně avizována velká poptávka po čekatelském vzdělávání, objevil se pouze jeden nový ČLK a jeden ze stávajících svou nabídku uzpůsobil. Dále naopak nabízíme akce, o které opakovaně zájem není. Letos bychom se proto o souladu nabídky a poptávky chtěli bavit hlouběji na základě níže položených otázek.

Otázky pro ULŠ: Jak dokáže skautské vzdělávání a my jako jeho poskytovatelé na tyto či další budoucí trendy reagovat? Jsme ochotni nabízet jiný typ vzdělávání, než ten, na který jsme po léta zvyklí? Co nám popř. v přizpůsobení nabídky brání? Co lze udělat pro to, aby nabídka a poptávka ve skautském vzdělávání byla v co největším v souladu? Potřebujeme speciální vzdělávání pro dospělé nováčky, kteří skautingem neprošli? Jak by mělo vypadat?

Očekávaný výstup: Společná diskuse, hledání cesty, jak můžeme pomoci sladit nabídku a poptávku, jakou roli jako vzdělavatelé máme. Možným výstupem může být i doporučení pro ústředí orgány, pokud nějaké vyplyne.

Podkladové materiály

 

Statistiky kurzů  a výhledy vývoje členské základny v klíčových věkových kategoriích (převzato z prezentace náčelníků na ULŠ 2015)

 Zmapování situace zájmu o ČLK v roce 2016 – informace od kurzů.

 

 


Pokud se chcete dovědět, co se dělo/děje s tématy z minulých ULŠ, dočtete se to zde.

Všem zapojeným děkujeme.

 

Barbora Tichavová (Rozárka)
zpravodajka VRJ pro dospělé a vzdělávání

logo

Článek publikoval

Zobrazeno: 1352x

Práce s článkem

0
kladných hlasů

Klíčové výrazy

Diskuse o článku

3 Názory
Komentáře jsou dostupné jen přihlášeným členům Junáka.

Navigace:

  Nahlásit chybu