....

Chyba na stránce: PŘIPOMÍNÁME: Od 1. 9. platí povinnost předkládat projekty a závěrečné zprávy i pro nelesní kvalifikační akce - Křižovatka"

URL: https://krizovatka.skaut.cz/organizace/vzdelavani/2695-pozor-ode-dneska-plati-povinnost-predkladat-projekty-a-zaverecne-zpravy-i-pro-nelesni-kvalifikacni-akce?autologin=1"

Vzdělávání

PŘIPOMÍNÁME: Od 1. 9. platí povinnost předkládat projekty a závěrečné zprávy i pro nelesní kvalifikační akce

Od 1. 9. 2016 se začíná vztahovat povinnost předkládat projekty a závěrečné zprávy také na nelesní kvalifikační akce.

Tato nová povinnost, vyplývající ze Směrnice ke vzdělávacím akcím v roce 2016 (článek 17, 23, 52, 53), se tedy dotýká všech nově nahlašovaných čekatelských, vůdcovských, manažerských zkoušek a zkoušek OČK - ať už ve formě víkendového kurzu či samostatných zkoušek. Výjmkou jsou zdravotnické kurzy a doškolení.

Projekty se nahrávájí do skautISu k nahlašované akci (záložka Přehled stavu a odevzdání) nejpozději 3 měsíce před zahájením akce - u nových doporučujeme dříve. V rámci projektu vzdělávací akce (v jednom dokumentu)  je možné zažádat, při splnění předepsaných podmínek, i o oprávnění pro člena/předsedu zkušební komise. Doporučujeme v projektu rovněž upozornit na případnou žádost o navýšení dotace.

Závěrečné zprávy se nahrávají do skautISu k nahlášené akci (záložka Přehled stavu a odevzdání) do 3 měsíců po jejím skončení, nejpozději však do 31. 12. roku ve kterém akce končí.

Schválením projektu je podmíněno konání akce a schválení závěrečné zprávy je zase podmínkou pro schválení jejího případného dalšího ročníku. Počítáme s tím, že v přechodném období, zvláště začátkem skautského roku může docházet ke zpoždění v předkládání projektů a budeme na to brát ohled.

Doporučenou osnovu projektu závěrečné zprávy naleznete na uvedných odkazech. Neváhejte se na nás, v případě potřeby, obrátit s žádostí o jejich konzultaci na vzdelavani@skaut.cz.

Věříme, že sestavování projektů a závěrečných zpráv pomůže akcím k jejich pečlivému plánování, vyhodnocování, sdílení zkušeností. Naší snahou bude poskytovat k projektům a závěrečným zprávám zpětnou vazbu - ani vy si o ni neváhejte říci na výše uvedeném emailu.

 

Barbora Tichavová (Rozárka)
zpravodajka pro dospělé a vzdělávání

 

 

logo

Článek publikoval

Zobrazeno: 1098x

Práce s článkem

0
kladných hlasů

Klíčové výrazy

Diskuse o článku

0 Názorů
Komentáře jsou dostupné jen přihlášeným členům Junáka.

Navigace:

  Nahlásit chybu