....

Chyba na stránce: Náčelnictvo schválilo revizi řádu pro vzdělávání. Od září přinese důležité změny. - Křižovatka"

URL: https://krizovatka.skaut.cz/organizace/vzdelavani/3330-nacelnictvo-schvalilo-revizi-radu-pro-vzdelavani-vc-noveho-systemu-odbornych-cinovnickych-kvalifikaci-ock?autologin=1"

Vzdělávání

Náčelnictvo schválilo revizi řádu pro vzdělávání. Od září přinese důležité změny.

Náčelnictvo Junáka - českého skauta na svém červnovém zasedání schválilo revizi Řádu pro vzdělávání činovnic a činovníků s účinností od 1. 9. 2017. Co se v řádu mění?

Nový systém odborných činovnických kvalifikací (OČK)

 
 • Od 1. 9. 2017 začne platit nový systém OČK, který reaguje na to, že ve starém systému
  • většina komisí OČK dlouhodobě nefunguje, takže se vzdělavatelé s velkými obtížemi dostávají k potřebné kvalifikaci,
  • dosavadní OČK nekorespondují s ostatními kvalifikacemi (ČZ, VZ), které byly převedeny do kompetenčního modelu,
  • dosavadní OČK nepracují v dostatečné míře s uznáváním civilní a skautské praxe,
  • kvalifikační požadavky na zkušební komise ČZ v oblastech hospodaření, organizace a práva jsou nepřiměřeně vysoké.
 • Nové OČK je určeno především činovníkům, kteří zajišťují vzdělávání - instruktorům, lektorům a zejména členům zkušebních komisí čekatelských a vůdcovských zkoušek. 
 • Institut zkušební komise OČK byl zrušen. Nově bude udělovat OČK zpravodajka pro vzdělávání VRJ na základě doporučení tzv. odborných garantů. Garanti (jednotlivci) - které zpravodajka jmenuje na základě vysoké odbornosti a zkušenosti v daných oborech OČK - zvýší dostupnost OČK (nejsme závislí na vzniku komise) a přinášejí i možnost distančního získání OČK.
 • Vstupní podmínkou pro uchazeče je až na výjimky pouze věk min. 18 let, v odůvodněných případech také ČZ či VZ.
 • Uchazeči o OČK budou muset prokázat, že u daného oboru splňují podmínky odborné, lektorské a didaktické způsobilosti.
 • U všech OČK bude umožněno jejich získání laikem, nicméně systém je nastaven tak, aby pracoval s uznáváním civilní i skautské praxe a kvalifikace - a to ve větší míře než doposud.
 • Obsahy a podmínky pro získání OČK budou převedeny z ŘVČČJ do směrnice. Ta bude vydána v průběhu srpna. Pro lepší představu o tom, jak mohou podmínky pro získání OČK vypadat, nabízíme náhled do návrhu podmínek pro OČK Organizace (pouze pro ČZ - viz níže). Upozorňujeme, že se jedná o zatím nedokončený návrh, který ještě může doznat změn. Obdobně budou definovány podmínky i u všech dalších OČK, aktuálně jejich přesné znění konzultujeme s garanty.

 • Jako nerelevantní k aktuálnímu obsahu ČZ a VZ bylo zrušeno OČK Příroda a ekologie, OČK Kultura a estetika, OČK Tělesná výchova a sport a OČK Písemná práce + mluvený projev. Možnost využití těchto - již dříve udělených - OČK ve zkušebních komisích ČZ a VZ bude řešit směrnice. Naopak bylo přidáno nové OČK Táboření a bezpečnost (dříve pouze Táboření).
 • OČK Organizace a právo bylo rozděleno do dvou samostatných oborů, aby byla podpořena možnost uznávání civilní a skautské kvalifikace a praxe v těchto oblastech (viz výše). Držitelům staré formy OČK budou automaticky přiznána obě OČK.
 • OČK Organizace, OČK Právo a OČK Hospodaření budou mít dva stupně - nižší pro komisaře ČZ a vyšší pro komisaře VZ. Vycházíme tím vstříc žádosti, aby byly sníženy kvalifikační požadavky na zkušební komise ČZ v těchto oborech. Stejně bude řešeno také OČK Zdravověda, která však bude mít nižší stupeň pro komisaře ČZ a vyšší pro garanty zdravotnických kurzů.
 • Detailní informace o novém systému OČK a podmínky jednotlivých oborů budou specifikovány ve směrnici, která vyjde v srpnu (s účinností taktéž od 1. 9. 2017). Včas o ní budeme informovat.
 • Zkušební komise pro udělování OČK, které zahájily svou činnost před účinností tohoto řádu, mohou do 31. 12. 2017 dokončit svou činnost (včetně zkoušení a vydání příslušných OČK absolventům) dle pravidel původního řádu.

 

Změna kvalifikačních požadavků pro komise ČZ a VZ

(u zkoušek zahájených od 1. 1. 2019, zkoušky pořádané do tohoto data mohou fungovat na základě dosavadních pravidel)

Nově jsou požadavky na zkušební komisi ČZ stavěny obdobně jako u VZ. Tedy i u ČZ náleží předsedovi zkušební komise rozhodnutí, který člen komise a jakým způsobem bude ověřovat jakou kompetenci. Každá kompetence však i nadále může být v rámci ČZ ověřována pouze osobou, která je k tomu přiměřeně kvalifikovaná.

 • Zkušební komise ČZ musí mít mezi svými členy držitele následujících OČK:
  • OČK hospodaření, alespoň nižší stupeň,
  • OČK organizace, alespoň nižší stupeň,
  • OČK právo, alespoň nižší stupeň
  • OČK zdravověda, alespoň nižší stupeň.
 • Zkušební komise VZ musí mít mezi svými členy držitele následujících OČK:
  • OČK hospodaření,
  • OČK metodika,
  • OČK myšlenkové základy a historie skautingu,
  • OČK organizace,
  • OČK pedagogika,
  • OČK právo,
  • OČK psychologie,
  • OČK táboření a bezpečnost,
  • OČK vedení oddílu.

Zvláštní oprávnění pro členy ČZ a VZ zkušebních komisí bude napříště udělováno pouze nečlenům organizace. Již udělená a stále platná zvláštní oprávnění je možné ve zkušebních komisích použít u zkoušek zahájených nejpozději do 31. 12. 2018.

 

Nová kvalifikace "zkouška pro vedení klubu dospělých (ZVKD)"

 
 • Cílem této nové kvalifikace je zjistit, zda je kandidát schopen vést činnost oddílů sdružující členy Kmene dospělých se všemi jejich specifiky a dále rozvíjet skauting pro dospělé.
 • ZVKD slouží k samostatnému vedení klubu dospělých a je kvalifikačním předpokladem pro výkon některých dalších funkcí.
 • Obsah ZVKD bude do účinnosti řádu přidán do Směrnice k obsahu vybraných činovnických kvalifikací.
 • Uchazeči o složení ZVKD musí mít alespoň 18 let před dnem zakončení zkoušky, souhlas vedoucího střediska a čestné prohlášení o bezúhonnosti.
 • Kvalifikace se získává absolvování kurzu ZKVD a úspěšným složením příslušné zkoušky.
 • Účastníci, kteří jsou již držitelé ČZ nebo VZ, nemusí skládat zkoušku, pro získání kvalifikace postačí absolvence kurzu.
 • Držitelé v minulosti získané kvalifikace "činovnická zkouška Kmene dospělých" (speciálního typu OČK) jsou automaticky považováni za držitele kvalifikace ZVKD.
 • Všichni činovníci, kteří jsou k 1. 9. 2017 ve funkci vedoucích klubu dospělých či jejich zástupců a mají VZ, jsou automaticky považováni za držitele kvalifikace ZVKD.

 

V případě jakýchkoliv dotazů k změnám řádu nás neváhejte kontaktovat na vzdelavani@skaut.cz.

 

Nový ŘVČČJ lze stáhnout zde:


 

Michal Peroutka - Pérák
koordiátor vzdělávání

logo

Článek publikoval

Zobrazeno: 2470x

Práce s článkem

4
kladných hlasů

Klíčové výrazy

Diskuse o článku

8 Názorů
Komentáře jsou dostupné jen přihlášeným členům Junáka.

Navigace:

  Nahlásit chybu