....

Chyba na stránce: Žádost o Odbornou činovnickou kvalifikaci (OČK) - Křižovatka"

URL: https://krizovatka.skaut.cz/organizace/vzdelavani/3411-zadost-o-ock?autologin=1"

Vzdělávání

Žádost o Odbornou činovnickou kvalifikaci (OČK)

Odborné činovnické kvalifikace (OČK) byly od 1. 9. 2017 revidovány. Podrobné informace k nim lze najít v řádu pro vzdělávání a ve směrnici k oprávnění vzdělavatelů. Na této stránce najdete bližší informace o tom, jak funguje přihlašování k OČK a jejich udílení.

U zkoušek zahájených po 31. 12. 2018 mohou členové Junáka působit  v čekatelských a vůdcovských komisích výhradně na základě OČK.

 

Postup žádosti:

1) Seznámím se s požadavky, které musím pro získání OČK splnit a případnými vstupními podmínkami (viz směrnice, resp. její příloha).
 • Až na jedinou výjimku u všech OČK existuje více způsobů, jak lze potřebné způsobilosti (odborná, lektorská, didaktická) prokázat.

2) Vyplním elektronickou žádost o příslušné OČK (viz níže), ve které označuji, jaké podmínky pro OČK naplňuji/chci naplnit a dle této volby ROVNOU dokládám případné dokumenty a doporučení, zodpovídám položené otázky apod. - dle pokynů v žádosti. Odesláním formuláře se žádost automaticky zasílá do KUJ k vyřízení.

 • Pro vyplnění žádosti je třeba být být přihlášený ke google účtu - pokud ho nemáte, jeho založení je velmi jednoduché a formulář vás sám navede.
  V případě problémů nás kontaktujte emailem na vzdelavani@skaut.cz 
  a dohodneme se na jiném postupu. 
 • Dokumenty a doporučení se vkládají elektronicky přímo do žádosti
  a to v libovolném formátu - pdf, doc, avi…
 • Případná doporučení je možné dodat dvěma způsoby - scan/fotka písemného doporučení s podpisem doporučujícího, nebo může doporučují poslat své doporučení mailem na vzdelavani@skaut.cz. V druhém případě stačí pouze text v těle mailu - nezapomeňte uvést, k čemu se doporučení vztahuje a pro koho je určeno.

3) KUJ zkontroluje formální naplnění určitých podmínek (např. kvalifikace ve skautIsu, vaše praxe na určité pozici apod.) a také splnění podmínek lektorské způsobilosti (ty jsou pro všechny OČK - až na jedinou výjimku - stejné). V případě nesplnění těchto podmínek vás bude KUJ informovat a dohodnete se na dalším postupu.

 • Chcete-li uznat některou z podmínek OČK na základě kvalifikace, musíte ji mít uvedenou ve svém profilu ve skautISu. Pokud vám chybí, můžete si ji doplnit tímto způsobem.
 • Projevíte-li v rámci žádosti zájem (zaškrtnutím této podmínky) o seminář daného oboru či o Kurz lektorských dovedností, automaticky vás zařadíme na mail list osob, které o semináři budeme informovat v případě jeho vypsání.
 
4) KUJ předá vaši žádost garantům oboru k posouzení a ti se s vámi v případě potřeby spojí a domluví se na naplnění případných podmínek, které nejsou splněny (např. pohovor s garanty, písemná práce aj.).
 • Prosíme, abyste si nedomlouvali pohovory s garanty sami před podáním žádosti apod., vyčkejte prosím na to, až vás po odeslání žádosti někdo zkontaktuje!
 
5) Garanti obvykle během měsíce od chvíle, kdy obdrží kompletní podklady pro posouzení (je možné, že si garanti některé doplňující dokumenty vyžádají), vydají své stanovisko a zpravodaj VRJ pro vzdělávání rozhodne u ne/udělení OČK.
 • OČK je obvykle uděleno na základě kladných doporučení od minimálně dvou garantů.
 • Je třeba počítat s tím, že během prázdnin, Vánoc apod. může být lhůta pro vypořádání žádosti o OČK delší (garanti jsou dobrovolníci a dělají to ve svém volném čase - na druhou stranu směřujeme k tomu, aby žádná (kompletně a řádně vyplněná) žádost nezůstala bez rozhodnutí déle než 2 měsíce).
 
6) O rozhodnutí budete informováni a v případě udělení OČK vám KUJ do jednoho měsíce vydá dekret a zapíše kvalifikaci do skautISového profilu.

 

Elektronické žádosti o OČK:

  

S případnými dotazy se obracejte na vzdelavani@skaut.cz.

 

logo

Článek publikoval

Zobrazeno: 8596x

Práce s článkem

0
kladných hlasů

Klíčové výrazy

Diskuse o článku

0 Názorů
Komentáře jsou dostupné jen přihlášeným členům Junáka.

Navigace:

  Nahlásit chybu