....

Chyba na stránce: Žádost o Odbornou činovnickou kvalifikaci (OČK) - Křižovatka"

URL: https://krizovatka.skaut.cz/organizace/vzdelavani/3411-zadost-o-ock?autologin=1"

Vzdělávání

Žádost o Odbornou činovnickou kvalifikaci (OČK)

Odborné činovnické kvalifikace (OČK) byly od 1. 9. 2017 revidovány. Podrobné informace k nim lze najít v řádu pro vzdělávání a ve směrnici k oprávnění vzdělavatelů. Na této stránce najdete bližší informace o tom, jak funguje přihlašování k OČK a jejich udílení.

U zkoušek zahájených po 31. 12. 2018 mohou členové Junáka působit  v čekatelských a vůdcovských komisích výhradně na základě OČK.

 

Postup žádosti:

1) Seznámím se s požadavky, které musím pro získání OČK splnit a případnými vstupními podmínkami (viz směrnice, resp. její příloha).
  • Až na dvě výjimky u všech OČK existuje více způsobů, jak lze potřebné způsobilosti (odborná, lektorská, didaktická) prokázat.

2) Vyplním elektronickou žádost o příslušné OČK (viz níže), ve které označuji, jaké podmínky pro OČK naplňuji/chci naplnit a dle této volby ROVNOU dokládám případné dokumenty a doporučení, zodpovím položené otázky apod. - dle pokynů v žádosti. Odesláním formuláře se žádost automaticky zasílá do kanceláře ústředí k vyřízení.

  • Pro vyplnění žádosti je třeba být být přihlášený ke google účtu - pokud ho nemáte, jeho založení je velmi jednoduché a formulář vás sám navede. V případě problémů nás kontaktujte emailem na vzdelavani@skaut.cz a dohodneme se na jiném postupu. 
  • Dokumenty a doporučení se vkládají elektronicky přímo do žádosti a to v libovolném formátu - pdf, doc, avi…
  • Případná doporučení je možné dodat dvěma způsoby - scan písemného doporučení s podpisem doporučujícího, nebo může doporučují poslat své doporučení mailem na vzdelavani@skaut.cz. V druhém případě stačí pouze text v těle mailu, nezapomeňte uvést, k čemu se vaše doporučení vztahuje a pro koho je určeno.

3) KUJ zkontroluje formální naplnění některých podmínek (např. kvalifikace ve skautIsu, vaše praxe na určité pozici apod.) a také naplnění lektorské způsobilosti (ta je pro všechny OČK stejná). V případě nesplnění těchto podmínek vás bude informovat.

  • Chcete-li uznat některou z podmínek OČK na základě kvalifikace, musíte ji mít uvedenou ve svém profilu ve skautISu. Pokud vám chybí, můžete si ji doplnit tímto způsobem.
 
4) KUJ předá vaši žádost garantům oboru a ti se s vámi v případě potřeby spojí a domluví se na naplnění případných podmínek, které schází (např. pohovor s garanty, absolvence semináře apod.).
  •  Prosíme, abyste si nedomlouvali pohovory s garanty sami před podáním žádosti apod., vyčkejte prosím na to, až vás po odeslání žádosti někdo zkontaktuje!
 
5) Garanti během měsíce od chvíle, kdy obdrží kompletní podklady pro posouzení (je možné, že si garanti některé doplňující dokumenty vyžádají), začnou žádost o OČK řešit.
  • O ne/přidělení OČK rozhoduje VRJ (typicky zpravodaj/ka pro vzdělávání) na základě doporučení garantů. OČK je uděleno na základě dvou kladných doporučení od minimálně dvou garantů.
  • Měsíc na zahájení řešení neznamená měsíc na rozhodnutí o (ne)udělení OČK, ale na pročtení žádosti, navázání komunikace s žadatelem apod. - je třeba počítat s tím, že během prázdnin, Vánoc apod. může být tato doba delší (garanti jsou dobrovolníci a dělají to ve svém volném čase).
 
6) O rozhodnutí budete informováni mailem a v případě udělení OČK vám KUJ následně vydá dekret a zapíše kvalifikaci do skautISového profilu.

 

Elektronické žádosti o OČK:

  

S případnými dotazy se obracejte na vzdelavani@skaut.cz.

 

logo

Článek publikoval

Zobrazeno: 6663x

Práce s článkem

0
kladných hlasů

Klíčové výrazy

Diskuse o článku

0 Názorů
Komentáře jsou dostupné jen přihlášeným členům Junáka.

Navigace:

  Nahlásit chybu