....

Chyba na stránce: Žádost o Odbornou činovnickou kvalifikaci (OČK) - Křižovatka"

URL: https://krizovatka.skaut.cz/organizace/vzdelavani/3411-zadost-o-ock?autologin=1"

Vzdělávání

Žádost o Odbornou činovnickou kvalifikaci (OČK)

Odborné činovnické kvalifikace (OČK) jsou od 1. 9. 2017 revidovány. Podrobné informace k nim lze najít v řádu pro vzdělávání a ve směrnici k oprávnění vzdělavatelů. Na této stránce najdete bližší informace o tom, jak funguje přihlašování k OČK a jejich udílení.


K získání OČK v tuto chvíli (do 31. 12. 2018) existují dvě cesty:

 

a)   Přechodný způsob určený těm, kteří před 1. zářím 2017 již působili jako zkoušející ve zkušební komisi čekatelských nebo vůdcovských zkoušek, a to na základě jiné kvalifikace než OČK (s jednou výjimkou - viz dále).

 

Pokud spadáte do této skupiny, můžete do 31. 12. 2018 požádat o automatické přiznání OČK v oboru, kterému jste se ve zkušební komisi věnovali (viz níže převodová tabulka ze směrnice). Je třeba vyplnit žádost žádost (viz níže), my vaši praxi komisaře ověříme ve skautISu a pomocí jiných zdrojů a na jejím základě vám udělíme požadované OČK.

  • Pozor, po 31. 12. 2018 již nebudou OČK (ani jejich části) automaticky přiznávány a bude nutné je získat níže uvedeným způsobem b) standardní cestou.
  • Jedná se o způsob přechodu dosavadních zkušebních komisí na nový systém požadavků pro zkušební komise ČZ a VZ. Ten u zkoušek zahájených po 31. 12. 2018 již neumožní působení v komisi jiným členům Junáka, než jsou držitelé OČK.
  • O tento způsob uznání OČK lze požádat za celou komisi hromadně - v takovém případě zašlete složení komise s uvedením příslušných OČK, o která žádáte, mailem na vzdelavani@skaut.cz.

tabulka.PNG

+ držitel historického OČK Táboření či IK s 3 roky praxe ve vedení tábora si může zažádat o uznání praxe zkušebního komisaře v oblasti "táboření" a o doplnění oblasti "bezpečnost" za účelem získání OČK táboření a bezpečnost. Doplnění "bezpečnosti" probíhá formou pohovoru se dvěma garanty tohoto oboru.

 

b)      Standardní způsob určený těm, kteří se chtějí stát zkušebními komisaři nově

 

U zkoušek zahájených po 31. 12. 2018 mohou členové Junáka působit  v čekatelských a vůdcovských komisích výhradně na základě OČK.

(Pro čekatelské a vůdcovské zkoušky zahájené před 31. 12. 2018 můžete využít kromě OČK také předchozí alternativní kvalifikační možnosti v souladu s přechodnými ustanovenými řádu pro vzdělávání.)


Postup žádosti:

1) Seznámím se s požadavky, které musím pro získání OČK splnit a případnými vstupními podmínkami (viz směrnice, resp. její příloha).
  • Až na dvě výjimky u všech OČK existuje více způsobů, jak lze potřebné způsobilosti (odborná, lektorská, didaktická) prokázat.

2) Vyplním elektronickou žádost o příslušné OČK (viz níže), ve které označuji, jaké podmínky pro OČK naplňuji/chci naplnit a dle této volby ROVNOU dokládám případné dokumenty a doporučení, zodpovím položené otázky apod. - dle pokynů v žádosti. Odesláním formuláře se žádost automaticky zasílá do kanceláře ústředí k vyřízení.

  • Pro vyplnění žádosti je třeba být být přihlášený ke google účtu - pokud ho nemáte, jeho založení je velmi jednoduché a formulář vás sám navede. V případě problémů nás kontaktujte emailem na vzdelavani@skaut.cz a dohodneme se na jiném postupu. 
  • Dokumenty a doporučení se vkládají elektronicky přímo do žádosti a to v libovolném formátu - pdf, doc, avi…
  • Případná doporučení je možné dodat dvěma způsoby - scan písemného doporučení s podpisem doporučujícího, nebo může doporučují poslat své doporučení mailem na vzdelavani@skaut.cz. V druhém případě stačí pouze text v těle mailu, nezapomeňte uvést, k čemu se vaše doporučení vztahuje a pro koho je určeno.

3) KUJ zkontroluje formální naplnění některých podmínek (např. kvalifikace ve skautIsu, vaše praxe na určité pozici apod.) a také naplnění lektorské způsobilosti (ta je pro všechny OČK stejná). V případě nesplnění těchto podmínek vás bude informovat.

  • Chcete-li uznat některou z podmínek OČK na základě kvalifikace, musíte ji mít uvedenou ve svém profilu ve skautISu. Pokud vám chybí, můžete si ji doplnit tímto způsobem.
 
4) KUJ předá vaši žádost garantům oboru a ti se s vámi v případě potřeby spojí a domluví se na naplnění případných podmínek, které schází (např. pohovor s garanty, absolvence semináře apod.).
  •  Prosíme, abyste si nedomlouvali pohovory s garanty sami před podáním žádosti apod., vyčkejte prosím na to, až vás po odeslání žádosti někdo zkontaktuje!
 
5) Na rozhodnutí o ne/udělení OČK má ústředí ve spolupráci s garanty měsíc od chvíle, kdy obdrží kompletní podklady pro posouzení (je možné, že si garanti některé doplňující dokumenty vyžádají).
  • O ne/přidělení OČK rozhoduje VRJ (typicky zpravodaj/ka pro vzdělávání) na základě doporučení garantů. OČK je uděleno na základě dvou kladných doporučení od minimálně dvou garantů.
 
6) O rozhodnutí budete informováni mailem a v případě udělení OČK vám KUJ následně vydá dekret a zapíše kvalifikaci do skautISového profilu.

 

Elektronické žádosti o OČK:

  

S případnými dotazy se obracejte na vzdelavani@skaut.cz.

 

logo

Článek publikoval

Zobrazeno: 2956x

Práce s článkem

0
kladných hlasů

Klíčové výrazy

Diskuse o článku

0 Názorů
Komentáře jsou dostupné jen přihlášeným členům Junáka.

Navigace:

  Nahlásit chybu