....

Chyba na stránce: AKTUALIZACE: Vyšla nová Směrnice k oprávnění vzdělavatelů ke zkoušení - Křižovatka"

URL: https://krizovatka.skaut.cz/organizace/vzdelavani/3421-smernice-ke-zkouseni?autologin=1"

Vzdělávání

AKTUALIZACE: Vyšla nová Směrnice k oprávnění vzdělavatelů ke zkoušení

AKTUALIZACE: Směrnice byla opravena - viz níže.
Byla vydána nová směrnice, která provádí zejména revidovaný systém odborných činovnických kvalifikací (OČK) a další témata související s možnostmi pro zkoušející u čekatelské a vůdcovské zkoušky. Spolu s ní byla aktualizována Směrnice k vydávání dekretů.

Směrnice k oprávnění vzdělavatelů ke zkoušení navazuje na nový řád pro vzdělávání. Najdete v ní zejména tato témata:

  • jak zažádat o udělení OČK a kdo a jakým způsobem OČK uděluje
  • soupis podmínek, za kterých jsou jednotlivé OČK udělovány - v příloze směrnice 
  • jak bude fungovat přechod stávajících zkušebních komisí na nový systém oprávnění
  • jak zažádat o zvláštní oprávnění ke zkoušení pro nečlena organizace.

Směrnice nabývá účinnosti 1. 9. 2017 stejně jako nový řád pro vzdělávání.

AKTUALIZACE: 6. 9. 2017 byla vydána revidovaná směrnice. Bohužel jsme zjistili, že v původní směrnici byly chybné podmínky pro didaktickou odbornost OČK ZDR nižšího stupně. Za vzniklé potíže se omlouváme. Všechny odkazy v článku  nyní vedou na aktualizovanou směrnici.

Pro praxi stávajících zkušebních komisí z aktuálních změn vyplývá zejména následující:

  • Zkušební komise pro čekatelské a vůdcovské zkoušky zahájené  do 31. 12. 2018 mohou fungovat dle dosavadních pravidel (lze je dohledat v přechodných ustanoveních řádu pro vzdělávání). Po tomto datu končí tzv. přechodné období a oprávnění ke zkoušení se bude řídit již pouze novým systémem postaveným téměř výhradně na OČK. 
  • Členům zkušebních komisí pro ČZ a VZ, kteří o to požádají, bude do 31. 12. 2018 udělováno relevantní OČK na základě jejich dosavadní praxe (před 1. 9. 2017) ve zkušební komisi. Počítáme s tím, že v průběhu přechodného období budeme s komisemi aktivně komunikovat a vyzývat je k tomu, aby o převod do nového systému požádaly - bude možné to udělat také hromadně za celou komisi. Více informací a konkrétní podmínky najdete v kapitole 3 směrnice.
  • Již není možné žádat o zvláštní oprávnění člena zkušební komise pro členy organizace. Zvláštní oprávnění je nadále určeno pouze pro nečleny organizace.
  • Pokud máte zvláštní oprávnění vydané před účinností nového řádu a směrnice, je možné na jeho základě být členem zkušebních komisí pouze u zkoušek zahájených nejpozději do 31. 12. 2018. 

Návod, jak o OČK požádat, přihlašovací on-line formuláře a seznamy garantů najdete na této stránce.

Věříme, že nový systém oprávnění v mnoha ohledech zpřístupní cestu do zkušebních komisí na základě civilní či skautské praxe uchazečů, na druhé straně stále zaručí kvalitní vzdělavatele, kteří jsou předpokladem pro přípravu dobrých vedoucích a členů oddílových rad.

Děkujeme velkému množství vzdělavatelů a dalších dobrovolníků, kteří se do tvorby nového systému OČK a této směrnice zapojili! 

Směrnici k oprávnění vzdělavatelů ke zkoušení si můžete stáhnout zde:

Revidovanou Směrnici k vydávání dekretů, ve které však došlo pouze k drobným technickým úpravám tak, aby byla v souladu s aktuálně vydávanými dekrety, si můžete stáhnout zde:Barbora Tichavová - Rozárka
zpravodajka pro oblast dospělých a vzdělávání

 

logo

Článek publikoval

Zobrazeno: 2174x

Práce s článkem

5
kladných hlasů

Diskuse o článku

4 Názory
Komentáře jsou dostupné jen přihlášeným členům Junáka.

Navigace:

  Nahlásit chybu