....

Chyba na stránce: Ohlédnutí za Ústřední lesní školou 2017 - Křižovatka"

URL: https://krizovatka.skaut.cz/organizace/vzdelavani/3620-ohlednuti-za-ustredni-lesni-skolou-2017?autologin=1"

Vzdělávání

Ohlédnutí za Ústřední lesní školou 2017

Koncem listopadu se sešlo 123 vzdělavatelů v krásném prostředí ZŠ Livingston v Praze, aby spolu diskutovali o další podobě skautského vzdělávání, navazovali přátelské kontakty a rozšiřovali své vzdělavatelské obzory.

Zpracované výstupy z diskusí, programů, fotografie apod. se budou postupně objevovat na webu ULŠ. Na těchto stránkách je také možné vyplnit elektronickou zpětnou vazbu.

Podklady k hlavním tématům ÚLŠ 2017 - Revize VZ, Vzdělávání dospělých nováčků a Budoucnost absolventských šátků - najdete na webu ÚLŠ.

Usnesení ÚLŠ 2017 k těmto tématům jsou vypsána níže:


Revize vůdcovské zkoušky

 • Kompetenční profil skautského vůdce má být nedílnou součástí skautského kompetenčního modelu.
 • Chceme mít obsah kompetenčního profilu rozlišen (např. nezbytné, klíčové, rozvojové požadavky), aby bylo zřejmé, že nenaplnění určitého obsahu je diskvalifikační pro vedení oddílu (návodné i pro vedoucí středisek při jmenování vůdců oddílu).
 • V návaznosti na kompetenční profil má vzniknout seznam konkrétních požadavků k VZ.
 • Chceme, aby na revizi VZ navazovalo vytvoření konkrétních nápadů a inspirace, jak s kompetenčním profilem pracovat (na kurzech, v organizaci).
 • ÚLŠ děkuje pracovní skupině pro revizi VZ za její dosavadní úspěšnou práci.

 

 Budoucnost absolventských šátků

 • ÚLŠ doporučuje, aby šátek pro absolventy vzdělávacích akcí byl řádnou součástí kroje.

U tohoto usnesení ještě došlo k orientačnímu hlasování o dvou protichůdných tezích:

a) Chceme, aby absolventský šátek byl jednotný pro všechny* vzdělávací akce.

 • PRO: 18x
 • PROTI: 9x
 • ZDRŽEL(A) SE: 11x
 

b) Chceme, aby kurzy měly možnost zvolit šátky, jaké chtějí.

 • PRO: 24x
 • PROTI: 3x
 • ZDRŽEL(A) SE: 10x

* ÚLŠ nespecifikovala, pro jaké vzdělávací akce má být šátek určen s tím, že toto rozhodnutí je na pracovní skupině. Pro "všechny vzdělávací akce" tedy znamená pro všechny určené typy vzdělávacích akcí.

 

 Vzdělávání dospělých nováčků

Plénum nepřijalo žádné usnesení, pouze probíhala diskuse a sběr podnětů k tomuto tématu.

 

Děkujeme všem zúčastněným a těšíme se na setkání na Ústřední lesní škole 2018, která je naplánována na 23. – 25. listopadu 2018 na Kaprálově mlýně.

Za celý tým Ústřední lesní školy 2017

Michal Peroutka - Pérák
koordinátor vzdělávání

logo

Článek publikoval

Zobrazeno: 558x

Práce s článkem

0
kladných hlasů

Klíčové výrazy

Diskuse o článku

0 Názorů
Komentáře jsou dostupné jen přihlášeným členům Junáka.

Navigace:

  Nahlásit chybu