....

Chyba na stránce: Přijměte pozvání na Poradu vzdělavatelů - Křižovatka"

URL: https://krizovatka.skaut.cz/organizace/vzdelavani/3837-prijmete-pozvani-na-poradu-vzdelavatelu?autologin=1"

Vzdělávání

Přijměte pozvání na Poradu vzdělavatelů

Vnímáme jako důležité společně přemýšlet o tom, co je podstatou vzdělávání, jaké otázky a jaká dilemata se s tím
pojí a jakých úskalí se v něm dotýkáme. Dovol nám tedy pozvat Tě na Poradu vzdělavatelů.

O co jde?

Chceme se pokusit o sérii debat nad tématy, která jsou významná pro obsah, podobu a směřování skautského vzdělávání. S výstupy debat hodláme pracovat dál tak, aby mohly být materiálem pro dlouhodobější dialog. Scházet se budeme jednou za měsíc v různých městech, aby to umožnilo zapojit se do dialogu vzdělavatelům z různých koutů republiky. Spolupracujeme na tom se Skautským institutem.

Jaká témata budeme řešit?

Především výběr témat záleží na nás všech. Pokud vidíš něco podstatného, čím bychom se měli zabývat, budeme rádi, když to navrhneš ke společnému probrání. Už teď ale takových témat vidíme mnoho. Kde je hranice odpovědnosti vzdělavatele? Jak pracovat s kompetencemi, aby skutečně sloužily našim záměrům? Máme reagovat na aktuální společensko-politické dění? A jak, abychom naši činnost příliš nezpolitizovali? Jak zohledňujeme psychickou bezpečnost? Jaká má být v současnosti role lesních škol?

Kdo je zván?

Přestože Porada primárně cílí na ty, kteří přímo ovlivňují podobu čekatelských, vůdcovských kurzů, lesních kurzů a škol, není to podmínka k účasti. Zván je každý, koho vzdělavatelská témata zajímají a chce o nich s námi přemýšlet.

Jak bude Porada probíhat?

Každé téma se pokusíme nasvítit pomocí rady moudrého: pokud možno živého hosta, jinak alespoň inspirativním textem nebo jiným médiem. Tento vstup by se měl vejít do půl hodiny. Těžiště Porady má být skutečně v dialogu přítomných vzdělavatelů. Záleží nám na tom, abychom vytvořili prostředí dialogu, nejde o besedu s hostem, ani o diskusní cvičení či o argumentační bitvu. Je málo pravděpodobné, že během dvou hodin vše rozlouskneme. Mělo by se ale aspoň stihnout téma zmapovat natolik, že jasně vyvstanou klíčové otázky a směr, kudy do nich. V takové podobě se také shrnutí debaty objeví v časopise Skautský svět – k dalšímu promýšlení a k reakcím.

První setkání?

Poprvé se sejdeme 25. 4. 2018 v 19:00 v Praze ve Skautském institutu na Staroměstském náměstí. Zahájit chceme obecnějším tématem: Dilemata vzdělávání – jaké antinomie (neřešitelné rozpory) obsahuje každé vzdělavatelské úsilí a co s tím. Máme vzdělávat k odbornosti nebo vychovávat k lidství? Co vůbec máme a můžeme na druhém měnit? Hostem první Porady bude Martin Strouhal, pedagog vyučující na Filosofické fakultě UK, autor knihy Teorie výchovy.

Další setkání?

17. 5. 2018 v Brně: Kompetence – výhody a omezení tohoto nástroje. Skautské vzdělávání výrazně staví na kompetenčním modelu a na kompetenčních profilech, větší reflexi těchto nástrojů zatím ale nemáme. Hostem bude Jan Nehyba, pedagog a dlouholetý skautský vzdělavatel.

14. 6. 2018: místo a téma je otevřené. Pravděpodobně ovšem v Praze o práci s aktuálními společensko-politickými tématy.

Pokud se tento koncept osvědčí, budeme pokračovat zase od září, s tématy, která vzejdou z diskuzí.

Budeme potěšeni, když se k Poradě přidáš i Ty.

 

Se stiskem levice


Filip Hlavinka – Mukoki, zpravodaj VRJ pro vzdělávání

Aleš Bělohradský – Lišák, koordinátor Porady

 

logo

Článek publikoval

Zobrazeno: 348x

Práce s článkem

1
kladných hlasů

Klíčové výrazy

Diskuse o článku

0 Názorů
Komentáře jsou dostupné jen přihlášeným členům Junáka.

Navigace:

  Nahlásit chybu