....

Chyba na stránce: Seminář OČK zdravověda pro stávající garanty ZZA a nové zájemce z řad profesních zdravotníků - leden 2019 - Křižovatka"

URL: https://krizovatka.skaut.cz/organizace/vzdelavani/4174-seminar-ock-zdravoveda-pro-stavajici-garanty-zdravotnickych-kurzu-a-nove-zajemce-z-rad-profesnich-zdravotniku-leden-2019?autologin=1"

Vzdělávání

Seminář OČK zdravověda pro stávající garanty ZZA a nové zájemce z řad profesních zdravotníků - leden 2019

AKTUALIZACE: Seminář proběhne ve Skautském institutu na Staromáku od 9 do 17. hodin. Další informace přijdou emailem přihlášeným osobám.

Seminář je určen stávajícím garantům kurzů zdravotník zotavovacích akcí (jako povinný obnovovací seminář v pravidelných intervalech), ale také novým zájemcům o OČK zdravověda (vyšší stupeň) z řad profesních zdravotníků.

Profesními zdravotníky jsou míněny tyto osoby:

 • lékaři,
 • absolventi VŠ nebo VOŠ oboru zdravotnický záchranář či všeobecná sestra,
 • držitelé kvalifikace Školitel první pomoci získané na kurzu akreditovaném MŠMT pořádané jinou organizací než Junák - český skaut.


Seminář se koná 19. 1. 2019 - místo, přesný čas a účastnický poplatek bude upřesněno. 
Stravování bude zajištěno.

Náplň semináře je věnována zejména metodice výuky a částečně pak také odborným tématům, přičemž obě části se zpravidla prolínají. Seminář především zahrnuje:

 • aktuální informace o změnách legislativy a vnitřních předpisů Junáka - českého skauta souvisejících s činností zdravotníka či zdravovědným vzděláváním,
 • aktuální postupy laické první pomoci včetně praktického nácviku,
 • metodiku výuky laické první pomoci,
 • výměnu zkušeností v oblasti didaktické a metodické – jak učit a ověřovat zdravovědné znalosti a dovednosti na ZK,
 • aktuální postupy první pomoci život ohrožujících stavů včetně praktického nácviku,
 • seznámení s novinkami v péči o nemocné v rozsahu činnosti zdravotníka, zotavovacích akcí (nové postupy, materiály, léčiva, pomůcky).
 •  

Pro získání OČK je dále nutné doložit praxi ve funkci zdravotníka zotavovacích akcí (dokládá se prohlášením), přičemž z této podmínky jsou vyjmuti lékaři následujících oborů:

 • praktický lékař pro dospělé,
 • praktický lékař pro děti a dorost,
 • internista v lůžkovém zařízení,
 • pediatr v lůžkovém oddělení.

Chcete-li být zařazeni na seznam předběžných zájemců o účast na semináři a v případě dotazů se obracejte na jirkaferenc@seznam.cz.

 

Jiří Ferenc - Ferda

předseda Zdravotní rady Junáka OČK ZDR
senior sboru garantů OČK ZDR

 

 
 
 
logo

Článek publikoval

Zobrazeno: 1112x

Práce s článkem

0
kladných hlasů

Klíčové výrazy

Diskuse o článku

0 Názorů
Komentáře jsou dostupné jen přihlášeným členům Junáka.

Navigace:

  Nahlásit chybu