....

Chyba na stránce: Vyšla Směrnice ke vzdělávacím akcím v roce 2019. Co je v ní nového? - Křižovatka"

URL: https://krizovatka.skaut.cz/organizace/vzdelavani/4305-vysla-smernice-ke-vzdelavacim-akcim-v-roce-2019-co-je-v-ni-noveho?autologin=1"

Vzdělávání

Vyšla Směrnice ke vzdělávacím akcím v roce 2019. Co je v ní nového?

Vyšla Směrnice ke vzdělávacím akcím v roce 2019. Seznamte se s tím, co je v ní nového.

Nejdůležitější změny jsou následující:

  • Nelesní typy kvalifikačních vzdělávacích akcí mají nyní povinnost (pokud nejde o nové akce) nahrávat do skautISu projekt do 1 měsíce před svým zahájením - na místo dosavadních 3 měsíců (lhůta 3 měsíců před zahájením zůstává u nových akcí). 1 měsíc platí také pro metodické semináře a obdobné typy vzdělávacích akcí, které žádají o dotace. V zásadě tedy došlo ke sjednocení "nahlašovacích termínů" projektu, akce jako takové, žádosti o dotaci i zkušebních komisí.
  • Před případným odevzdáním nového projektu dalšího ročníku stejné akce je třeba odevzdat závěrečnou zprávu z ročníku ukončeného.
  • Termín pro závěrečné zprávy nejpozději do 31. 12., pokud akce končila dříve než 3 měsíce před koncem kalendářního roku, byl zrušen.
  • U většiny typů vzdělávacích akcí došlo k mírnému až výraznějšímu navýšení dotační podpory (snížena nebyla nikde). U "lesních kurzů", "lesních škol" a dále zkoušek bez kurzů došlo k výraznému dotačnímu nárůstu.
  • Dotace nelze čerpat na části vzdělávacích akcí konaných v zahraničí.
  • Součástí metodického semináře musí být vždy praktická výuka či workshop.
  • Do směrnice byl zaveden nový typ vzdělávací akce v pilotním režimu - Víkend pro oddílové rady (VOR).

 

Směrnici ke vzdělávacím akcím v roce 2019 najdete ve Spisovně.
Směrnice je účinná k 16. 12. 2018.

V případě jakýchkoliv dotazů pište na vzdelavani@skaut.cz.


Michal Peroutka - Pérák

koordinátor vzdělávání

logo

Článek publikoval

Zobrazeno: 1224x

Práce s článkem

0
kladných hlasů

Diskuse o článku

0 Názorů
Komentáře jsou dostupné jen přihlášeným členům Junáka.

Navigace:

  Nahlásit chybu