....

Chyba na stránce: Vychází novela k oprávněním vzdělavatelů ke zkoušení. Změny v podmínkách jednotlivých OČK - Křižovatka"

URL: https://krizovatka.skaut.cz/organizace/vzdelavani/4570-vychazi-novela-k-opravnenim-vzdelavatelu-ke-zkouseni-zmeny-v-podminkach-zadosti-o-jednotliva-ock?autologin=1"

Vzdělávání

Vychází novela k oprávněním vzdělavatelů ke zkoušení. Změny v podmínkách jednotlivých OČK

Po téměř dvou letech zkušeností s revidovaným systémem Odborných činovnických kvalifikací (dále OČK) vychází novela příslušné směrnice.

Směrnice jako taková se příliš neměnila, šlo zejména o upřesnění a doplnění na základě běžné praxe při podávání žádostí o OČK a jejich vyřizování.

Větších úprav doznala její Příloha č. 1. - Podmínky pro získání jednotlivých OČK, která byla aktualizována po dohodě s garanty všech oborů (míra změn se liší obor od oboru).

Směrnice byla zveřejněna 29. května 2019 a je účinná od 3.  června 2019. Žádosti podané před tímto datem se řídí podle podmínek platných ke dni podání.

Směrnici k oprávněním vzdělavatelů ke zkoušení si můžete stáhnout ve Spisovně.

V případě jakýchkoliv dotazů pište na vzdelavani@skaut.cz.


Michal Peroutka - Pérák

koordinátor vzdělávání

logo

Článek publikoval

Zobrazeno: 439x

Práce s článkem

0
kladných hlasů

Diskuse o článku

0 Názorů
Komentáře jsou dostupné jen přihlášeným členům Junáka.

Navigace:

  Nahlásit chybu