....

Chyba na stránce: VOR - Víkend pro oddílové rady - zkušenosti z Citadely a další čtyři VORy v roce 2019 - Křižovatka"

URL: https://krizovatka.skaut.cz/organizace/vzdelavani/4589-vor-vikend-pro-oddilove-rady?autologin=1"

Vzdělávání

VOR - Víkend pro oddílové rady - zkušenosti z Citadely a další čtyři VORy v roce 2019

Jak probíhá VOR - Víkend oddílové rady na Citadele? Inspirujte se nebo vyjeďte na Citadelu (či jiný VOR) s celou oddílovou radou.

Na podzim 2018 vyhlásil Odbor pro vzdělávání podporu novému typu vzdělávacích akcí, VORu. VOR je vzdělávací akce zaměřená na podporu činnosti oddílových rad a fungování družinového systému v oddílech. Jako taková předpokládá účast skutečných oddílových rad, včetně rádkyň a rádců (třeba i mladších patnácti let), kteří se VORu účastní společně s vedoucími.

V roce 2019 jsou naplánovány hned čtyři VORy. Odkazy na informace o nich najdete v závěru tohoto článku. Jednotlivé VORy mohou mít různou podobu a mohou akcentovat různá témata. V červnovém čísle časopisu Skauting vychází článek o jednom z možných konceptů VORu, jak s ním má zkušenost vůdcovský lesní kurz Oikos (mimochodem ten je autorem přiléhavého označení VOR). Tento článek představuje jiný koncept VORu na základě zkušeností Citadely, kvalifikačního kurzu, na který také jezdí celé oddílové rady.

Pokud zvažujete účast na VORu, podívejte se na odkazy v závěru článku.

Pokud zvažujete, že byste VOR uspořádali, podívejte se na metodický pokyn, který k němu vydalo ústředí.

A teď už o Citadele...

 
 

CITADELA je pokus udělat vzdělávací kurz pomocí skautské metody…

 

Zkusili jsme si vzít jako hlavní vodítko při přípravě Citadely skautskou výchovnou metodu. Běžně ji aplikujeme na výchovu kluků a holek. Proč podle ní nezkusit udělat také vzdělávací kurz? V článku se dozvíte podrobnosti našeho přemýšlení a tady jsou některé principy, které do kurzu vnášíme:

 
 • Věnujeme se  celým oddílovým radám (družinový systém).

 • Pracujeme celý rok a přímo v oddílech (učení se zkušeností).

 • Dáváme oddílovým radám prostor hledat si své vlastní cesty a možnost využívat mentora (průvodci).

 • Čerpáme  z knihy symbolů, která nám pomáhá znovu uchopit skautské principy v oddíle i ve svém životě (symbolický rámec, slib, zákon).

 • Snažíme se o minimalismus (pobyt a vztah k přírodě).

 • Umožňujeme každému složit zkoušku, která je mu adekvátní - čekatelskou, vůdcovskou nebo s ním pracujeme úplně individuálně (osobní růst).

 

Celé oddílové rady

Pro členy vedení oddílu je přirozenou družinou jeho vlastní oddílová rada. Účastníky se proto snažíme pochopit a rozvíjet v kontextu jejich oddílové rady. Snažíme se v každém objevit jeho potenciál, kterým může své oddílové radě pomoci, a rozvíjet jeho schopnosti.

 

Konkrétně:

 • Na kurzu je přítomná celá oddílová rada (tedy i ti, kdo se nepřipravují na složení ČZ nebo VZ).

 • V rámci kurzu navštívíme oddílovou radu daného oddílu u nich doma.

 • Zařazujeme programy na poznání předností i rezerv každého jednotlivce v rámci rady.

 

Celý rok a přímo v oddílech

Citadela je kurz celoroční - trvá od srpna do dubna a obsah se soustředí na celý skautský rok. To nám umožňuje řešit vždy aktuální a potřebná témata, věnovat se oddílům souvisle a vzdělávat jednotlivé členy oddílových rad na příkladech z jejich vlastních oddílů. V čase, kdy je potřeba řešit tábor, řešíme tábor. Když je čas plánování, plánujeme. Je to takové vzdělávání měsíc za měsícem. Nic se nedělá navíc, žádné projekty a činnosti neskončí v šuplíku. Všechno rovnou zkoušíme naživo v oddílech.

 

Konkrétně:

 • Pracujeme s pěti oddíly. Každý z nich má dva patrony, kteří se snaží oddíl co nejvíc poznat a pochopit. Ti následně přináší potřeby oddílu do přípravy kurzu.

 • Poznáváme oddíly už před kurzem (společné kafe s vedoucím oddílu, podrobná přihláška, znalost reálií kraje, …).

 • Přizpůsobujeme program čtyřem víkendům, aktuálním potřebám skautského roku a radám samotným.

 

Prostor pro oddílové rady

Klíčová myšlenka, kterou si  stále připomínáme, je, že jsme tu od toho, abychom pomáhali účastníkům a jejich oddílům.

Víme, že je  těžké rozvíjet oddíl, potom, co se  účastníci vrátí z kurzu. U nás rozvíjíme a pomáháme oddílům přímo na kurzu. Náš model neznamená nejdřív kurz a pak rozvoj oddílu, ale oboje průběžně. Kurz je tak vlastně jedna velká oddílová rada.

 

Konkrétně:

 • Na kurzu jsou programové bloky určené pro porady oddílových rad, které umožňují nově nabyté poznatky aplikovat přímo do oddílu.

 

Minimalismus

Je to taková reakce na poslední Sondy do světa skautů, kde jsme zjistili, že na kurzech se ze skautských akcí na životní prostředí nejvíc zapomíná. Vlastně se snažíme o co nejprimitivnější kurz. Nechceme, aby se účastníci a náš tým sjeli auty a první chvíle trávili nošením techniky. Podobně  jako tábor zvládneme bez zbytečného zázemí, a rádi na chvíli odejdeme ze světa, kde jsme pod palbou informací a techniky, může fungovat i skautské vzdělávání.

 

Konkrétně:

 • Přizpůsobujeme kurz tak, aby se na něj náš tým i účastníci mohli dostat hromadnou dopravou.

 • Vytváříme programy, které nejsou náročné na techniku, materiál …

 • Stanovujeme nízkou  cenu za celý kurz (1 200 Kč), aby byl dostupný pro každého člena rady

 

Vojtěch Prokeš

Citadela

 

 

VORy plánované v roce 2019

Každý VOR bude mít vlastní originální koncept. Každý bude jinak dlouhý. Ne na každém se budou skládat čekatelské nebo vůdcovské zkoušky. Všem bude ale společný smybolický rámec,  zájem o kvalitní fungování oddílů a podpora oddílových rad.

 

CITADELA

15. - 18. 8. 2019

30. 8. nebo 1. 9. 2019 oddílová rada u vás

25. - 29. října 2019

24. - 26. 1. 2020

17. - 19. 4. 2020

citadela.junak-jihocesky.cz

 

VORTex

Víkend pro oddílové rady z Prahy
1. - 3. 11. 2019

vortex.skauting.cz

 

OIKOS VOR

30. 8. - 1. 9. 2019

http://www.oikos.skauting.cz/vor19/

 

 

FRAK

Víkend pro oddílové rady z Libereckého kraje

1. - 3. 11. 2019

frak.skauting.cz

 

 

 

logo

Článek publikoval

Zobrazeno: 637x

Práce s článkem

0
kladných hlasů

Klíčové výrazy

Diskuse o článku

0 Názorů
Komentáře jsou dostupné jen přihlášeným členům Junáka.

Navigace:

  Nahlásit chybu