....

Chyba na stránce: Pro novou vůdcovskou zkoušku jsme získali Certifikát MŠMT k odborné přípravě hlavních vedoucích dětských táborů - Křižovatka"

URL: https://krizovatka.skaut.cz/organizace/vzdelavani/4595-pro-novou-vudcovskou-zkousku-jsme-ziskali-certifikat-msmt-k-odborne-priprave-hlavnich-vedoucich-detskych-taboru?autologin=1"

Vzdělávání

Pro novou vůdcovskou zkoušku jsme získali Certifikát MŠMT k odborné přípravě hlavních vedoucích dětských táborů

Po několika měsících příprav se nám podařilo s  projektem „nové vůdcovské zkoušky“ uspět v žádosti o udělení Certifikátu MŠMT k odborné přípravě hlavních vedoucích dětských táborů na roky 2019 – 2022.

Nárok na získání osvědčení o absolvování certifikovaného kurzu (jež kurzy standardně vydávají spolu s vůdcovskými dekrety) mají jak absolventi „staré vůdcovské zkoušky“ (jež byla již dříve certifikovaná a kterou lze skládat v přechodném období do 31. 12. 2020), tak nyní i absolventi „nové vůdcovské zkoušky“.

Na vzdělávané ani vzdělavatele přitom certifikace neklade žádné nové nároky (vše potřebné administruje ústředí). Certifikované jsou všechny ústředím schválené vůdcovské zkoušky ve všech formátech (samostatné zkoušky, zkoušky na víkendovém či lesním kurzu).

Co udělení certifikátu přináší? Že pokud v Junáku – českém skautu absolvujete vůdcovskou zkoušku, tak tato kvalifikace bude MŠMT (a tedy i jinými organizacemi) uznána, což otevírá možnost působit jako hlavní vedoucí na dětských táborech jiných organizací (např. DDM aj.).Michal Peroutka - Pérák
koordinátor vzdělávání

logo

Článek publikoval

Zobrazeno: 610x

Práce s článkem

0
kladných hlasů

Diskuse o článku

0 Názorů
Komentáře jsou dostupné jen přihlášeným členům Junáka.

Navigace:

  Nahlásit chybu