....

Chyba na stránce: Seminář OČK zdravověda pro stávající garanty zdravotnických kurzů a nové zájemce z řad profesních zdravotníků - únor 2020 - Křižovatka"

URL: https://krizovatka.skaut.cz/organizace/vzdelavani/4695-seminar-ock-zdravoveda-pro-stavajici-garanty-zza-a-nove-zajemce-z-rad-profesnich-zdravotniku-unor-2020?autologin=1"

Vzdělávání

Seminář OČK zdravověda pro stávající garanty zdravotnických kurzů a nové zájemce z řad profesních zdravotníků - únor 2020

Seminář je určen stávajícím garantům kurzů zdravotník zotavovacích akcí (jako povinný obnovovací seminář v pravidelných intervalech), ale také novým zájemcům o OČK zdravověda (vyšší stupeň) z řad profesních zdravotníků.

Profesními zdravotníky jsou míněny tyto osoby:

 • lékaři,
 • absolventi VŠ nebo VOŠ oboru zdravotnický záchranář či všeobecná sestra,
 • držitelé kvalifikace Školitel první pomoci získané na kurzu akreditovaném MŠMT pořádané jinou organizací než Junák - český skaut.


Seminář se koná 29. února 2020 - místo konání, přesný čas, účastnický poplatek a způsob stravování bude později upřesněn předběžně přihlášeným zájemcům (pracuje se na tom).

Náplň semináře je věnována zejména metodice výuky a částečně pak také odborným tématům, přičemž obě části se zpravidla prolínají. Seminář především zahrnuje:

 • aktuální informace o změnách legislativy a vnitřních předpisů Junáka - českého skauta souvisejících s činností zdravotníka či zdravovědným vzděláváním,
 • aktuální postupy laické první pomoci včetně praktického nácviku,
 • metodiku výuky laické první pomoci,
 • výměnu zkušeností v oblasti didaktické a metodické – jak učit a ověřovat zdravovědné znalosti a dovednosti na ZK,
 • aktuální postupy první pomoci život ohrožujících stavů včetně praktického nácviku,
 • seznámení s novinkami v péči o nemocné v rozsahu činnosti zdravotníka, zotavovacích akcí (nové postupy, materiály, léčiva, pomůcky).
 •  

Pro získání OČK je dále nutné doložit praxi ve funkci zdravotníka zotavovacích akcí (dokládá se prohlášením), přičemž z této podmínky jsou vyjmuti lékaři následujících oborů:

 • praktický lékař pro dospělé,
 • praktický lékař pro děti a dorost,
 • internista v lůžkovém zařízení,
 • pediatr v lůžkovém oddělení.

Chcete-li se na seminář přihlásit, můžete zde  - v případě dotazů se obracejte na email jirkaferenc@seznam.cz.

 

Jiří Ferenc - Ferda

předseda Zdravotní rady Junáka OČK ZDR
senior sboru garantů OČK ZDR

logo

Článek publikoval

Zobrazeno: 610x

Práce s článkem

0
kladných hlasů

Klíčové výrazy

Diskuse o článku

0 Názorů
Komentáře jsou dostupné jen přihlášeným členům Junáka.

Navigace:

  Nahlásit chybu