....

Chyba na stránce: Pozor, aktualizace. Vyšla Směrnice ke vzdělávacím akcím v roce 2020. Co je v ní nového? - Křižovatka"

URL: https://krizovatka.skaut.cz/organizace/vzdelavani/4875-vysla-smernice-ke-vzdelavacim-akcim-v-roce-2020-co-je-v-ni-noveho?autologin=1"

Vzdělávání

Pozor, aktualizace. Vyšla Směrnice ke vzdělávacím akcím v roce 2020. Co je v ní nového?

Pozor, změna! Směrnice původně předpokládala povinné scanování/focení dotovaných dokladů - její novela to ale ponechává pouze jako nabídku pro ty kurzy, které si chtějí být jisté, že jsou zaúčtované doklady v pořádku (pro možnost jejich lepší kontroly). Tento postup doporučujeme.

Vyšla Směrnice ke vzdělávacím akcím v roce 2020. Seznamte se s tím, co je v ní nového.

Nejdůležitější změny jsou následující:

  • Výrazné navýšení dotační podpory pro vzdělávací akce (ponejvíce u těch typů a formátů akcí, které saturují vysokou poptávku po konkrétním typu/formě vzdělávání)

Byli bychom rádi, kdyby se zvýšení dotační podpory promítlo do nezvyšování či případně do zlevňování účastnických poplatků (podpoříte tím větší finanční dostupnost vzdělávání).

Zároveň může navýšení dotace pomoci pokrýt zvyšující se náklady za pronájem základen, cestovné instruktorů apod., ale také pomoci k efektivnímu pořizování potřebného a finančně náročnějšího vybavení, které lze použít jak pro potřeby vzdělávacích kurzů, tak pro potřeby výchovné činnosti ve skautských jednotkách.

  • Termín pro vyúčtování poskytnuté dotace na vzdělávací akci se mění z 1 měsíce po skončení akce na 2 měsíce po skončení akce

Dlouhodobě se potýkáme s tím, že vzdělávací akce včas nevyúčtovávají poskytnuté dotace a často proto mají dobrý důvod (čeká se na fakturu z pronajaté základny, dávají se dohromady cestovní příkazy instruktorů, vyúčtování se zaseklo na revizní komisi pořadatele apod.). Akce tedy nyní získají dvojnásobný čas na vyúčtování, ale důrazně je žádáme, aby tento nový, vstřícnější termín dodržovaly, čímž se vyhnou riziku krácení či odebrání dotace (i Ústředí musí poskytnuté dotace - z prostředků MŠMT - včas vyúčtovat, předložit na vyzvání ÚRKJ či kontrole z MŠMT).

  • Doporučení nahrání oscanovaných/vyfocených dotovaných dokladů do vyúčtování vzdělávací akce

K tomuto kroku bylo přistoupeno z důvodů:

1) Usnadnění kontroly pro revizní komise (RK zkontroluje doklady ve SkautISu a ušetří čas spojený s předáváním fyzických dokladů).

2) Umožnění lepší kontroly správnosti dokladů na Ústředí, které jednoznačně povede ke snížení značného počtu chyb ve vyúčtováních vzdělávacích akcí.

3) Prevence rizika sankcí, které by Junáku - českému skautu či jeho podřízeným jednotkám kontrolní orgány vyměřily, pokud by ve vyúčtováních byly špatně vystavené doklady.

Věříme, že vás tato doporučení příliš nezatíží, protože se zpravidla dotuje jen několik dokladů na vyšší částky. Samozřejmě se také zkrátí doba nutná na případná řešení chybně zaúčtovaných dokladů. Některé VOJ toto doporučení již dříve ze svého vlastního rozhodnutí zavedly jako povinnost a mají s tím pozitivní zkušenost.

  • Závěrečná zpráva ze vzdělávací akce formou vyhodnocení projektu

Nově se budou závěrečné zprávy ze vzdělávacích akcí zpracovávat formou vyhodnocení již dříve ústředím schváleného projektu - za každou významnou část projektu se doplní barevně odlišený komentář "o naplnění skutečnosti". Co si od toho slibujeme? Projekt a závěrečná zpráva pak lépe poslouží jako podklad pro vyhodnocování vzdělávacích akcí a plánování jejich budoucích ročníků. Pro týmy to bude pohodlnější, rychlejší a užitečnější. Počítáme s tím, že bude potřeba čas, aby si akce na tuto novinku zvykly a brzy také vydáváme příslušná metodická doporučení.

 

Směrnici ke vzdělávacím akcím v roce 2020 najdete ke stažení ve Spisovně:

Novela směrnice je účinná k 8. 12. 2019.

V případě jakýchkoliv dotazů pište na vzdelavani@skaut.cz.Michal Peroutka - Pérák

koordinátor vzdělávání

logo

Článek publikoval

Zobrazeno: 991x

Práce s článkem

0
kladných hlasů

Diskuse o článku

4 Názory
Komentáře jsou dostupné jen přihlášeným členům Junáka.

Navigace:

  Nahlásit chybu