....

Chyba na stránce: Aktuální projekty - Křižovatka"

URL: https://krizovatka.skaut.cz/organizace/vzdelavani/odbor-vzdelavani/1033-organizace-vzdelavani-cinnost-odboru?autologin=1"

ODBOR PRO VZDĚLÁVÁNÍ

 

Odbor pro vzdělávání (OVČIN) je poradním orgánem zpravodaje VRJ pro vzdělávání. Kromě toho zpravidla zastřešuje i některé vzdělávací projekty, jako jsou revize kvalifikačního systému, vytváření metodik, vývoj nových vzdělávacích nástrojů apod. a podílí se na organizaci celostátního setkání vzdělavatelů - Ústřední lesní školy.

Aktuální projekty

Kromě běžné agendy jako je schvalování vzdělávacích akcí, konzultace dotazů a problematických situací, příprava předpisů ke vzdělávání nebo návštěvy vzdělávacích akcí, pracuje Ovčin na několika dalších projektech. Seznam se s nimi, třeba ti nějaký padne do oka a budeš mít chuť zapojit se. Pojď s námi kopat za lepší skautské vzdělávání.

Přiveď na svět metodiku!

Mají čekatelské kompetence jednoznačný výklad? Jak se mají ověřovat a jak se na ně připravit? Na tyto a další otázky má odpovědět projekt na vytvoření metodiky pro vzdělavatele (jak s NČZ pracovat, vymezení kompetencí, jak předávat a ověřovat kompetence aj.) a příručky pro uchazeče s výkladem obsahu NČZ.

Pro tento projekt hledáme spolupracovníky, kteří chtějí zúročit své zkušenosti s novou čekatelskou zkouškou, nasdílet příklady dobré praxe nebo napsat či připomínkovat některé výklady kompetencí z příručky. Časové vymezení projektu: srpen 2014 - leden 2015.

Má někdo právo zakázat vzdělávací akci?

Za jakých podmínek? Jak vůbec posuzovat kvalitu vzdělávání? Jak využít a dál rozvíjet hodnocení kvality kurzů, které vzniklo v rámci projektu Hodnocení kvality napříč celou organizací? Jaký je smysl projektů a závěrečných zpráv lesních akcí a jak mají být posuzovány? Jaké informace o vzdělávacích akcích zveřejňovat, komu a proč? To jsou otázky, které by měl řešit projekt Řízení kvality vzdělávacích akcí. Nejde o to nastavit efektivní represivní systém, ale naopak vytvořit prostředí, ve kterém se kvalita vzdělávacích akcí přirozeně zvyšuje.

Jde o úkol pro ty, kteří přemýšlí v souvislostech, zajímá je vzdělávání jako celek a záleží jim na jeho kvalitě, mají konkrétní nápady jak na to, nebojí se inspirovat jinde. Časové vymezení projektu: září 2015 - prosinec 2015.

Jeden systém vládne všem

Agenda vzdělávání ve skautISu není hudbou budoucnosti. Převod základní agendy do prostředí skautISu již začal a dále bude pokračovat - hlášení a schovalování vzdělávacích akcí, podávání projektů a závěrečných zpráv, vyúčtování dotací, zadávání kvalifikací, hlášení zkušebních komisí, přihlašování a evidence účastníků a další.

V tuto chvíli hledáme vzdělávací týmy nebo jedince, kteří nám pomohou během podzimu nové prostředí pro základní funkce otestovat. Dále uvítáme člověka (nebo i malý tým), který zpřesní zadání pro programátory a zajistí komunikaci mezi Ovčinem a zpravodajem IT, aby tak vzniklo uživatelsky příjemné a funkční prostředí. Časové vymezení projektu: září 2014 - cca září 2015.

Vzdělávání online

Skautský e-learning je vytvořen a dále se vyvíjí, ale do dokonalosti má ještě daleko. Aby nám dobře sloužil, je kromě dotažení funkčností potřeba také zaškolit vzdělavatele, aby ho dokázali plně využít a nedělali místo e-learningu jen e-reading. Dále se nabízí otázky Jaké kurzy by měly být připraveny ze strany ústředí? Jak vyhledávat kvalitní kurzy a jak jednat s akcemi o jejich zpřístupnění? Jak naučit vzdělavatele s e-learningem pracovat? Kde hledat peníze na další rozvoj EL a k čemu je primárně využít?

Ideální projekt pro ty, které možnosti e-learningu fascinují, vidí v něm velký potenciál a rádi by jej představili skautské veřejnosti. Časové vymezení projektu: říjen 2014 - dále dle dohody.

Chceš, aby změny měly smysl?

Vzdělávání má za sebou i před sebou velké změny. Bohužel se nám někdy nedaří je vhodně komunikovat, připomínkovat, zavádět a vyhodnocovat. Projekt bude hledat odpovědi na otázky typu Jak získávat podněty ke změnám od vzdělavatelů a dalších činovníků? Jak vzdělavatele do změn zapojit, aby změny mohli ovlivnit? Jaké nástroje ke komunikaci změn využívat? Jak realizované změny vyhodnocovat? Jak to dělat systematicky, plánovaně a s rozmyslem?

Hledáme zájemce, kteří mají chuť síťovat lidi, podporovat dialog, umožnit pestré zastoupení názorů při tvorbě nových věcí.

Jarní úklid vůdcovky

Je možné sjednotit rozdílné nároky jednotlivých zkušebních komisí na uchazeče? Jak zajistit jednotný výklad vůdcovských kompetencí? Lze nastavit alespoň nějakou minimální laťku náročnosti a jakým způsobem? Tyto otázky vyvstávají s chystanou úpravou obsahu VZ v souvislosti se zavedením jednotného kompetenčnímu modelu Junáka.

Tento projekt by se měl zabývat úkolem, jakým způsobem a jak se má sjednotit výklad kompetencí, aby se tím zároveň zajistila jednotná minimální úroveň kvalifikačních zkoušek. Projekt Revize obsahu a metodik VZ je vhodný zejména pro ty, co mají zkušenosti z týmů vůdcovských kurzů a zkušebních komisí. Časové vymezení projektu: prosinec 2014 - září 2015.  

Další skautský web?

Mají vzdělavatelé dostatečný prostor pro sdílení zkušeností a materiálů? Můžou někde diskutovat o vzdělávání? Cílem tohoto projektu je vytvořit komplexní zadání webových stránek určených pro potřeby vzdělavatelů, ale třeba také pro lepší přípravu vzdělávaných skrze efektivnější nabídku informací, zdrojů apod.

Hledáme lidi, které myšlenka webového prostoru oslovuje. Mají chuť vytvořit konkrétní představu o tomto nástroji a hledat možnosti jeho realizace a udržitelnosti. Časové vymezení projektu záleží na nalezení lidí popř. fin. prostředků.

 


 

Máte další nápady na to, čemu by se Ovčin měl věnovat, nebo co by se mohlo zajímavého dít ve vzdělávání, aby bylo lepší? Určitě nám napište (vzdelavani@skaut.cz), rádi poskytneme naši podporu.

 

 

 

    

 

 

logo

Práce s článkem

1
kladných hlasů

Klíčové výrazy

Diskuse o článku

0 Názorů
Komentáře jsou dostupné jen přihlášeným členům Junáka.
  Nahlásit chybu