....

Chyba na stránce: Spolupracuj s odborem pro vzdělávání - Křižovatka"

URL: https://krizovatka.skaut.cz/organizace/vzdelavani/odbor-vzdelavani/1089-organizace-vzdelavani-ovcin-spoluprace?autologin=1"

ODBOR PRO VZDĚLÁVÁNÍ

 

Odbor pro vzdělávání (OVČIN) je poradním orgánem zpravodaje VRJ pro vzdělávání. Kromě toho zpravidla zastřešuje i některé vzdělávací projekty, jako jsou revize kvalifikačního systému, vytváření metodik, vývoj nových vzdělávacích nástrojů apod. a podílí se na organizaci celostátního setkání vzdělavatelů - Ústřední lesní školy.

Spolupracuj s odborem pro vzdělávání

Skautské vzdělávání čekají výrazné změny - mimo jiné hraje nemalou roli v prioritách vybraných ze strategie Junáka 2022 a řadu změn navrhly i poslední ULŠ. Změny, ať už malé či velké, potřebují velké osobnosti, pojď s námi kopat za lepší skautské vzdělávání.

Jak se zapojit do práce Ovčinu?

Spolupracovat s námi se dá různými způsoby, záleží na vašich možnostech a vašem gustu. Níže si můžete přečíst konkrétní příklady zapojení do činnosti Ovčinu.    

Člen odboru

Vhodné pro zkušenější a vytrvalé běžce, schůzky obvykle každé druhé úterý v měsíci od 17:15 do cca 20:00 v zasedací místnosti ústředí či ve Skautském institutu s možností připojení přes skype pro přespolní. Četnost absolvovaných schůzek záleží také na tom, jaká témata jednotlivce zajímají a jakých chce být účasten. Mimo setkání probíhá spolupráce prostřednictvím e-mailové konference a sdílených dokumentů.

Člen širšího odboru

Časově málo náročný formát spolupráce vhodný pro zkušené matadory skautského vzdělávání, šéfy kurzů apod. 1x - 2x do roka celodenní pracovní setkání. Možnost připomínkovat v první vlně dílčí výstupy a změny ve skautském vzdělávání, spolurozhodovat a být informován o náplni činnosti odboru.

Člen pracovní skupiny projektu

Ideální pro ty, kteří chtějí svou pozornost zaměřit na jeden projekt. Výhodou je zřetelné časové vymezení spolupráce a konkrétní kontrakt s konkrétním výstupem. Expertní práce na tvorbě a připomínkování konkrétního projektu. Setkávání a práce skupiny dle vzájemné dohody (frekventované využití online komunikace). Projektové skupiny se odvíjejí od aktuálních projektů Ovčinu.

Jak vás práce v Ovčinu obohatí?

Finančně nijak, nicméně vás spolupráce nezruinuje. Proplácíme totiž cestovné na pracovní schůzky (včetně pracovních skupin). Ovčin vám ale nabízí jiné a trvalejší výhody - otevírá se vám prostor pro setkávání se s osobnostmi napříč spektrem vzdělavatelů. Svým aktivním přístupem můžete podstatně ovlivnit budoucí podobu vzdělávání. A konečně vstoupíte do inspirativního prostředí, z něhož můžete čerpat podněty pro své vzdělávací akce.

Chceš-li vědět víc, chceš-li se zeptat nebo spolupráci vyzkoušet, křičíme hurá a těšíme se, že se ozveš na vzdelavani@skaut.cz.

logo

Práce s článkem

0
kladných hlasů

Klíčové výrazy

Diskuse o článku

0 Názorů
Komentáře jsou dostupné jen přihlášeným členům Junáka.

Navigace:

  Nahlásit chybu