....

Chyba na stránce: Personální změny v agendě vzdělávání - Křižovatka"

URL: https://krizovatka.skaut.cz/organizace/vzdelavani/odbor-vzdelavani/2224-personalni-zmeny-v-agende-vzdelavani?autologin=1"

ODBOR PRO VZDĚLÁVÁNÍ

 

Odbor pro vzdělávání (OVČIN) je poradním orgánem zpravodaje VRJ pro vzdělávání. Kromě toho zpravidla zastřešuje i některé vzdělávací projekty, jako jsou revize kvalifikačního systému, vytváření metodik, vývoj nových vzdělávacích nástrojů apod. a podílí se na organizaci celostátního setkání vzdělavatelů - Ústřední lesní školy.

Personální změny v agendě vzdělávání

Informujeme, že na počátku prosince došlo k personálním změnám v Kanceláři ústředí Junáka v agendě vzdělávání.

Na pozici asistenta pro vzdělávání skončil Petr Beránek – Vlk, kterému za jeho práci VELMI děkujeme. Pozice asistenta pro vzdělávání byla s přechodem na skautIS zrušena a část agendy (vydávání dekretů, zanášení kvalifikací) převzal stávající zaměstnanec kanceláře Tomáš Kozel.

Stejně jako v programové oblasti i ve vzdělávání je ustavena nová pozice junior zpravodaje, který bude společně se zpravodajkou pro vzdělávání Rozárkou celou agendu spravovat a podílet se na jejím řízení. Junior zpravodajem pro vzdělávání se stal Michal Peroutka – Pérák, aktuálně vůdce VLK Ursus a zástupce vedoucího střediska v Kolíně. Při své komunikaci kol vzdělávání se nyní budete potkávat zejména s ním.

Veškerou komunikaci prosím směřujte na vzdelavani@skaut.cz popř. skaut@junak.cz.

logo

Článek publikoval

Zobrazeno: 1091x

Práce s článkem

0
kladných hlasů

Diskuse o článku

0 Názorů
Komentáře jsou dostupné jen přihlášeným členům Junáka.

Navigace:

  Nahlásit chybu