Logo

Byla vydána aktualizovaná Směrnice ke zdravotnickému zabezpečení zotavovacích akcí Junáka

Na konci února vyšla aktualizovaná směrnice, která upravuje zdravotnické vzdělávání a požadavky na zdravotníky táborů a dalších zotavovacích akcí Junáka. Aktualizace s sebou nese některé významnější změny, seznamte se s nimi.


foto/obrázek poskytl(a): Eliška Hanzlová

Snahou tvůrců aktualizovaného předpisu bylo zpřehlednit a zpřesnit situaci kolem zdravotnického vzdělávání v Junáku. Změny se týkají zejména způsobu prokazování kvalifikace, minimálně se pak dotýkají samotného obsahu zdravotního vzdělávání a jeho funkčního nastavení. Větší změny tohoto rázu jsou pouze u garantů zdravotnických kurzů – viz dále.

Změny, které byste neměli přehlédnout:

Změny u zdravotnických kurzů a zdravotníků

Změny u garantů zdravotnických kurzů

Významnou změnu zavádí směrnice ve věci garantů zdravotnických kurzů. Odborný garant kurzu musí být držitelem OČK Zdravověda získaného nejdéle před čtyřmi roky, popř. musí být držitelem Osvědčení o doškolení garanta zdravotnických kurzů (dříve zde nebylo žádné časové omezení). Osvědčení vydává na základě proškolení a prozkoušení platná komise pro OČK Zdravověda. Lze ho získat maximálně šest let od absolvování zkoušky OČK nebo posledního prodloužení. V případě uplynutí této lhůty nemůže držitel OČK Zdravověda vykonávat odborného garanta na kurzech ZZA, popř. musí absolvovat kurz a přezkoušení odpovídající rozsahu zkoušky na OČK Zdravověda. Povinnost doškolení se netýká zkoušení u čekatelských zkoušek.

Směrnice v oblasti doškolení garantů zavádí přechodné období – na OČK Zdravověda, získané před 25. 2. 2012, je nahlíženo jako na kvalifikace získané k datu 25. 2. 2012. Jejich nositelé tedy mohou po následující dva roky být garanty zdravotnických kurzů.

Je třeba, aby garanti kurzů počítali s tím, že doškolení se koná zpravidla jednou do roka (obvykle v prvním čtvrtletí) a s omezenou kapacitou účastníků. Zejména držitelé OČK ZDR se starším datem udělení by se měli doškolit v roce 2015. Komise OČK ZDR počítá s tím, že v případě většího zájmu uspořádá na podzim 2015 ještě jeden termín doškolení.

V případě jakýchkoliv nejasností či dotazů nás neváhejte kontaktovat navzdelavani@skau­t.cz popř. na zrrada@seznam.cz.

Jiří Ferenc – Ferda

vedoucí Zdravotní rady Junáka

Barbora Tichavová – Rozárka

zpravodajka VRJ pro vzdělávání

logo

Práce s článkem

1
kladných hlasů

Klíčové výrazy

Diskuse o článku

0 Názorů
Komentáře jsou dostupné jen přihlášeným členům Junáka.
Copyright © 2014-2015 Junák - český skaut, z. s.
Český WEB s.r.o. | Internetová agentura