....

Chyba na stránce: Vyjádření hl. hygienika ke zdravotnickému zabezpečení zotavovacích akcí záchranáři - Křižovatka"

URL: https://krizovatka.skaut.cz/organizace/vzdelavani/odbor-vzdelavani/606-zdravotni-rada-junaka-novinky/1164-vyjadreni-hl-hygienika-ke-zdravotnickemu-zabezpeceni-zotavovacich-akci-zachranari?autologin=1"

ODBOR PRO VZDĚLÁVÁNÍ

 

Odbor pro vzdělávání (OVČIN) je poradním orgánem zpravodaje VRJ pro vzdělávání. Kromě toho zpravidla zastřešuje i některé vzdělávací projekty, jako jsou revize kvalifikačního systému, vytváření metodik, vývoj nových vzdělávacích nástrojů apod. a podílí se na organizaci celostátního setkání vzdělavatelů - Ústřední lesní školy.

Vyjádření hl. hygienika ke zdravotnickému zabezpečení zotavovacích akcí záchranáři

Upozorňujeme, že na základě vyjádření hlavního hygienika ČR nemohou diplomovaní záchranáři zastávat pozici zdravotníka zotavovací akce pouze na základě své civilní kvalifikace. Záchranář může být zdravotníkem pouze v případě, že absolvuje kurz zdravotníka zotavovacích akcí.

Snahou Junáka je směřovat chystanou novelu zákona k tomu, aby se změnil stávající výklad ve prospěch diplomovaných záchranářů. O případných změnách budeme informovat.

logo

Článek publikoval

Zobrazeno: 351x

Práce s článkem

0
kladných hlasů

Klíčové výrazy

Diskuse o článku

0 Názorů
Komentáře jsou dostupné jen přihlášeným členům Junáka.

Navigace:

  Nahlásit chybu