....

Chyba na stránce: Novela zdravotnické směrnice. Nastávají změny pro odborné garanty - Křižovatka"

URL: https://krizovatka.skaut.cz/organizace/vzdelavani/odbor-vzdelavani/606-zdravotni-rada-junaka-novinky/1999-novela-zdravotnicke-smernice-zmeny-pro-odborne-garanty?autologin=1"

ODBOR PRO VZDĚLÁVÁNÍ

 

Odbor pro vzdělávání (OVČIN) je poradním orgánem zpravodaje VRJ pro vzdělávání. Kromě toho zpravidla zastřešuje i některé vzdělávací projekty, jako jsou revize kvalifikačního systému, vytváření metodik, vývoj nových vzdělávacích nástrojů apod. a podílí se na organizaci celostátního setkání vzdělavatelů - Ústřední lesní školy.

Novela zdravotnické směrnice. Nastávají změny pro odborné garanty

Na konci srpna přijala Výkonná rada novelu Směrnice ke zdravotnickému zabezpečení zotavovacích akcí Junáka. Co se konkrétně změnilo?

- Článek (8): propadlé čtyřleté oprávnění k funkci zdravotníka lze obnovit nejen absolvováním kurzu ZZA, ale nově i získáním OČK Zdravověda nebo osvědčení garanta zdravotnických kurzů,

- přibyl článek (31): garant ZZA, který se ze závažných důvodů nemůže účastnit odborného doškolení, může požádat zpravodajku pro vzdělávání o roční výjimečné prodloužení svého osvědčení. Žádost se bude konzultovat se zdravotní radou.

Úplné znění směrnice si můžete stáhnout ve spisovně nebo pomocí odkazu pod článkem. Věříme, že úprava přispěla k logickému zpřesnění a nabízí vstřícnější přístup ke garantům.

Bára Tichavová - Rozárka
Zpravodajka pro vzdělávání

Jiří Ferenc - Ferda
Šéf zdravotní rady

logo

Článek publikoval

Zobrazeno: 859x

Práce s článkem

1
kladných hlasů

Diskuse o článku

0 Názorů
Komentáře jsou dostupné jen přihlášeným členům Junáka.

Navigace:

  Nahlásit chybu