....

Chyba na stránce: Seminář OČK Zdravověda (doškolení garantů + získání OČK) - Křižovatka"

URL: https://krizovatka.skaut.cz/organizace/vzdelavani/odbor-vzdelavani/606-zdravotni-rada-junaka-novinky/2270-seminar-ock-zdravoveda-doskoleni-garantu-ziskani-ock?autologin=1"

ODBOR PRO VZDĚLÁVÁNÍ

 

Odbor pro vzdělávání (OVČIN) je poradním orgánem zpravodaje VRJ pro vzdělávání. Kromě toho zpravidla zastřešuje i některé vzdělávací projekty, jako jsou revize kvalifikačního systému, vytváření metodik, vývoj nových vzdělávacích nástrojů apod. a podílí se na organizaci celostátního setkání vzdělavatelů - Ústřední lesní školy.

Seminář OČK Zdravověda (doškolení garantů + získání OČK)

 
Nazdar sestro, nazdar bratře,
 
zvu Tě na seminář OČK zdravověda, který proběhne 10. – 21. 2. 2016 v Chrašticích. Na tomto semináři je možno získat OČK zdravověda (pouze pro profesní zdravotníky) nebo absolvovat povinné pravidelné doškolení všech garantů kurzů ZZA (laici i profesní zdravotníci). Souběžně se seminářem bude probíhat také zkouška OČK pro absolventy Selešky.
 
Pro nové uchazeče o OČK zdravověda je seminář víkendový, takže 19. – 21. 2. 2016. Začátek bude v pátek 20,00 hodin, konec v neděli do 14,00 hodin.

Pro stávající držitele OČK zdravověda, garanty kurzů ZZA, je jakožto doškolení, povinná pouze účast na jednodenním semináři a to v sobotu 20. 2. 2016 od 9,00 do 20,00 hodin.

Na programu semináře budou aktuální informace ohledně pořádání kurzů ZZA, akreditace, vydávání osvědčení, KPR dle GL 2015, metodika zdravovědy, maskování simulovaných úrazů, či diskuze. Rovněž bude možnost vyřešit všechny dotazy ohledně čehokoli v souvislosti se skautskou zdravovědou. Sobotní část semináře bude pro obě skupiny společná, uchazeči o získání OČK budou mít navíc další program v pátek večer a neděli dopoledne.

Nový žadatel musí mimo účasti splnit ještě jednu podmínku k získání OČK. Odevzdání písemné práce, která bude schválená zkušební komisí. Práci lze odevzdat před seminářem nebo nejdéle do jednoho roku po konání semináře. Ohledně tématu, rozsahu a formy práce se obracejte na níže uvedený kontakt.

 Seminář proběhne v Základní škole Chraštice, Chraštice 44, 262 72 Březnice

Pro účast na semináři je třeba odeslat vyplněnou přihlášku a to nejpozději do 21. 1. 2016.

O přihlášku či případné dotazy pište na jirkaferenc@seznam.cz.

Pár důležitých informací k víkendu:

  • za účast na semináři budete požádáni o uhrazení poplatku 250,- Kč, výše poplatku se může v závislosti na počtu účastníků změnit. Pro účastníky víkendového semináře bude poplatek o 100,- Kč, vyšší,
  • společné stravování bude pro všechny zajištěno pouze během soboty (oběd, večeře). Pro účastníky celého víkendu budou zajištěny navíc také snídaně (sobota i neděle),
  • prosím, mějte s sebou přezůvky,
  • spí se na vlastních karimatkách a ve vlastním spacáku,
  • v objektu je elektřina i teplá voda,
  • veškeré programy proběhnou v objektu základní školy,
  • je vhodné mít s sebou nějaké oblečení, které se může zašpinit nebo také poškodit (na programy kde se budou maskovat zranění),
  • v případě zájmu je i pro účastníky jednodenního doškolení možnost přijet již v už pátek večer a odjet až v neděli ráno.


Za realizační tým     

Jiří Ferenc - Ferda                                                             

E-mail: jirkaferenc@seznam.cz
Mobil:  +420 734 460 542

 

logo

Článek publikoval

Zobrazeno: 679x

Práce s článkem

0
kladných hlasů

Diskuse o článku

1 Názor
Komentáře jsou dostupné jen přihlášeným členům Junáka.

Navigace:

  Nahlásit chybu