....

Chyba na stránce: Zdravotní rada Junáka - Křižovatka"

URL: https://krizovatka.skaut.cz/organizace/vzdelavani/odbor-vzdelavani/zdravotni-rada-junaka?autologin=1"

ZDRAVOTNÍ RADA

 

Zdravotní rada Junáka – českého skauta (ZRJ) je složena z lékařů, zdravotníků a vzdělavatelů a jako taková garantuje kvalitu zdravotnického vzdělávání v naší organizaci. ZRJ spadá pod gesci zpravodajky VRJ pro vzdělávání.

[ Systémová kategorie ]

Navigace:

  Nahlásit chybu