....

Chyba na stránce: Lesní akce - Křižovatka"

URL: https://krizovatka.skaut.cz/organizace/vzdelavani/poradame-vzdelavaci-akci/jak-na-organizaci-vzdelavaci-akce/1025-lesni-akce?autologin=1"

Jak na organizaci vzdělávací akce


Uvažujete o uspořádání vzdělávací akce? Výborně! Níže naleznete k jednotlivým typům vzdělávacích akcí informace, které vás při jejich organizování povedou.

Lesní akce

Lesní akce v sobě zahrnují akce kvalifikační - čekatelské, vůdcovské a manažerské lesní kurzy, instruktorskou lesní školu, a pak také nekvalifikační lesní kurzy a školy. Některé podmínky se proto pro jednotlivé typy lesních akcí liší. Pro detailní informace k pořádání čekatelské a vůdcovské zkoušky v rámci lesní akce doporučujeme shlédnout jejich samostatné 

Pořadatelem lesní akce je vždy organizační jednotka Junáka - českého skauta (středisko, okres, kraj, zvláštní organizační jednotka atd.). Pokud se v rámci lesní akce pořádají kvalifikační zkoušky, pak je jejich pořadatelem organizační jednotka, která pořádá kurz.

Projekt čekatelské zkoušky/kurzu (viz doporučená osnova projektu) se nahrává do skautISu nejpozději 3 měsíce před zahájením akce. Návod pro nahrání projektu najdete zde, ale upozorňujeme, že je nejprve nutné akci ve skautISu založit - viz návod.
 
Minimálně měsíc před zahájením lesní akce je nutné ji nahlásit prostřednictvím skautISového modulu "Vzdělávací akce". Návod jak na to najdete zde.
 

Případná žádost o dotaci se podává nejpozději měsíc před zahájením akce na záložce "Dotace" dané vzdělávací akce. Návod jak na to najdete zde.

Vůdce lesní akce musí mít:

  • instruktorskou kvalifikaci
  • praxi jako stálý instruktor na stejném, nebo obdobném typu akce

Instruktorský sbor se skládá z vůdce, stálých instruktorů (s IK) - z nichž min. jeden je zástupcem vůdce, instruktorů elévů (bez IK, min. s VZ) a dalších činovníků (s IK, kteří se účastní celé akce). U jednotlivých typů akcí platí tyto podmínky:

  • u lesního a čekatelského lesního kurzu minimálně dva stálí instruktoři; celkem pak instruktorský sbor musí tvořit minimálně čtyři členi
  • u vůdcovského lesního kurzu, manažeského lesního kurzu, lesní školy a instruktorské školy minimálně tři stálí instruktoři

Lesní akce mají předepsaný minimální počet účastníků, který činí 12 osob. O výjimce z tohoto pravidla rozhoduje zpravodaj(ka) VRJ pro vzdělávání. 

Jednotlivé typy lesních akcí mají též předepsanou nejkratší délku trvání:

  • pro čekatelský lesní kurz a nekvalifikační lesní kurzy minimálně 9 dnů, z toho alespoň týden vcelku
  • pro ostatní lesní akce minimálně 14 dní, z toho alespoň týden v celku 

Skutečná účast na akci (jednotlivých účastníků a jejich pobytových dnů) se vyplňuje ve skautISu po každé části akce nejpozději do 14 dnů po jejím skončení. Návod jak na to najdete zde.

Jste povinni po ukončení akce vydat absolventům absolventský dekret - vystavuje sama akce kdykoliv skrze skautIS (viz zde) - a do měsíce zadat do skautISu datum jeho vydání (viz zde), čímž dojde k automatickému zápisu absolvence do profilu účastníků. Pak samozřejmě také při dodatečném splnění absolventských podmínek účastníkem.
 

Pokud jste obdrželi dotaci, musí být celá akce ve skautISu vyúčtována do 1 měsíce po jejím skončení. Návod jak na to najdete zde.

Závěrečná zpráva lesní akce (viz doporučená osnova závěrečné zprávy) se nahrává do skautISu (záložka Projekt) do 3 měsíců po jejím skončení, nejpozději však do 31. 12. roku konání poslední části akce. Návod pro nahrání závěrečné zprávy najdete zde.


Užitečné materiály

 

logo

Práce s článkem

0
kladných hlasů

Klíčové výrazy

Diskuse o článku

0 Názorů
Komentáře jsou dostupné jen přihlášeným členům Junáka.
  Nahlásit chybu