....

Chyba na stránce: Mezinárodní rozměr skautingu- nabídka na kurzy - Křižovatka"

URL: https://krizovatka.skaut.cz/organizace/vzdelavani/poradame-vzdelavaci-akci/vzdelavani-na-klic/799-mezinarodni-rozmer-skautingu-nabidka-na-kurzy?autologin=1"

Vzdělávání na klíč

Mezinárodní rozměr skautingu- nabídka na kurzy

Zapojte mezinárodní skauting do programu vašeho kurzu! Chcete, aby se vaši frekventanti dozvěděli víc o možnostech, které mezinárodní skauting nabízí? Členové Zahraničního odboru Junáka rádi přijedou na váš kurz nebo pro vás připraví program na míru!

Nabízíme program na tato témata:

  • mezinárodní spolupráce ve skautingu
  • dobrovolnictví - Evropská dobrovolná služba, tábory v USA, dobrovolnictví na skautských základnách
  • mezinárodní aktivity v oddíle
  • informace o mezinárodních základnách
  • velké mezinárodní skautské akce
  • program Erasmus+ a financování mezinárodních projektů
  • kudy k informacím o mezinárodním skautingu

Pokud byste měli zájem o program odvedený přímo členy Zahraničního odboru nebo vás zajímaly tipy na to, jak mezinárodní témata zapojit do vašeho kurzu, pište na emailovou adresu Zahraničního odboru - international@junak.cz.

Na konci roku 2013 vyšla nová příručka o mezinárodním skautingu Za obzor 2013 s přehledem všech důležitých mezinárodních skautských aktivit (více informací o příručce najdete v TDC). Pokud byste s ní chtěli pracovat nebo ji věnovat frekventantům vašeho kurzu, tak napište na international@junak.cz.

Sledujte informační kanály Zahraničního odboru (www.skaut.cz/mezinarodni, www.facebook.com/mezinarodni).

logo

Práce s článkem

0
kladných hlasů

Diskuse o článku

0 Názorů
Komentáře jsou dostupné jen přihlášeným členům Junáka.

Navigace:

  Nahlásit chybu