....

Chyba na stránce: Vzdělávání na klíč - Křižovatka"

URL: https://krizovatka.skaut.cz/organizace/vzdelavani/poradame-vzdelavaci-akci/vzdelavani-na-klic?autologin=1"

Vzdělávání na klíč

Milé kraje, kurzy (a další zájemci o vzdělávání),

níže naleznete ucelenou a dlouhodobě platnou nabídku „vzdělávání na klíč“, která byla obvykle zveřejňována necentralizovaně a v nepravidelných intervalech různými odbory a pracovními skupinami Junáka – českého skauta. Chceme usnadnit přehled o podobných nabídkách, a proto jsme se rozhodli informace shromáždit a poskytnout vám je pohromadě a přehledně. Předpokládáme, že podobné nabídky pro vás mohou být zajímavé při řešení aktuálních potřeb jednotek, při přípravě regionálních setkání činovníků či při přípravě kurzů.


Pokud vás některá z nabídek zaujme, napište na vzdelavani@skaut.cz a my vám zprostředkujeme kontakt na konkrétní osoby, které vzdělávání nabízí.

Obsah

 

Benjamínci od Odboru vlčat a světlušek
 • O práci s věkovou kategorií benjamínků
 
Je se skauty dítě v bezpečí? od Pracovní skupiny pro ochranu dětí
 • Srovnejme krok se skautskými organizacemi z jiných zemí, kde každodenní vědomá starost o psychické i fyzické bezpečí dětí je prvořadá a myslí na ni i v běžných oddílových činnostech
 
Psychické bezpečí dětí v oddíle od Pracovní skupiny pro ochranu dětí
 • Jak vytvářet v oddíle bezpečí a atmosféru, ve které je všem členům oddílu dobře? 
 
Sexuální výchova v oddíle od Pracovní skupiny pro ochranu dětí
 • Jak mluvit s dětmi na téma sexu, sexuality apod.
 
Skautské časopisy – jaké by měly být, jak s nimi pracovat? od redakce časopisu Skauting
 • O práci se skautskými časopisy
 
Profil na jednu stránku od Skautingu pro všechny
 • Poučte se o nástroji sloužícímu k zjišťování a nastavování potřeb začleňovaných jedinců
 
Inkluzivní prostředí v oddíle, práce s dětským kolektivem od Skautingu pro všechny
 • O inkluzi ve skautských oddílech
 
Jak na živé děti – ADHD od Skautingu pro všechny
 • O dětech s ADHD
 
Integrace dítěte do oddílu – nováček v oddíle od Skautingu pro všechny
 • Jak začlenit nováčka do skautského oddílu
 
Inkluze od Skautingu pro všechny
 • Obecně o inkluzi nejen ve skautských oddílech
 
Respektující tým od Skautingu pro všechny
 • O respektování potřeb členů týmu
 
Bálinstovská skupina od Skautingu pro všechny
 • O skupinové metodě řešení problémů
 
Úvod do respektujícího oddílu od Skautingu pro všechny
 • Respektující přístup a jeho použití v oddílech
 
Metodika k respektujícímu oddílu od Skautingu pro všechny
 • Hlubší zamyšlení nad respektujícím přístupem v Junáku – české skautu a jeho jednotkách
 
Oddíl na míru od Skautingu pro všechny
 • Jak upravit oddíl na míru jeho členům
 
Skautská personalistika a řízení od Skautské personalistiky
 • O vedení týmů a práci s dobrovolníky
 
Semináře Já a první princip a První princip v mém oddíle od Skautského institutu
 • Semináře na téma skautských hodnot a prvního principu skautingu, tedy povinnosti k Bohu
 
Jak získat potřebné finanční zdroje od Strategické priority Fundraising a soběstačnost
 • Proškolení v základech získávání finančních prostředků - především mimo obvyklé skautské zdroje
 
Dotace ze státního rozpočtu – jaké máme možnosti, jaká jsou pravidla od Strategické priority Vzdělávání hospodářsko-organizačních činovníků
 • Jaké dotace lze získat a jak? Základní dotační pravidla a nejčastější chyby
 
Obsah a způsob práce revizních komisí od Strategické priority Vzdělávání hospodářsko-organizačních činovníků
 • Seznámení s cíli revizní činnosti a jejích přínosů pro organizaci, základní pravidla a nejčastějších chyby
 
Ultimate frisbee – létat je tak snadné
 • Vyzkoušení si netradiční hry, výuka základních hodů a chytů, vysvětlení pravidel
 
Skautské odborky od projektu Skautské odborky
 • Jaké místo mají ve skautské výchově? Jaké sledují cíle? Proč je dobré je zařadit do programu? Praktické tipy.
 
Instantní seminář Skautského vizuálního stylu
 • Seznámení se Skautským vizuálním stylem, jeho prvky a tipy, jak s grafikou začít. Seminář formou DIY (udělej si sám).
 
Stal jsem se roverem, co teď? od Roverského odboru
 • O roverském programu pro novopečené rovery
 
Kde začít při práci s rovery od Roverského odboru
 • Jak začít s roveringem u vás doma
 
Příroda a ekologie v praxi na táboře, kurzu atd. od Ekologického odboru
 • Tipy, triky , otázky a odpovědi k šetrnému chování na našich akcích
 
Přírodovědná vycházka do okolí od Ekologického odboru
 • Když na vycházku, tak jako přírodovědci
 
Máme územní plán od Ekologického odboru
 • Simulační hra na téma územního plánování a možnosti občanů k jeho ovlivňování
 
Inspiromat přírodních programů od Ekologického odboru
 • Inspirace pro programy o přírodě a ekologii
 
Metodika k „Příroda kolem nás“ od Ekologického odboru
 • Představení oblasti stezky Příroda kolem nás
 
Krajina jako cibule od Ekologického odboru
 • Program spojený s vycházkou na téma krajina okolo nás
 
Hodnota přírody od Ekologického odboru
 • Přemýšlíme o přírodě a o tom, jak k ní vést druhé
 
Podpora při přípravě vlastního programu zaměřeného na přírodu od Ekologického odboru
 • Program na mítu na téma příroda, enviromentální výchova apod.

 

Nabídka vzdělávání

 
Odbor vlčat a světlušek: Benjamínci

Anotace:
Vytvoříme obsah na míru potřebám dané skupiny účastníků. Možná témata jsou: specifika předškolních dětí, práce s pracovními listy a pěšinkou, práce s časopisem, jak nevykrádat starší věkové kategorie, poradna pro vedoucí.
Cílová skupina:
Vedoucí benjamínků

Časový formát:
Maximálně 3 hodiny (2 bloky x 1,5 hodiny, 3 bloky x 1 hodina)
Účastníků:
Minimálně 8 osob
Rezervace:
Minimálně měsíc předem
 
Pracovní skupina pro ochranu dětí: Je se skauty dítě v bezpečí?
Anotace:
Jsme skauti, což samo o sobě má být záruka, že s námi jsou děti v bezpečí. Máme "papír na hlavu" a to stačí. Skutečně tomu tak je? Shodneme se v oddílové radě na tom, co je například přiměřený fyzický kontakt s dítětem? Budeme mít i stejný názor s ostatními vedoucími na středisku? Proč se o tom vůbec bavit? Srovnejme krok se skautskými organizacemi z jiných zemí, kde každodenní vědomá starost o psychické i fyzické bezpečí dětí je prvořadá a myslí na ni i v běžných oddílových činnostech.
Cílová skupina:
Vůdci oddílů, zástupci vůdců oddílů (dospělí vedoucí)
Časový formát:
1 - 1,5 hodiny
Účastníků:
6 - 15 osob
Rezervace:
Minimálně měsíc předem
 
Pracovní skupina pro ochrana dětí: Psychické bezpečí dětí v oddíle
Anotace:
Co vše může vést psychickému ohrožení dítěte v oddíle? Jak s tímto rizikem pracovat, jak na něj myslet a předcházet mu? Jak vytvářet v oddíle bezpečí a atmosféru, ve které je všem členům oddílu dobře? Nad tím a mnohým dalším můžeme společně přemýšlet.
Cílová skupina:
Výchovní zpravodajové, vůdci oddílů, oddílové rady, roveři a rangers
Časový formát:
1 - 1,5 hodiny
Účastníků:
10 - 15 osob
Rezervace:
Minimálně měsíc předem
 
Pracovní skupina pro ochranu dětí: Sexuální výchova v oddíle
Anotace:
Děti jsou vystaveny obrovským dávkám dezinformací v oblasti sexuální výchovy. Sdělovací prostředky na ně působí ze všech stran, tento intenzivní tlak posiluje jejich sexualitu, vyvstává tak mnoha otázek, které děti ještě nechápou a nerozumí jim. Mluvme s dětmi na rovinu, aby si dítě dokázalo svou sexualitu uvědomit a zhodnotit ji. Nejsme škola a nemůžeme ji nahradit, ani rodinu, ale jsme společenství, kde mají k sobě blízko mladší a starší, proto se můžeme pustit i do těchto intimnějších témat, když na to máme odvahu. Naopak, když to není náš šálek kávy, tak to v rámci programu můžeme hodit za hlavu - přesto bychom měli vědět, protože se nám může stát, že budeme řešit nečekanou situaci. Co vše je sexuální výchova, netýká se pouze povídání o sexu, ale i role holky, kluci, o rodině, budoucnosti, dětských představ o ní, o vlastním těle.
Cílová skupina:
Výchovní zpravodajové, vůdci oddílů, oddílové rady, roveři a rangers
Časový formát:
1 - 1,5 hodiny
Účastníků:
6 - 15 osob
Rezervace:
Minimálně měsíc předem
 
Redakce časopisu Skauting: Skautské časopisy – jaké by měly být, jak s nimi pracovat?
Anotace:
Seminář k práci s časopisy a/nebo debata o jejich obsahu a směřování od redakce časopisu Skauting
Cílová skupina:
Od čekatelů výše, záleží na domluvě
Časový formát:
1–2 hodiny
Účastníků:
Minimálně 8 osob
Rezervace:
Minimálně měsíc předem
 
Skauting pro všechny: Profil na jednu stránku
Anotace:
Naučte se používat nástroj, který pomáhá jednoduše zjistit potřeby a nastavit podporu dětí i dospělých, se kterými v rámci oddílu (střediska, vzdělávací akce) pracujete. Profil na jednu stránku je poměrně jednoduchý nástroj, který nám pomáhá začlenit dítě do oddílu. Může se jednat o dítě se specifickými potřebami i nováčka. Také je to nástroj, který pomáhá zjistit, jak lépe podporovat děti i dospělé, které už v oddíle máme. Během programu si teoreticky Profil na jednu stránku představíme, každý si vyzkouší, jak se tvoří a načrtněme i možnosti jeho dalšího využití.
Cílová skupina:
Vůdci oddílů i středisek, týmy (oddílové a střediskové rady, týmy vzdělávacích akcí), výchovní zpravodajové
Časový formát:
1,5 hodiny
Účastníků:
6 – 15 osob
Rezervace:
Minimálně měsíc předem
 
Skauting pro všechny: Inkluzivní prostředí v oddíle, práce s dětským kolektivem
Anotace:
V průběhu programu vysvětlíme, proč jsou skautské oddíly přirozeně inkluzivní. Na “inkluzivní prostředí” i na zásady práce s dětským kolektivem se podíváme z teoretického i praktického hlediska. V druhé části programu se budeme zabývat tím, jak pracovat se začleňováním dětí se specifickými potřebami do oddílu a představíme dobrou praxi, která zlepšuje týmové vztahy a spolupráci mezi dětmi.
Cílová skupina:
vedoucí oddílů
Časový formát:
1,5 hodiny
Účastníků:
6 – 20 osob
Rezervace:
Minimálně měsíc předem
 
Skauting pro všechny: Jak na živé děti – ADHD
Anotace:
Během programu představíme, co to ADHD (porucha pozornosti s hyperaktivitou) vůbec znamená, jaké může mít projevy a povíme si základní zásady práce s dětmi s ADHD. V druhé části  se zaměříme na konkrétní situace, týkající se práce s dětmi s ADHD, kam zapojíme i zkušenosti z jednotlivých oddílů. Součástí programu bude i praktická část, z které si můžete odnést náměty na hry, nové postřehy a celkově tipy na další práci.
Cílová skupina:
Vedoucí oddílů, výchovní zpravodajové + program umíme upravit i tak, aby byl vhodný pro rádce a čekatele
Časový formát:
1, 5 hodiny
Účastníků:
6 – 15 osob
Rezervace:
Minimálně měsíc předem
 
Skauting pro všechny: Integrace dítěte do oddílu - nováček v oddíle
Anotace:
Praktický program o tom, jak přijmout nováčka do oddílu se vším tím, co s ním přichází. Nováčkova individualita může být pro kolektiv přínosem, stejně jako rodiče partnerem. Společně si řekneme, na co při prvních setkáních myslet a jak novou spolupráci nastavit tak, aby bylo nově příchozímu, dětem v oddíle i vedoucím společně dobře.
Cílová skupina:
Vedoucí oddílů, výchovní zpravodajové
Časový formát:
1,5 hodiny
Účastníků:
6 – 15 osob
Rezervace:
Minimálně měsíc předem
 
Skauting pro všechny: Inkluze
Anotace:
Inkluze ve školách a volnočasových aktivitách je aktuální celospolečenské téma. Program poskytne informace o tom, co to je inkluze,  jak je to s inkluzí ve školství, jiných organizacích a především  v Junáku. Zároveň se podíváme na to, jaká je zahraniční zkušenost. V závěru programu se zaměříme na výhody inkluze, její (případná) rizika a její celkový přesah nejen do skautských oddílů.
Cílová skupina:
Vedoucí oddílů i středisek, týmy (oddílové, střediskové rady, týmy vzdělávacích akcí), výchovní zpravodajové
Časový formát:
1,5 hodiny
Účastníků:
6 – 20 osob
Rezervace:
Minimálně měsíc předem
 
Skauting pro všechny: Respektující tým
Anotace:
Potřeby každého vedoucího mohou být velmi specifické. Nebydlí přímo v místě oddílu? Dojíždí do zaměstnání/za studiem? Má stravovací omezení nebo potřebu pevného režimu dne? Každý z nás, se kromě svého charakteru, potýká s nějakými svými specifiky. Při programu si řekneme, co to je respektující tým, jaké má charakteristiky a zamyslíme se nad jednotlivými potřebami našich spolupracovníků. Řekneme si, jak jejich znalost/neznalost může ovlivnit celý oddíl/středisko/kurz a společně najdeme tipy na řešení různých každodenních situací, které souvisejí právě s potřebami všech lidí v týmu.
Cílová skupina:
Vedoucí oddílů i středisek, týmy (oddílové, střediskové rady, týmy vzdělávacích akcí), výchovní zpravodajové
Časový formát:
1,5 hodiny
Účastníků:
6 – 20 osob
Rezervace:
Minimálně měsíc předem
 
Skauting pro všechny: Bálintovská skupina
Anotace:
Bálintovská skupina je (skupinová) metoda řešení problémů, která poskytuje příležitost probrat oddílové/střediskové či kurzovní problémy všech zúčastněných. Každý účastník může přispět svými nápady, fantaziemi i zkušenostmi, souvisejícími s daným tématem a ten, kdo problém přinesl, si sám vybere, co považuje za užitečné.
Cílová skupina:
vedoucí oddílů i středisek, týmy (oddílové a střediskové rady, týmy vzdělávacích akcí), výchovní zpravodajové
Časový formát:
1,5 hodiny
Účastníků:
5 – 15 osob
Rezervace:
Minimálně měsíc předem
 
Skauting pro všechny: Úvod do respektujícího oddílu
Anotace:
Kdy můžeme říct, že je náš oddíl respektující a co to vůbec znamená? I na to vám během programu odpovíme. Součástí programu je seznámení se s respektujícím přístupem, jeho výhodami, zásadami a nápady na to, jak s ním dál pracovat ve skautském prostředí.
Cílová skupina:
Vedoucí oddílů, výchovní zpravodajové +  program umíme upravit i tak, aby byl vhodný pro rádce a čekatele
Časový formát:
1, 5 hodiny
Účastníků:
6 – 20 osob
Rezervace:
Minimálně měsíc předem
 
Skauting pro všechny: Metodika k respektujícímu oddílu
Anotace:
Metodika k respektujícímu oddílu je program, který navazuje na program Úvod do respektujícího oddílu. Obsahem bude hlubší zamyšlení nad respektujícím přístupem a jeho používáním v oddílech a v Junáku – českém skautu celkově. Budeme se věnovat výhodám respektujícího přístupu, jeho případným rizikům i tomu, jak nastavovat hranice. V druhé části programu se zaměříme na problematiku odměn a trestů, motivace, autority a stylů vedení.
Cílová skupina:
Vedoucí oddílů, výchovní zpravodajové + program umíme upravit i tak, aby byl vhodný pro rádce a čekatele
Časový formát:
2 hodiny
Účastníků:
6 –20 osob
Rezervace:
Minimálně měsíc předem
 
Skauting pro všechny: Oddíl na míru
Anotace:
Pravděpodobně každý z nás má v oddíle dítě, které má své specifické potřeby. A s těmi je třeba pracovat. Během programu se zaměříme na konkrétní a praktické věci, které jsou běžnou součástí naší oddílové práce (například skautské stezky, odborky nebo bodování). Společně si řekneme, jak upravit podmínky, aby v oddíle vše fungovalo, a na závěr představíme i konkrétní tipy, jak o tom mluvit s ostatními dětmi a dospělými.
Cílová skupina:
Vedoucí oddílů, výchovní zpravodajové
Časový formát:
1,5 hodiny
Účastníků:
6 – 20 osob
Rezervace:
Minimálně měsíc předem
 
Skauting pro všechny: Jak na rodiče a lidi kolem dítěte?
Anotace:
Komunikace s rodiči i dalšími lidmi kolem dítěte (učiteli, asistenty pedagoga) je možná to nejtěžší, ale zároveň nejdůležitější, co nás při vedení oddílu potkává. Při programu si řekneme, proč je důležité s nimi komunikovat, prozradíme, jak na to a nasdílíme si své zkušenosti. Druhá část programu bude zaměřená na to, jak pracovat s tím, když má dítě svého osobního asistenta na schůzce nebo se komunikace nedaří ani mezi rodiči, učiteli a my jsme třetí stranou.
Cílová skupina:
Vedoucí oddílů, výchovní zpravodajové
Časový formát:
1,5 hodiny
Účastníků:
6 – 20 osob
Rezervace:
Minimálně měsíc předem
 
Skauting pro všechny: Jak na „těžká“ témata?
Anotace:
Mluvit s dětmi o složitých a kontroverzních tématech je složité i za běžných okolností. O to více je to náročné, máte-li v oddíle děti se specifickými potřebami. Při programu si budeme povídat o tom, jak o těžkých tématech v oddíle mluvit s dětmi obecně i jak vytvářet a přizpůsobovat takové programy, aby vyhovovaly všem. Dáme vám pár tipů (které společně doplníme), jak s dětmi mluvit o skautském zákonu, slibu či celkově skautských ideálech, ale také si řekneme, jak s nimi mluvit o současných problémech světa a dalších tématech, která nás zrovna pálí.
Cílová skupina:
Vedoucí oddílů, výchovní zpravodajové
Časový formát:
1,5 hodiny
Účastníků:
6 – 20 osob
Rezervace:
Minimálně měsíc předem 
 
Skautská personalistika: Skautská personalistika a řízení
Anotace:
Seminář je zaměřen na cyklus práce s dobrovolníkem. Budeme se věnovat získávání, vzdělávání a podpoře dobrovolníků, zpětné vazbě při spolupráci. Zaměříme se na nástupnictví, uzavírání kontraktů a hodnocení.
Cílová skupina:
Vedoucí oddílů, jednotek i akcí
Časový formát:
3 – 4 hodiny
Účastníků:
12 – 50 osob
Rezervace:
Minimálně 2 měsíce předem
 
Hledání prvního principu: Semináře Já a první princip a První princip v mém oddíle
Anotace:
Semináře na téma skautských hodnot a prvního principu skautingu, tedy povinnosti k Bohu. Co to jsou ty vyšší hodnoty? Kde se berou a kde je hledat? Proč je musíme respektovat? A jak o nich mluvit s dětmi? Co to je duchovní program v oddíle? Jde o dva různé semináře, které by na sebe měly ideálně navazovat a pokud stihnete jen jeden, doporučujeme první díl. Smyslem seminářů není sdělovat absolutní pravdy nebo dělat definitivní závěry, ale o prvním principu především mluvit.
Cílová skupina:
Pro každého od rádců výš, koho téma hodnot ve skautingu zajímá a navíc si třeba ještě láme hlavu s tím, jak je předávat v oddíle dětem. Semináře jsou určeny pro lesní kurz, vzdělávací víkend, podvečerní seminář pro středisko/ okres/ kraj a podobné příležitosti.
Časový formát:
2 – 2,5 hodiny
Účastníků:
12 – 30 osob
Rezervace:
Kdykoliv, ale čím více předem - tím lépe
 
Strategická priorita Fundraising a soběstačnost: Jak získat potřebné finanční zdroje
Anotace:
Program je směřovaný na proškolení v základech získávání finančních prostředků zejména ze zdrojů mimo ty, které střediska obvykle využívají. Kromě pochopení základů fundraisingu bude důraz kladený na předání zkušeností při psaní a vyúčtování grantových žádostí. Součástí budou typy na konkrétní finanční zdroje.
Cílová skupina:
Vedoucí středisek, hospodáři, vedoucí projektů, hospodáři projektů a akcí
Časový formát:
2 - 8 hodin (čím více prostoru, tím více praktický program může být)
Účastníků:
15 - 30 osob
Rezervace:
Minimálně měsíc předem
 
Strategická priorita Vzdělávání hospodářsko-organizačních činovníků: Dotace ze státního rozpočtu – jaké máme možnosti, jaká jsou pravidla
Anotace:
Seznámení se s dotačními tituly, které organizační jednotky mohou v rámci Junáka získat. Postup při podávání žádostí o podporu, způsob vyúčtování. Základní pravidla vztahující se k dotacím. Nejčastější chyby, které organizační jednotky při využívání dotací dělají.
Cílová skupina:
Vedoucí organizačních jednotek, hospodáři (krajské setkání (případně větší okresní setkání) činovníků)Časový formát:
2 - 4 hodiny
Účastníků:
Minimálně 20 osob
Rezervace:
2 měsíce předem (optimálně)
 
Strategická priorita Vzdělávání hospodářsko-organizačních činovníků: Obsah a způsob práce revizních komisí
Anotace:
V rámci programu se účastníci seznámí s cíli revizní činnosti a jejích přínosů pro organizaci. Obsahem budou základní pravidla vyplývající z Revizního řádu, proces kontroly i nejčastější chyby, které se v hospodaření organizačních jednotek vyskytují. Důraz bude kladený na nastavení spolupráce mezi vedením střediska a revizní komisí.
Cílová skupina:
Členové revizních komisí, hospodáři, vedoucí středisek
Časový formát:
2 - 4 hodiny
Účastníků:
Minimálně 20 osob
Rezervace:
2 měsíce předem (optimálně)
 
Ultimate frisbee - létat je tak snadné
Anotace:
Dopřejte svým účastníkům trochu pohybu, umožněte jim vyzkoušet si ultimate frisbee! Hru bez rozhodčích, založenou na fair play. Frisbee si oblíbilo mnoho skautských oddílů, je nenáročné a zábavné! Účastníky naučíme základní hody a chyty, vysvětlíme nejdůležitější pravidla a nakonec si pořádně zaběhají v krátkém zápase.
Cílová skupina:
Kdokoliv
Časový formát:
Bloky po 1 - 2 hodinách
Účastníků:
12 - 30 osob
Rezervace:
Minimálně měsíc předem
 
Skautské odborky

Anotace:
V první části programu se seznámíte s novými odborkami. Jaké místo mají ve skautské výchově? Jaké sledují cíle? Proč je dobré je zařadit do programu? V druhé části se podíváme na praktické tipy práce s nimi: jak je zapojit odborky jako celek do oddílové činnosti, práce s konkrétními odborkami a další. Nechybí ani diskuse a ukázky nášivek.
Cílová skupina:
vedoucí oddílů, oddílové rady, roveři a rangers
Časový formát:
1 - 2 hodiny
Účastníků:
6 – 30 osob
Rezervace:
Minimálně tři týdny předem.

Roverský odbor: Stal jsem se roverem, co teď?
Anotace:
Během programu si společně ukážeme, co nově příchozím roverům roverský svět nabízí za možnosti. Prioritně se důkladně zaměříme na roverský program jak obecně, tak i prakticky. Dotkneme se také dalších možností, např. roverských setkání, mezinárodního roveringu atd. Obecně řečeno se na celou problematiku podíváme pohledem skauta v mladším roverském věku, který přemýšlí, co všechno by mohl dělat... Témata je možno přizpůsobit dle vašich potřeb a představ.
Cílová skupina:
Mladší, nově příchozí roveři (14-16 let)
Časový formát:
záleží na přání účastníků (přizpůsobíme se vaší potřebě)
Účastníků:
ideální min. počet 8 osob (v případě potřeby lze domluvit i nižší počet)
Rezervace:
optimálně 2 měsíce předem (lze domluvit individuálně)

Roverský odbor: Kde začít při práci s rovery
Anotace:
Rozjeli byste u vás rádi rovering? Pracujete s rovery a nevíte jak na to? Tento program vám ukáže, kde při práci s rovery začít. Dáme vám tipy do začátku o specifikách roverské výchovné kategorie. Jedním z témat budou také roverská společenství a rady co dělat, když vás na roverský kmen není dost. Konkrétní témata můžeme domluvit předem, aby co nejlépe odpovídala vašim potřebám.
Cílová skupina:
starší roveři (17+ let), osoby pracující s roverskou výchovnou kategorií
Časový formát:
záleží na přání účastníků (přizpůsobíme se vaší potřebě)
Účastníků:
ideální min. počet 8 (v případě potřeby lze domluvit i nižší počet)
Rezervace:
optimálně 2 měsíce předem (lze domluvit individuálně)
 
Ekologický odbor: Příroda a ekologie v praxi na táboře, kurzu…
Anotace:
Jak udělat šetrný tábor? Na co myslet při přípravě a provozu tábora? Co od nás chtějí normy a co můžeme udělat navíc? Doprava, potraviny, nákupy, trička a další odměny, odpady… Tipy a triky, otázky a odpovědi. Lze rozšířit i o specifika táboření v chráněných oblastech.
Časový formát:
1–2 hodiny
Účastníků:
6-30 osob
Rezervace:
2 měsíce předem
 
Ekologický odbor: Přírodovědná vycházka do okolí
Anotace:
Vycházka po okolí základny. Zaměření záleží na ročním období a přírodních zajímavostech v okolí. Vycházka může být proložená krátkými aktivitami.
Časový formát:
0,5–3 hodiny
Účastníků:
6-30 osob
Rezervace:
2 měsíce předem
 
Ekologický odbor: Máme územní plán
Anotace:
Prožitkový program přibližující význam, důležitost, a způsob vzniku územního plánu a rolí jednotlivých aktérů a občanů v průběhu.Kudy povede obchvat, kde budou nové rodinné domky a kde průmyslová zóna? Jak se rozhoduje o dalším rozvoji v naší obci? A jakou v tom mám já jako občan roli? Simulační hra “Máme plán” je možnost, jak si vyzkoušet proces tvorby územního plánu a možnosti občanů (a pochopitelně i politické reprezentace) ho ovlivnit a ještě k tomu si zahrát a pobavit se.
Časový formát:
2,5 hodiny včetně motivační scénky a diskuse po hře
Účastníků:
9-20 osob (optimum 16 osob)
Rezervace:
3 měsíce předem
 
Ekologický odbor: Inspiromat přírodních programů
Anotace:
Anotované představení zdrojů, ze kterých lze čerpat pro přípravu programů zaměřených na přírodu a ekologii. Doplněné aktivitou na práci se zdroji – příprava programu podle zadaných cílů.
Časový formát:
0,5–1 hodina
Účastníků:
6-30 osob
Rezervace:
2 měsíce předem
 
Ekologický odbor: Metodika k „Příroda kolem nás“
Anotace:
Představení oblasti stezky Příroda kolem nás. Tipy, jak s touto oblastí stezky pracovat, metodické přístupy, které jsou k tomu vhodné. Náměty na programy k bodům stezky.
Časový formát:
1–2 hodiny
Účastníků:
6-30 osob
Rezervace:
2 měsíce předem
 
Ekologický odbor: Krajina jako cibule
Anotace:
Program s procházkou, při které budeme společně přicházet na to, jak člověk krajinu využívá, na co všechno ji potřebuje a jak tyhle zájmy soupeří mezi sebou navzájem i se zájmy mimolidských bližních. Popřemýšlíme, jak významně a na jak dlouho se v krajině projevují aktivity našich předků a na jak dlouho se v ní asi otisknou naše dnešní rozhodnutí. Kromě seberozvoje účastníků má program sloužit i jako inspirace pro oddílovou činnost.
Časový formát:
půl dne
Účastníků:
6-30 osob
Rezervace:
4 měsíce předem
 
Ekologický odbor: Hodnota přírody
Anotace:
Jaké jsou různé přístupy člověka k přírodě, jaká mají východiska a důsledky? Program zaměřený na uvědomění si, jak přírodu vnímá účastník kurzu. Rozšířeno o metodický vstup, jak s tématem hodnoty přírody pracovat v oddíle.
Časový formát:
1–2 hodiny
Účastníků:
6-30 osob
Rezervace:
2 měsíce předem
 
Ekologický odbor: Podpora při přípravě vlastního programu zaměřeného na přírodu
Anotace:
Chcete v programu kurzu mít program zaměřený na přírodu a ekologii, environmentální výchovu apod. a vybrané téma nenacházíte ve výčtu výše? Konzultujte s námi.
Časový formát:
libovolný
Účastníků:
libovolný
Rezervace:
2 měsíce předem

Vzdělávání na klíč

  Nahlásit chybu