....

Chyba na stránce: Finální harmonogram ÚLŠ - Křižovatka"

URL: https://krizovatka.skaut.cz/organizace/vzdelavani/ustredni-lesni-skola/1406-finalni-harmonogram-uls?autologin=1"

ÚSTŘEDNÍ LESNÍ ŠKOLA

 

Ústřední lesní škola je zejména celostátním setkáním vzdělavatelů. Jejím cílem je umožnit přinášet podněty ke zvýšení kvality skautského vzdělávání, připomínkovat aktuální dění a projekty, sdílet a vyměňovat vzdělavatelské zkušenosti. ULŠ svolává zpravodaj/ka VRJ pro vzdělávání a dle ŘVČČJ je koordinačním a konzultačním orgánem výchovy činovnic a činovníků. Její závěry zpravidla projednává Ovčin, VRJ či NJ.

Finální harmonogram ÚLŠ

 

Na webu ÚLŠ byl aktualizován harmonogram akce - finální podoba - http://uls.skauting.cz/files/documents/55lff_harmonogram-uls-2014-final.pdf. Chtěli bychom vás upozornit na zásadní programové změny a upřesnit některé dřívější informace.

Program začíná v pátek ve 20h. Večerní prostor je určen pro setkání se členy odboru pro vzdělávání. Volný program je zařazen záměrně, aby umožnil postupný příjezd účastníků a snadné zapojení do probíhající diskuse. Místo konání bude v pátek zpřístupněno od 18hod.

Diskuse o změnách ve vzdělávání, které začínají představením změn v Kompetenčním modelu Junáka, byly v sobotu posunuty na 15:15 hod. Hlasování o doporučeních proběhne až po večeři.

V sobotu po obědě jsme zařadili opakování vzdělávacích bloků (původně byly ve večerních hodinách) a navíc je na výběr možnost diskuse s OVČINem pro ty, kteří nemohou přijet již v pátek.

Věříme, že provedené změny budou prospěšné.

 

logo

Článek publikoval

Zobrazeno: 561x

Práce s článkem

0
kladných hlasů

Klíčové výrazy

Diskuse o článku

0 Názorů
Komentáře jsou dostupné jen přihlášeným členům Junáka.

Navigace:

  Nahlásit chybu