....

Chyba na stránce: Lesní kurz/škola - Křižovatka"

URL: https://krizovatka.skaut.cz/organizace/vzdelavani/vzdelavaci-system/1001-lesni-kurz-skola?autologin=1"

VZDĚLÁVACÍ SYSTÉM


Vzdělávací systém Junáka - českého skauta rozlišuje dvě základní kategorie - kvalifikační a nekvalifikační stupně.

Kvalifikační vzdělávání je nezbytný předpoklad pro vykonávání většiny činovnických funkcí:

 • pro vychovatele dětí a mládeže je určena čekatelská a na ní navazující vůdcovská zkouška.
 • pro ty, kteří působí ve výchově a vzdělávání činovníků, jsou určeny odborné činovnické kvalifikace a instruktorská kvalifikace.
 • pro vedoucí středisek, okresů a krajů je určeno střediskové minimum
 • pro činovníky zajišťující organizační a hospodářské zázemí k výchovné práci jsou určeny manažerské kvalifikace (organizační a hospodářská zkouška). 

Nekvalifikační vzdělávání zahrnuje nadstavbové akce, do nichž patří zejména rádcovské kurzy, lesní školy, lesní kurzy, semináře a jiné.

Lesní kurz/škola


LESNÍ KURZ

Lesní kurz (LK) je nekvalifikační vzdělávací akce určená především roverské výchovné kategorii, jejímž cílem je podpora zájmu účastníků o setrvání v hnutí, rozvíjení osobnosti a přispívání k účastnické sebevýchově a rozšiřování obzorů.

Absolventi LK nosí šedý šápek s lemem výchovné kategorie, s kterou pracují, a v jeho cípu nášivku s jedním teepee.

Jaké jsou vstupní podmínky?

Účastník LK musí mít:

 • věk minimálně 15 let ( do 18 let nutný písemný souhlas zákonného zástupce)
 • doporučení vůdce oddílu
 • další podmínky dle rozhodnutí vůdce LK 

Náplň lesního kurzu

Obsah LK vychází z obecných cílů skautského vzdělávání obohaceného o specifické zaměření kurzu.

Kurzy rozvíjí témata jako: myšlenkové základy skautingu, občanství a vlastenectví, činovnická a roverská služba, základy psychologie, mravní a duchovní výchova, estetika, tělesná výchova a skautská praxe apod.

Forma LK

Kurz trvá minimálně devět dní, z toho alespoň týden vcelku

 

LESNÍ ŠKOLA

Posláním lesní školy (LŠ) je zabezpečit vyšší vzdělání činovníků ochotných se podílet na výchově budoucích vůdkyň a vůdců, prohloubit jejich chápání skautské myšlenky a cílů skautského hnutí, přispět k dalšímu rozvoji osobnosti, vést je k tomu, aby svoji činností přesáhli hranice oddílu a střediska. Upevnit vědomí sounáležitosti, služby hnutí, závazku. Nabídnout prožitek skautského společenství, motivaci k další službě. LŠ jsou i místem pro výměnu zkušeností, hledání nových metod, přístupů a programů.

Absolventi LŠ nosí šedý šápek bez lemu a v jeho cípu nášivku s třemi teepee.

Jaké jsou vstupní podmínky?

Účastník LŠ musí mít:

 • složenou vůdcovskou zkoušku, případně další kvalifikace dle rozhodnutí vůdce LŠ
 • minimálně jeden rok aktivní činovnické praxe po složení této zkoušky
 • vyjádření vedoucího střediska a případně ORJ, nebo odpovídajících složek Kmene dospělých
 • další podmínky dle rozhodnutí vůdce LŠ 

Náplň lesní školy

Školy rozvíjí témata jako: myšlenkové základy skautingu, občanství a vlastenectví, činovnická a roverská služba, základy psychologie, mravní a duchovní výchova, estetika, tělesná výchova a skautská praxe apod.

Každá LŠ má zpravidla další specifické zaměření vycházející z jedné nebo z několika oblastí OČK.

Forma LŠ

Lesní škola trvá nejméně 14 dnů, z toho alespoň jeden týden vcelku.

Podmínkou absolvence je samostatný úkol po dohodě vůdcem LŠ (projekt, písemná práce,,...)

Kde LK či LŠ absolvovat?

Přehled o připravovaných lesních kurzech a školách najdete v Databázi vzdělávacích akcí.    

logo

Práce s článkem

0
kladných hlasů

Klíčové výrazy

Diskuse o článku

0 Názorů
Komentáře jsou dostupné jen přihlášeným členům Junáka.
  Nahlásit chybu