Logo

Lesní kurz/škola


LESNÍ KURZ

Lesní kurz (LK) je nekvalifikační vzdělávací akce určená především roverské výchovné kategorii, jejímž cílem je podpora zájmu účastníků o setrvání v hnutí, rozvíjení osobnosti a přispívání k účastnické sebevýchově a rozšiřování obzorů.

Absolventi LK nosí šedý šápek s lemem výchovné kategorie, s kterou pracují, a v jeho cípu nášivku s jedním teepee.

Jaké jsou vstupní podmínky?

Účastník LK musí mít:

Náplň lesního kurzu

Obsah LK vychází z obecných cílů skautského vzdělávání obohaceného o specifické zaměření kurzu.

Kurzy rozvíjí témata jako: myšlenkové základy skautingu, občanství a vlastenectví, činovnická a roverská služba, základy psychologie, mravní a duchovní výchova, estetika, tělesná výchova a skautská praxe apod.

Forma LK

Kurz trvá minimálně devět dní, z toho alespoň týden vcelku

 

LESNÍ ŠKOLA

Posláním lesní školy (LŠ) je zabezpečit vyšší vzdělání činovníků ochotných se podílet na výchově budoucích vůdkyň a vůdců, prohloubit jejich chápání skautské myšlenky a cílů skautského hnutí, přispět k dalšímu rozvoji osobnosti, vést je k tomu, aby svoji činností přesáhli hranice oddílu a střediska. Upevnit vědomí sounáležitosti, služby hnutí, závazku. Nabídnout prožitek skautského společenství, motivaci k další službě. LŠ jsou i místem pro výměnu zkušeností, hledání nových metod, přístupů a programů.

Absolventi LŠ nosí šedý šápek bez lemu a v jeho cípu nášivku s třemi teepee.

Jaké jsou vstupní podmínky?

Účastník LŠ musí mít:

Náplň lesní školy

Školy rozvíjí témata jako: myšlenkové základy skautingu, občanství a vlastenectví, činovnická a roverská služba, základy psychologie, mravní a duchovní výchova, estetika, tělesná výchova a skautská praxe apod.

Každá LŠ má zpravidla další specifické zaměření vycházející z jedné nebo z několika oblastí OČK.

Forma LŠ

Lesní škola trvá nejméně 14 dnů, z toho alespoň jeden týden vcelku.

Podmínkou absolvence je samostatný úkol po dohodě vůdcem LŠ (projekt, písemná práce,,...)

Kde LK či LŠ absolvovat?

Přehled o připravovaných lesních kurzech a školách najdete v Databázi vzdělávacích akcí.    

logo

Práce s článkem

0
kladných hlasů

Klíčové výrazy

Diskuse o článku

0 Názorů
Komentáře jsou dostupné jen přihlášeným členům Junáka.
Copyright © 2014-2015 Junák - český skaut, z. s.
Český WEB s.r.o. | Internetová agentura