....

Chyba na stránce: Rádcovský kurz - Křižovatka"

URL: https://krizovatka.skaut.cz/organizace/vzdelavani/vzdelavaci-system/1003-radcovsky-kurz?autologin=1"

VZDĚLÁVACÍ SYSTÉM


Vzdělávací systém Junáka - českého skauta rozlišuje dvě základní kategorie - kvalifikační a nekvalifikační stupně.

Kvalifikační vzdělávání je nezbytný předpoklad pro vykonávání většiny činovnických funkcí:

  • pro vychovatele dětí a mládeže je určena čekatelská a na ní navazující vůdcovská zkouška.
  • pro ty, kteří působí ve výchově a vzdělávání činovníků, jsou určeny odborné činovnické kvalifikace a instruktorská kvalifikace.
  • pro vedoucí středisek, okresů a krajů je určeno střediskové minimum
  • pro činovníky zajišťující organizační a hospodářské zázemí k výchovné práci jsou určeny manažerské kvalifikace (organizační a hospodářská zkouška). 

Nekvalifikační vzdělávání zahrnuje nadstavbové akce, do nichž patří zejména rádcovské kurzy, lesní školy, lesní kurzy, semináře a jiné.

Rádcovský kurz

 

Rádcovský kurz (RK) je určený pro věkovou kategorii starších skautek a skautů, kteří si chtějí prohloubit své znalosti, osvojit dovednosti a schopnosti potřebné k vedení družiny, namotivovat se, získat inspiraci.

Jednotlivé kurzy se mohou lišit svou strukturou, zaměřením na cílovou skupinu, symbolickým rámcem, časovou náročností atd. V zásadě lze RK rozdělit podle délky trvání na:

  • víkendové kurzy - většinou probíhají v několika víkendech během roku
  • táborové kurzy - kromě jednoho či dvou víkendů probíhá v létě i cca týdenní letní běh
  • Žirafa - víkendová krajská setkání družinových rádců

Podmínky pro přijetí?

Podmínky pro přijetí na RK si stanovují jednotlivé kurzy samy a lze je zjistit přímo v propagačních materiálech. RK se většinou shodují na požadovaném věku účastníků, který by měl být cca od 13 do 15 let. 

logo

Práce s článkem

0
kladných hlasů

Diskuse o článku

0 Názorů
Komentáře jsou dostupné jen přihlášeným členům Junáka.
  Nahlásit chybu