....

Chyba na stránce: Zdravotnický kurz - Křižovatka"

URL: https://krizovatka.skaut.cz/organizace/vzdelavani/vzdelavaci-system/1004-zdravotnicky-kurz?autologin=1"

VZDĚLÁVACÍ SYSTÉM


Vzdělávací systém Junáka - českého skauta rozlišuje dvě základní kategorie - kvalifikační a nekvalifikační stupně.

Kvalifikační vzdělávání je nezbytný předpoklad pro vykonávání většiny činovnických funkcí:

  • pro vychovatele dětí a mládeže je určena čekatelská a na ní navazující vůdcovská zkouška.
  • pro ty, kteří působí ve výchově a vzdělávání činovníků, jsou určeny odborné činovnické kvalifikace a instruktorská kvalifikace.
  • pro vedoucí středisek, okresů a krajů je určeno střediskové minimum
  • pro činovníky zajišťující organizační a hospodářské zázemí k výchovné práci jsou určeny manažerské kvalifikace (organizační a hospodářská zkouška). 

Nekvalifikační vzdělávání zahrnuje nadstavbové akce, do nichž patří zejména rádcovské kurzy, lesní školy, lesní kurzy, semináře a jiné.

Zdravotnický kurz

 

Cílem zdravotnického kurzu je připravit účastníka na to, aby dokázal dle zákona zajistit základní péči o zdraví všech účastníků na akcích coby zdravotník zotavovacích akcí (ZZA). V rámci Junáka - českého skauta se rozlišují dva typy zdravotnických kurzů:

Kurz zdravotník zotavovacích akcí 

Je definovaný ministerskou vyhláškou (rozsah 40 hodin), na jehož konci obdrží absolvent osvědčení o kvalifikaci ZZA. Tento kurz je zároveň nezbytným předpokladem pro získání vůdcovské zkoušky. Platnost osvědčení je právně neomezená. 

S osvědčením získá absolvent i časově omezené oprávnění k výkonu funkce zdravotníka, které platí pouze v rámci akcí Junáka - českého skauta a to na dobu 4 let od data získání osvědčení. Po uplynutí lhůty je nutné si oprávnění prodloužit doškolovacím kurzem, aby mohl dotyčný na akcích Junáka - českého skauta zastávat funkci zdravotníka.

Kurz ZZA může být buďto kurz akreditovaný MŠMT tj. s celostátní platností, nebo neakreditovaný kurz platný pouze v Junáku - českém skautu.

Zdravotnického kurzu se mohou zúčastnit členové Junáka - českého skauta starší 16 let (zdravotníkem ovšem může být jen osoba starší 18 let).

Doškolovací kurz zdravotníka zotavovacích akcí

Prodlužuje platnost oprávnění k výkonu funkce zdravotníka o další 4 roky. Doškolení má časový rozsah 8 hodin. Po uplynutí 6 let od získání osvědčení nelze doškolovací kurz absolvovat, dotyčný se musí přihlásit opět na 40-hodinový kurz zdravotník zotavovacích akcí. Účastník musí být plnoletý.

Kde zdravotnický kurz nebo doškolení absolvovat?

Přehled o připravovaných kurzech a doškolení najdete v Databázi vzdělávacích akcí.  

Další materiály k zdravotnickým kurzům 

Detailní informace ke zdravotnickému vzdělávání najdete ve Směrnici ke zdravotnickému zabezpečení zotavovacích akcí.

 

 

 

 

 

logo

Práce s článkem

1
kladných hlasů

Klíčové výrazy

Diskuse o článku

0 Názorů
Komentáře jsou dostupné jen přihlášeným členům Junáka.
  Nahlásit chybu