....

Chyba na stránce: Hospodářská zkouška - Křižovatka"

URL: https://krizovatka.skaut.cz/organizace/vzdelavani/vzdelavaci-system/1021-hospodarska-zkouska?autologin=1"

VZDĚLÁVACÍ SYSTÉM


Vzdělávací systém Junáka - českého skauta rozlišuje dvě základní kategorie - kvalifikační a nekvalifikační stupně.

Kvalifikační vzdělávání je nezbytný předpoklad pro vykonávání většiny činovnických funkcí:

  • pro vychovatele dětí a mládeže je určena čekatelská a na ní navazující vůdcovská zkouška.
  • pro ty, kteří působí ve výchově a vzdělávání činovníků, jsou určeny odborné činovnické kvalifikace a instruktorská kvalifikace.
  • pro vedoucí středisek, okresů a krajů je určeno střediskové minimum
  • pro činovníky zajišťující organizační a hospodářské zázemí k výchovné práci jsou určeny manažerské kvalifikace (organizační a hospodářská zkouška). 

Nekvalifikační vzdělávání zahrnuje nadstavbové akce, do nichž patří zejména rádcovské kurzy, lesní školy, lesní kurzy, semináře a jiné.

Hospodářská zkouška

 

Hospodářská zkouška (HZ) je součástí manažerské kvalifikace a je určena zejména hospodářům a členům revizních komisí.

HZ má za cíl připravit činovníka k tomu, aby dokázal zajistit úkoly především v oblasti hospodaření a administrativy v organizační jednotce.

Jaké jsou vstupní podmínky?

Uchazeč, který chce splnit HZ, musí splňovat:

  • dovršený věk minimálně 18 let
  • čestné prohlášení o bezúhonnosti
  • složenou čekatelskou zkoušku
  • souhlas vedoucího střediska 

Co HZ obsahuje?

Hospodářská zkouška se skládá ze dvanácti oblastí (myšlenkové základy skautingu, odborné základy, komunikace, dokumentace, písemná práce, mluvený projev, finanční řízení, účetnictví, finanční zdroje a jejich druhy, správa majetku, inventarizace a evidence, revizní komise - principy práce a kontrol).

Jak lze HZ složit?

Složení organizační zkoušky před zkušební komisí předchází příprava, kterou lze absolvovat dvěma způsoby:

  • účastí na manažerském kurzu nebo na manažerském lesním kurzu
  • individuální přípravou 

Přehled o připravovaných kurzech a zkouškách, na nichž lze HZ složit, naleznete v Databázi vzdělávacích akcí.

Další materiály k HZ

Bližší informace o HZ a jejích částech naleznete v Řádu pro vzdělávání činovnic a činovníků.

 

logo

Práce s článkem

0
kladných hlasů

Klíčové výrazy

Diskuse o článku

0 Názorů
Komentáře jsou dostupné jen přihlášeným členům Junáka.

Navigace:

  Nahlásit chybu