Logo

Hospodářská zkouška

 

Hospodářská zkouška (HZ) je součástí manažerské kvalifikace a je určena zejména hospodářům a členům revizních komisí.

HZ má za cíl připravit činovníka k tomu, aby dokázal zajistit úkoly především v oblasti hospodaření a administrativy v organizační jednotce.

Jaké jsou vstupní podmínky?

Uchazeč, který chce splnit HZ, musí splňovat:

Co HZ obsahuje?

Hospodářská zkouška se skládá ze dvanácti oblastí (myšlenkové základy skautingu, odborné základy, komunikace, dokumentace, písemná práce, mluvený projev, finanční řízení, účetnictví, finanční zdroje a jejich druhy, správa majetku, inventarizace a evidence, revizní komise - principy práce a kontrol).

Jak lze HZ složit?

Složení organizační zkoušky před zkušební komisí předchází příprava, kterou lze absolvovat dvěma způsoby:

Přehled o připravovaných kurzech a zkouškách, na nichž lze HZ složit, naleznete v Databázi vzdělávacích akcí.

Další materiály k HZ

Bližší informace o HZ a jejích částech naleznete v Řádu pro vzdělávání činovnic a činovníků.

 

logo

Práce s článkem

0
kladných hlasů

Klíčové výrazy

Diskuse o článku

0 Názorů
Komentáře jsou dostupné jen přihlášeným členům Junáka.
Copyright © 2014-2015 Junák - český skaut, z. s.
Český WEB s.r.o. | Internetová agentura