Logo

Vůdcovská zkouška

 

Cílem vůdcovské zkoušky (VZ) je ověřit, zda je uchazeč schopen samostatně a úspěšně vést a vychovávat mládež v duchu skautských ideálů. Zkouška dále zjišťuje znalost a schopnost aplikace skautské výchovné metody. Zároveň ověřuje potřebné osobnostní předpoklady, znalosti a dovednosti pedagogické, psychologické, organizační, hospodářské a právní. K dalšímu cíli VZ patří schopnost absolventa reprezentovat skautské hnutí na veřejnosti a jeho vědomí odpovědnosti při výchově svěřené mládeže.

Co může absolvent VZ vykonávat?

Vůdcovská zkouška opravňuje k samostatnému vedení oddílu nebo tábora a je kvalifikačním předpokladem pro výkon některých dalších funkcí v Junáku – českém skautu a vstupní podmínkou pro některé z dalších vzdělávacích akcí. Vůdcovská zkouška je postačující kvalifikací pro vedení klubu dospělých.

Absolvent mj. obdrží akreditované osvědčení Hlavního vedoucího dětského tábora s celostátní platností a příslušné označení na kroj - vůdcovský odznak.

Jaké jsou vstupní podmínky pro plnění zkoušky?

Uchazeč, který chce složit VZ, musí mít:

Co VZ obsahuje?

Zkouška se skládá z 61 povinně ověřovaných kompetencí a dalších 166 volitelných, z nichž komise může vytvořit variabilní část zkoušky.

Kompetence se dělí do pěti oblastí: 1. Osobnost, 2. Organizátor, 3. Vůdce, 4. Vychovatel, 5. Program.

Základní strukturu a členění VZ najdete ve Směrnici k obsahu vybraných činovnických kvalifikací, konkrétní obsah VZ v příloze č. 2 - Obsah vůdcovské zkoušky, případně v oficiální příručce Vůdcovská zkouška, kterou si můžete buďto stáhnout v elektronické podobě (PDF, MOBI, ePUB), nebo ji objednat jako knížku v TDC.

Seznam kompetencí si lze stáhnout také v excelové verzi. 

 

Kde lze VZ složit?

Složení VZ před zkušební komisí předchází připrava, kterou lze absolvovat několika způsoby:

Přehled o připravovaných kurzech a zkouškách, na níž lze složit VZ, najdete v Databázi vzdělávacích akcí.  

logo

Práce s článkem

0
kladných hlasů

Klíčové výrazy

Diskuse o článku

0 Názorů
Komentáře jsou dostupné jen přihlášeným členům Junáka.
Copyright © 2014-2015 Junák - český skaut, z. s.
Český WEB s.r.o. | Internetová agentura