....

Chyba na stránce: Zdravotnické kurzy - Křižovatka"

URL: https://krizovatka.skaut.cz/organizace/vzdelavani/vzdelavaci-system/785-zdravotnicke-kurzy?autologin=1"

VZDĚLÁVACÍ SYSTÉM


Vzdělávací systém Junáka - českého skauta rozlišuje dvě základní kategorie - kvalifikační a nekvalifikační stupně.

Kvalifikační vzdělávání je nezbytný předpoklad pro vykonávání většiny činovnických funkcí:

 • pro vychovatele dětí a mládeže je určena čekatelská a na ní navazující vůdcovská zkouška.
 • pro ty, kteří působí ve výchově a vzdělávání činovníků, jsou určeny odborné činovnické kvalifikace a instruktorská kvalifikace.
 • pro vedoucí středisek, okresů a krajů je určeno střediskové minimum
 • pro činovníky zajišťující organizační a hospodářské zázemí k výchovné práci jsou určeny manažerské kvalifikace (organizační a hospodářská zkouška). 

Nekvalifikační vzdělávání zahrnuje nadstavbové akce, do nichž patří zejména rádcovské kurzy, lesní školy, lesní kurzy, semináře a jiné.

Zdravotnické kurzy

foto/obrázek poskytl(a): Eliška Hanzlová
 1. Absolvováním kurzu zdravotníka zotavovacích akcí (ZZA) lze získat osvědčení o kvalifikaci ZZA nebo osvědčení o absolvování kurzu ZZA.
 2. Obě osvědčení jsou dostačující k výkonu funkce zdravotníka na zotavovací akci.
 3. Platnost osvědčení není omezená.
 4. Zdravotník zotavovacích akcí pořádaných Junákem musí mít dále platné „Oprávnění k výkonu funkce zdravotníka“. Toto oprávnění má omezenou platnost na dobu 4 let.
 5. Každý zdravotnický kurz musí mít odborného garanta, kterým smí být jen držitel OČK zdravověda. Adresář garantů je na vyžádání na adrese zrrada@seznam.cz

V Junáku jsou 2 druhy zdravotnických kurzů:

 • zdravotnický kurz – v rozsahu daném vyhláškou (40 hodin), absolvent získá osvědčení „zdravotník zotavovacích akcí“. Kurz je i nadále podmínkou pro získání vůdcovské kvalifikace. Zdravotnický kurz může být akreditovaný nebo také bez akreditace.
 • doškolovací zdravotnický kurz – v rozsahu 8 hodin. Je potřebný k prodloužení platnosti „Oprávnění k výkonu funkce zdravotníka“ o další 4 roky. Doškolení je možno absolvovat maximálně 6 let od získání osvědčení ZZA nebo absolvování posledního doškolení.

 

logo

Práce s článkem

0
kladných hlasů

Diskuse o článku

0 Názorů
Komentáře jsou dostupné jen přihlášeným členům Junáka.
  Nahlásit chybu