Logo

Časté dotazy

Přinášíme nejčastější dotazy i s odpověďmi zdravotní rady Junáka.

Další otázky můžete zasílat Zdravotní radě.

Dotaz

Jak je to s žádostí o akreditaci zdravotních kurzů? Žádá se o akreditaci na ten konkrétní zdravotní kurz (třeba teď budeme dělat na podzim) nebo se žádá 2 větami o to, aby Středisko Mirka Svobody Kroměříž mohlo dělat akreditované zdravotnické kurzy a toto povolení se pak vztahuje na všechny zdravotnické kurzy pořádané našim střediskem a pak se jen žádá o dekrety?

Odpověď

Pokud chcete jako středisko pořádat akreditované zdravotnické kurzy, stačí poslat žádost na ústředí Junáka, kde vám vystaví zmocnění, které musí podepsat starosta Junáka. toto zmocnění platí po celou dobu, kdy nám platí povolení tyto kurzy pořádat. Tedy do 9. 7. 2010. Pak tedy žádáte jen o vystavení osvědčení pro absolventy.

Dotaz

Mohou se doškolovacího osmihodinového zdravotnického kurzu zúčastnit i ti, kteří absolvovali ještě zdravoťák „postaru“ a mají neomezenou platnost dekretu?

Odpověď

Starý dekret již v tuto dobu neplatí. Tito „staří“ absolventi se tedy kurzu účastnit mohou a po jeho absolvenci obdrží nový skautský zdravotnický dekret s platností na 4 roky.

Dotaz

Mohou se doškolovacího kurzu účastnit i osoby, které dříve neabsolvovaly klasický zdravotnický kurz?

Odpověď

Tyto osoby se doškolovacího kurzu zúčastnit mohou, ale nezískají kvalifikaci zdravotníka ani jiné osvědčení.

Dotaz

Musí se doškolovacího zdravotnického kurzu účastnit osoby, které v roce 2006 absolvovaly rozdílové školení?

Odpověď

Lidem, kteří absolvovali rozdílové školení v roce 2006, platí oprávnění vykonávat funkci zdravotníka do roku 2010. Doškolovací kurz tedy absolvovat nemusí. Nicméně doporučujeme toto školení absolvovat častěji než jednou za 4 roky.

Dotaz

Existují k doškolovacímu zdravotnickému kurzu nějaká skripta, materiály,…, podle kterých se musí kurz řídit, nebo záleží čistě jen na pořadateli?

Odpověď

Nejsou žádné přesně dané osnovy, podle kterých by se kurz měl řídit. Záleží na pořadateli, který šak musí respektovat cíle kurzu, jenž jsou uvedeny ve Směrnici ke zdravotnickému zabezpečení akcí.

Dotaz

Musí se doškolovacího kurzu účastnit i osoby, které pracují ve zdravotnictví (zdravotní sestra, lékárnice,…)?

Odpověď

Kvalifikaci zdravotníka zotavovacích akcí nemusí mít osoby vyjmenované v zákoně. Konkrétně to jsou osoby, které mají úplné střední odborné vzdělání v oborech všeobecná sestra, dětská sestra nebo porodní asistentka a studenti lékařství po ukončení třetího ročníku.

Dotaz

Jsou k doškolovacímu zdravotnickému kurzu nějaké speciální dekrety?

Odpověď

Osvědčení o absolvování doškolovacího zdravotnického kurzu se píše na zdravotnický dekret z druhé strany, kde je to již předtištěno.

Dotaz

Existují nějaké kvalifikační podmínky pro přednášejícího na zdravotnickém či doškolovacím kurzu?

Odpověď

Každý zdravotnický kurz pořádaný pod Junákem musí mít odborného garanta, který kurz zaštítí. Přednášet mohou i jiní lektoři schváleni tímto garantem.

Dotaz

Může středisko pořádat doškolovací zdravotnický kurz?

Odpověď

Ano, zdravotnické kurzy může pořádat jakákoliv organizační jednotka Junáka. podmínkou je ovšem odborný garant.

Dotaz

Je nějaká ohlašovací povinnost pro jednotku, která zdravotnický kurz pořádá?

Odpověď

Ne, není. Jen pokud chcete žádat o dotaci na kurz.

Dotaz

Proč budeme vydávat na akreditovaných kurzech 2 osvědčení – tradiční skautské a nové „akreditované“?

Odpověď

„Akreditované“ osvědčení nesmí mít omezenou platnost – to byla jedna z výhrad MŠMT, kterou jsme v projektu museli přepracovat. Oproti tomu naše skautské má omezenou paltnost, protože chceme, aby se zdravotníci pravidelně, nejméně jednou za 4 roky, dovzdělali. Proto tedy musíme mít 2 osvědčení.

Dotaz Je nějaký rozdíl v platnosti „akreditovaného“ a normálního kurzu pro táborové zdravotníky?

Odpověď

Ne, z pohledu zákona v tom žádný rozdíl není. Jediný rozdíl je v širší využitelnosti – pokud někdo chce působit i mimo Junáka, raději má osvědčení o absolvování „akreditovaného“ kurzu než neakreditovaného, protože „akreditace“ kurzu vytváří zdání vyšší kvality a záruky.

Dotaz

Ahoj, který zákon či vyhláška se týká zdravotníků?

Odpověď

Je to především „Zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů“. Podstatný pro definci zdravotníka je § 11:

§ 11 Povinnost základní a mateřské školy, které vysílají děti na školu v přírodě, a pořádající osoby

  1. Základní nebo mateřská škola, které vysílají děti na školu v přírodě, a pořádající osoba jsou povinny zajistit
  1. základní péči o zdraví všech účastníků po dobu konání zotavovací akce nebo školy v přírodě, kontrolu dodržování hygienických požadavků stanovených tímto zákonem a prováděcím právním předpisem a kontrolu dodržování zásad osobní hygieny fyzickými osobami uvedenými v § 10 odst. 3 způsobilou fyzickou osobou (zdravotníkem); za způsobilou se pro účely tohoto zákona považuje fyzická osoba, která má alespoň úplné střední odborné vzdělání v oborech všeobecná >sestra, dětská sestra nebo porodní asistentka, fyzická osoba, která absolvovala kurs první pomoci se zaměřením na zdravotnickou činnost při škole v přírodě nebo zotavovací akci, a student lékařství po ukončení třetího ročníku;…

Dalším předpisem je „Příloha č. 2 k Vyhlášce č. 106/2001 Sb.“, která stanovuje „Náplň kurzu první pomoci pro zdravotníka zotavovacích akcí a škol v přírodě“.

Dotaz

A poslední dotaz se týká řádku Číslo evidence ve výše zmiňovaném Osvědčení. Jaké číslo se tam má doplnit?

Odpověď

Číslo evidence je na dekretu uvedeno proto, aby bylo jasné, že vydávání dekretů musí být pořadatelem evidováno. Seznam vydaných dekretů je součástí dokumentace kurzu – podrobněji k dokumentaci ve směrnici. Volba způsobu evidence je na pořadateli kurzu, tedy je na něm jaký zvolí systém číslování dekretů – jen v tom musí mít pořádek. Nicméně doporučujeme tuto strukturu: číslo jednotky / rok vydání dekretu / pořadové číslo dekretu

Takže např. první (1.) dekret vydaný naším střediskem jako pořadatelem zdravotnického kurzu v roce 2006 by měl číslo 119.67/2006/1 Formát tedy je:

  1. pokud je pořadatelem středisko: XXX.XX/2006/číslo dekretu
  2. pokud je pořadatelem okres či kraj: XXX/2006/číslo dekretu

Snad to nevypadá moc složitě. Když se někdy v budoucnu něco stane (což doufám že ne…) a budeme potřebovat > dohledat, zda a jak byl dotyčný člověk proškolen, jaké měl výsledky zkoušky na kurzu, kdo byl odborným garantem toho kurzu, kdo přednášel danou část kurzu atd., bude to podle čísla dekretu v tomto formátu poměrně snadné.

Dotaz

Ahoj, 
zdravotnický kurz si objednáváme kompletně u Českého červeného kříže. Sami zajišťujeme pouze organizační a technické zázemí kurzu. Průkazy atd. také nevydáváme jako skauti, ale dostáváme je od ČČK. Dostaneme na tento zdravotnický kurz dotaci? Musíme mít na tento kurz odborného garanta?

Odpověď

Dotaci na tento kurz je možné dostat stejnou jako na normální zdravotnický kurz – naším cílem je mít kvalifikované zdravotníky na táborech, k tomu míří > dotační podpora zdravotnických kurzů a to váš kurz splňuje. Nemusíte mít ani > odborného garanta, nesmíte ale v tom případě vydat dekrety (osvědčení o absolvování zdravotnického kurzu). Vydávání průkazů, vedení evidence atd. je > pak záležitostí ČČK, tedy tak jak píšeš.

Dotaz

Zdarte nemá někdo dekret pro zdravotníka??

Odpověď

Dekret pro zdravotníka zotavovacích akcí je ke stažení na webu Zdravotnického vzdělávání.

Dotaz

Přečetl jsem si materiály k rozdílovému školení ve Skautském světě a na křižovatce a chtěl bych se zeptat na jednu věc: Činovník s 15 let starým (leč platným, protože vydaným na dobu neurčitou) zdravotnickým kurzem absolvuje rozdílové školení (doporučeným způsobem – nastudováním příručky a složením „lehkého“ testu) a v tu chvíli je zdravotníkem kvalifikovaným pro tábor? Takový člověk ale přece neví vůbec nic o změnách, které přináší vyhláška 148/2004, on vlastně neví ani o existenci vyhlášky 106/2001! A pokud nestihne termín do konce roku tak mu bude stačit doškolovací kurz a bude moci být zdravotníkem? Ale náplní doškolováku není přece tonutí, hygiena, epidemiologie a péče o nemocné. Tam by se měly probírat změny vyhlášek, postupů v první pomoci, praktické ošetřování atd. Myslím si že logickým krokem by mělo být naordinování rozdílového školení a těm kdo kurz abslovovali před více jak čtyřmi lety navíc ještě doškolovací kurz. Navíc v případě opravdu extrémního časového propadu (10let?) bych nejspíš stejně doporučil celou čtyřicítku. Na Plzeňské ORJ pořádáme poslední čtyři roky kurzy pod ČČK, takže naši čerství absolventi jsou bez problémů. V případě rozdílového školení bude u nás automaticky součástí i osmihodinový doškolovací kurz. Pokud se přihlásí někdo s extrémně dlouhou promlčecí lhůtou kurzu, tak ho nejspíš vůbec nevezmem a pošleme ho na 40-ti hodinový kurz.

Odpověď

Mily bratře, na tvůj dotaz ohledně činovníka s osvědčením starým 15 let musím odpovědět ano, po rozdílovém školení bude pro příští 4 roky (stejně jako byl bez něho minulých 15 let) kvalifikovaným zdravotníkem tábora. Rozdílové školení má totiž jiny cil, nez proskolovat odborniky na vyhlasku 106/2001 ve zneni z r. 2004. Ma jen doplnit temata, ktera nebyla drive v osnove Junackeho zdrav.kurzu a jsou dana osnovou uvedenou ve vyhlasce, tedy doplnit, v cem se mozna dany cinovnik pred 15 lety neproskolil. Je to dulezite pro komunikaci s hygienou, kterou zajima pouze, zda byl proskolen podle osnovy uvedene v nove vyhlasce. Jinou otazkou je samozrejme „aktualnost“ jeho znalosti. To, ze je v nove smernici omezena platnost zdravotnickeho kurzu a ze je nutne doskoleni, je velky uspech. Chapu presne co mas na mysli, i kdyz je ukolem kazdeho cinovnika na sobe pracovat a znalosti si doplnovat, nedelam si iluze a sama bych proskoleni provedla u vsech, kteri maji kurz pred r. 2001. Jak provedete rozdilove skoleni, je jen na Vas a pokud jej spojite s doskolenim, budu jen rada, budete mit jistotu, ze mate na tabore kvalifikovane zdravotniky. Jedna vec je tedy osvedceni pro hygienu a druha vec mit na tabore kvalifikovane zdravotniky, kteri vzejdou z kvalitnich kurzu – to je nasim cilem a na tom se pracuje. Popsany postup Plzenske ORJ v tomto ohledu muzu jen schvalit. Jen jeste mala poznamka : pokud jde o toho „stareho“ cinovnika, myslim, ze jich mezi „taborovymi zdravotniky“ nebude mnoho a pokud jsou taborovymi zdravotniky (praktikuji tuto funkci) 15 let, tak jsou na tom mozna s praxi mnohem lepe, nez lecktery cerstvy absolvent :-).

Za Zdravotni radu MUDr.Pavla Libicherova – Pu

Dotaz

Nazdar v Praze, 
díky za srozumitelné informace ke zdravotnickému vzdělávání. Chystáme se udělat doškolovací ZDR kurz a potřebuji poradit: Jak přistupovat k absolventům řádných zdravotnických kurzů ČČK s osvědčenim a v požadovaném rozsahu?Přepo­kládám, že kdo získal abs. před vydáním novely 148/2004 Sb. musí absolvovat skautské rozdílové školení letos – chce-li být na skautském táboře jako zdravotník. Každý kdo získal po tomto termínu abs. u ČČK musí nejpozději za 4 roky od vydání dekretu projít doškolovacím kurzem v Junáku.

Díky za odpověď.

Odpověď

Mily bratre,

pokud jde o absolventy kurzu CCK, je zatim rozhodnuto, ze nemusi absolvovat rozdilove skoleni (byt by to bylo logicke u kurzu poradanych pred novelizaci vyhlasky). Nemame totiz kompetenci k posuzovani techto kurzu a zatim ze strany hygieny nebyla zpochybnena jejich platnost. Problem je u absolventu kurzu CCK, kterym vyprsi 4-leta platnost. Zdravotni rada nyni rozhoduje o tom, zda projdou doskolovacim kurzem v Junaku, ev. si budou obnovovat platnost u CCK, pripadne zda absolvuji novy zdravotnicky kurz. V brzke dobe bude vydano ofic.stanovisko.

Dotaz

Ještě jsem se chtěla zeptat, zda odborným garantem kursu musí být skaut s OČK zdravověda nebo ho může nahradit lékař, který při Červeném kříži školí laiky i odborníky a má na to odbornost. Pokud ne, prosím o zaslání kontaktů na držitele OČK zdravověda v kraji Vysočina.

Odpověď

Mila sestro, garantem kurzu muze byt jen drzitel OCK zdravoveda, vychazi to z vnitrnich skautskych predpisu, skolenim vlastnich drzitelu OCK jsme schopni garantovat urcitou kvalitu kurzu (cim nesnizuji odbornost instruktora CCK). Adresář garantu je k dispozici na webu, dalsi aktualizace probehne koncem brezna.

logo

Práce s článkem

0
kladných hlasů

Klíčové výrazy

Diskuse o článku

0 Názorů
Komentáře jsou dostupné jen přihlášeným členům Junáka.
Copyright © 2014-2015 Junák - český skaut, z. s.
Český WEB s.r.o. | Internetová agentura