....

Chyba na stránce: OČK Zdravověda - Křižovatka"

URL: https://krizovatka.skaut.cz/organizace/vzdelavani/vzdelavaci-system/789-ock-zdravoveda?autologin=1"

VZDĚLÁVACÍ SYSTÉM


Vzdělávací systém Junáka - českého skauta rozlišuje dvě základní kategorie - kvalifikační a nekvalifikační stupně.

Kvalifikační vzdělávání je nezbytný předpoklad pro vykonávání většiny činovnických funkcí:

  • pro vychovatele dětí a mládeže je určena čekatelská a na ní navazující vůdcovská zkouška.
  • pro ty, kteří působí ve výchově a vzdělávání činovníků, jsou určeny odborné činovnické kvalifikace a instruktorská kvalifikace.
  • pro činovníky zajišťující organizační a hospodářské zázemí k výchovné práci jsou určeny manažerské kvalifikace (organizační a hospodářská zkouška). 

Nekvalifikační vzdělávání zahrnuje nadstavbové akce, do nichž patří zejména rádcovské kurzy, lesní školy, lesní kurzy, semináře a jiné.

OČK Zdravověda

 
Činovník, který získá Kvalifikaci OČK Zdravověda, by měl mít takové znalosti dovednosti a postoje, aby byl bez problémů schopen vykonávat tyto funkce:

  • odborný lektor vzdělávání činocníků, je schopen připravit a vést vzdělávací program ve svém oboru na akcích typu LK, LŠ, ČK, VK, apod.
  • dokáže poskytnout metodickou pomoc vůdcům oddílů a dalším výchovným činovníkům na úrovni kraje, okresu nebo střediska
  • je schopen autorsky se podílet na tvorbě metodické literatury
  • je schopen zkoušet u VZ
  • je schopen vést kurz zdravotníka zotavovacích akcí

V současné době jsou lidé s kvalifikací OČK Zdravověda jediní, kteří mohou být garanty skautských zdravotnických kurzů (pokud kurz nezaštiťuje ČČK nebo jiné akreditované centrum).

Pravidla pro udělení OČK Zdravověda pro profesionály

„Profesionály“ rozumíme lékaře, zdravotní sestry, instruktory ČČK a zdravotní záchranáře. Pro instruktory ČČK není seminář přímo určen.

Podmínkou získání OČK ZDR je absolvovat seminář, který organizuje některá ze zkušebních komisí. Semináře najdete v Databázi vzdělávacích akcí.

Další podmínkou je vypracování písemné práce.

Po přihlášení ke zkoušce z OČK Zdravověda rozhoduje příslušná komise o formě prozkoušení.

A jak jsou na tom ostatní?

Neprofesionální zdravotníci (tedy všichni kromě lékařů, zdravotních sester, instruktorů ČČK a záchranářů) musí k získání OČK Zdravověda absolvovat specializovanou lesní školu, což je u nás v současné době Severočeská záchranářská lesní škola.

logo

Práce s článkem

0
kladných hlasů

Diskuse o článku

0 Názorů
Komentáře jsou dostupné jen přihlášeným členům Junáka.
  Nahlásit chybu