....

Chyba na stránce: Kvalifikace pro vodáckou činnost - Křižovatka"

URL: https://krizovatka.skaut.cz/organizace/vzdelavani/vzdelavaci-system/790-kvalifikace-pro-vodackou-cinnost?autologin=1"

VZDĚLÁVACÍ SYSTÉM


Vzdělávací systém Junáka - českého skauta rozlišuje dvě základní kategorie - kvalifikační a nekvalifikační stupně.

Kvalifikační vzdělávání je nezbytný předpoklad pro vykonávání většiny činovnických funkcí:

 • pro vychovatele dětí a mládeže je určena čekatelská a na ní navazující vůdcovská zkouška.
 • pro ty, kteří působí ve výchově a vzdělávání činovníků, jsou určeny odborné činovnické kvalifikace a instruktorská kvalifikace.
 • pro vedoucí středisek, okresů a krajů je určeno střediskové minimum
 • pro činovníky zajišťující organizační a hospodářské zázemí k výchovné práci jsou určeny manažerské kvalifikace (organizační a hospodářská zkouška). 

Nekvalifikační vzdělávání zahrnuje nadstavbové akce, do nichž patří zejména rádcovské kurzy, lesní školy, lesní kurzy, semináře a jiné.

Kvalifikace pro vodáckou činnost

 

Cílem kvalifikačních zkoušek pro vodáckou činnost je podpořit kandidáta ve schopnostech k samostatnému a úspěšnému zajištění bezpečné činnosti na vodě při akcích Junáka. Zejména pak ověřuje, zda dotyčný má potřebné osobnostní předpoklady, schopnosti, znalosti a fyzickou zdatnost, zda ovládá metodiku vodáckého výcviku a má znalosti potřebné pro vedení oddílu vodních skautů.

Kvalifikace se dělí na dva stupně zkoušek:

 • Zkouška vodáckého minima - kvalifikuje k spolupůsobení při vedení vodácké činnosti oddílu a přípravě a vedení vodáckých akcí na vodách do stupně obtížnosti WW2. Více informací naleznete v příloze č. 3 Směrnice k obsahu vybraných činovnických kvalifikací.
 • Kapitánská zkouška - kvalifikuje k samostatnému zabezpečení a vedení vodáckých, příp. jachetních akcí na vodách do stupně obtížnosti WW2. Více informací naleznete v příloze č. 4 Směrnice k obsahu vybraných činovnických kvalifikací.

Zkouška vodáckého minima

Uchazeč musí splňovat tyto podmínky:

 1. dovršený věk minimálně 15 let
 2. souhlas vedoucího střediska a vyjádření vůdce výchovné jednotky, kde je registrován
 3. uplave alespoň 200 metrů
 4. má složenou čekatelskou zkoušku
 5. ovládá základy vodácké teorie a praxe v rozsahu 4. stupně vodáckých doplňků skautské stezky 
 

Kapitánská zkouška

Uchazeč musí splňovat tyto podmínky:

 1. dovršený věk minimálně 18 let
 2. vyjádření vedoucího střediska, ve kterém je uchazeč členem
 3. uplave alespoň 200 metrů
 4. absolvence vůdcovské zkoušky
 5. ovládá základy vodácké teorie a praxe v rozsahu 4. stupně vodáckých doplňků skautské stezky
 6. praxe minimálně 1 rok ve vedení oddílu vodních skautů nebo ve skautském oddíle, věnujícím se vodním sportům (dokládá potvrzením vedoucí střediska) - prominutí této podmínky může výjimečně povolit předseda komise.  
 

Kde se lze na obě zkoušky připravit?

Uchazeč se může připravovat na zkoušku vodáckého minima či na kapitánskou zkoušku dvěma způsoby:

 • účastí na vzdělávacích akcích, které připravují na složení vodácké kvalifikace
 • přípravou v oddíle, kmeni nebo středisku pod vedením činovníka zkušeného ve vodácké činnosti

Přehled o připravovaných kurzech a zkouškách naleznete v Databázi vzdělávacích akcí.  

 

  

logo

Práce s článkem

0
kladných hlasů

Diskuse o článku

0 Názorů
Komentáře jsou dostupné jen přihlášeným členům Junáka.

Navigace:

  Nahlásit chybu