Logo

Kvalifikace pro vodáckou činnost

 

Cílem kvalifikačních zkoušek pro vodáckou činnost je podpořit kandidáta ve schopnostech k samostatnému a úspěšnému zajištění bezpečné činnosti na vodě při akcích Junáka. Zejména pak ověřuje, zda dotyčný má potřebné osobnostní předpoklady, schopnosti, znalosti a fyzickou zdatnost, zda ovládá metodiku vodáckého výcviku a má znalosti potřebné pro vedení oddílu vodních skautů.

Kvalifikace se dělí na dva stupně zkoušek:

Zkouška vodáckého minima

Uchazeč musí splňovat tyto podmínky:

 1. dovršený věk minimálně 15 let
 2. souhlas vedoucího střediska a vyjádření vůdce výchovné jednotky, kde je registrován
 3. uplave alespoň 200 metrů
 4. má složenou čekatelskou zkoušku
 5. ovládá základy vodácké teorie a praxe v rozsahu 4. stupně vodáckých doplňků skautské stezky 
 

Kapitánská zkouška

Uchazeč musí splňovat tyto podmínky:

 1. dovršený věk minimálně 18 let
 2. vyjádření vedoucího střediska, ve kterém je uchazeč členem
 3. uplave alespoň 200 metrů
 4. absolvence vůdcovské zkoušky
 5. ovládá základy vodácké teorie a praxe v rozsahu 4. stupně vodáckých doplňků skautské stezky
 6. praxe minimálně 1 rok ve vedení oddílu vodních skautů nebo ve skautském oddíle, věnujícím se vodním sportům (dokládá potvrzením vedoucí střediska) - prominutí této podmínky může výjimečně povolit předseda komise.  
 

Kde se lze na obě zkoušky připravit?

Uchazeč se může připravovat na zkoušku vodáckého minima či na kapitánskou zkoušku dvěma způsoby:

Přehled o připravovaných kurzech a zkouškách naleznete v Databázi vzdělávacích akcí.  

 

  

logo

Práce s článkem

0
kladných hlasů

Klíčové výrazy

Diskuse o článku

0 Názorů
Komentáře jsou dostupné jen přihlášeným členům Junáka.
Copyright © 2014-2015 Junák - český skaut, z. s.
Český WEB s.r.o. | Internetová agentura