....

Chyba na stránce: OČK myšlenkové základy skautingu a historie - Křižovatka"

URL: https://krizovatka.skaut.cz/organizace/vzdelavani/vzdelavaci-system/792-ock-myslenkove-zaklady-skautingu-a-historie?autologin=1"

VZDĚLÁVACÍ SYSTÉM


Vzdělávací systém Junáka - českého skauta rozlišuje dvě základní kategorie - kvalifikační a nekvalifikační stupně.

Kvalifikační vzdělávání je nezbytný předpoklad pro vykonávání většiny činovnických funkcí:

 • pro vychovatele dětí a mládeže je určena čekatelská a na ní navazující vůdcovská zkouška.
 • pro ty, kteří působí ve výchově a vzdělávání činovníků, jsou určeny odborné činovnické kvalifikace a instruktorská kvalifikace.
 • pro činovníky zajišťující organizační a hospodářské zázemí k výchovné práci jsou určeny manažerské kvalifikace (organizační a hospodářská zkouška). 

Nekvalifikační vzdělávání zahrnuje nadstavbové akce, do nichž patří zejména rádcovské kurzy, lesní školy, lesní kurzy, semináře a jiné.

OČK myšlenkové základy skautingu a historie

Činovník, který získá OČK, by měl mít takové vědomosti, dovednosti a přístupy, aby byl bez problémů schopen vykonávat tyto funkce:

 • odborný lektor vzdělávacích akcí pro činovníky - je schopen připravit a vést vzdělávací program ve svém oboru na lesní škole, lesním kurzu, vůdcovských a čekatelských zkouškách aj.
 • odborný konzultant v daném oboru pro potřeby střediska, okresu, kraje...
 • přispívat do regionálních a celostátních periodik nebo se autorsky podílet na tvorbě metodické literatury.

Co OČK obsahuje?

Zájemce by měl mít dostatečný přehled k tomu, aby dokázal doprovázet účastníky vůdcovské zkoušky v těchto oblastech:

 • základní přehled o skautské historii Českých zemí a světa s důrazem na souvislosti.
 • základní přehled o filosofii
 • základní přehled o hlavních náboženských a duchovních proudech
 • širší rozhled o výchově a o jiných významných výchovných hnutích u nás i ve světě

Kromě toho je důležité aby dotyčný(á):

 • sledoval veřejný život
 • měl přehled o důležité literatuře z oblasti myšlenkových základů skautingu a o možných kontaktech na osoby, které lze pro tuto oblast využít.

Kde lze OČK získat?

Komise OČK nabízí zpravidla dva termíny ročně - pro informace o konání zkoušky a její detaily se lze podívat do Databáze vzdělávacích akcí nebo kontaktovat Odbor duchovní výchovy. Bližší podmínky vám pak sdělí přímo zkušební komise. 

logo

Práce s článkem

0
kladných hlasů

Diskuse o článku

0 Názorů
Komentáře jsou dostupné jen přihlášeným členům Junáka.

Navigace:

  Nahlásit chybu