....

Chyba na stránce: OČK Psychologie - Křižovatka"

URL: https://krizovatka.skaut.cz/organizace/vzdelavani/vzdelavaci-system/793-psychologie?autologin=1"

VZDĚLÁVACÍ SYSTÉM


Vzdělávací systém Junáka - českého skauta rozlišuje dvě základní kategorie - kvalifikační a nekvalifikační stupně.

Kvalifikační vzdělávání je nezbytný předpoklad pro vykonávání většiny činovnických funkcí:

 • pro vychovatele dětí a mládeže je určena čekatelská a na ní navazující vůdcovská zkouška.
 • pro ty, kteří působí ve výchově a vzdělávání činovníků, jsou určeny odborné činovnické kvalifikace a instruktorská kvalifikace.
 • pro činovníky zajišťující organizační a hospodářské zázemí k výchovné práci jsou určeny manažerské kvalifikace (organizační a hospodářská zkouška). 

Nekvalifikační vzdělávání zahrnuje nadstavbové akce, do nichž patří zejména rádcovské kurzy, lesní školy, lesní kurzy, semináře a jiné.

OČK Psychologie

Činovník, který získá OČK Psychologie, by měl prokázat způsobilost v psychologii aplikované na skautskou výchovu, a to zejména:

 • prokázat patřičné vědomosti v současné psychologii
 • schopnost aplikovat poznatky do výchovné praxe skautských oddílů s ohledem na věkovou kategorii
 • schopnost konzultovat řešení individuálních obtížných případů výchovných i psychologických
 • schopnost připravit čekatele, vůdce a účastníky lesní školy k plnění psychologických požadavků výchovně-vzdělávacích akcí. 

Co OČK obsahuje?

OČK Psychologie se skládá ze tří okruhů:

 • základní znalosti (obsah vůdcovské zkoušky, biodromální psychologie, sociální psychologie, psychologie osobnosti, psychopatologie dětského věku, znalost literatury)
 • základní dovednosti (didaktické vhodné formy výkladu, ukázek a cvičení, vedení sebepoznávacích zkušeností, řešení vznikajících sociálních rizik)
 • schopnost aplikace znalostí a dovedností ve skautské praxi (obsahové i metodické zvládnutí oboru psychologie ve vůdcovské zkoušce)

Konkrétní podmínky najdete v příslušené příloze ŘVČČJ.

Kde lze OČK získat?  

V současnosti funguje jedna komise OČK Psychologie, jejíž předsedkyní je Marcela Poláková – Máca
 
Specifické podmínky pro získání OČK u zmíněné komise jsou tyto:
 • Vyplnit a poslat Máce přihlášku
 • Sepsat seznam literatury, které k oboru četl/a + vybrat jednu, kterou by doporučil/a:

  a. rádci družiny

  b. zájemci o čekatelskou zkoušku

  c. zájemci o vůdcovskou zkoušku;

  + vysvětlit, proč by ji doporučil/a

 • Vybrat si pět kompetencí z vůdcovské zkoušky, či čekatelské zkoušky (týkající se psychologie) a popsat, jak by dané kompetence zkoušel/a, přičemž by měl/a použít alespoň 3 různé způsoby zkoušení
 • Připravit vzdělávací program na jakékoliv psychologické téma, pro libovolnou věkovou kategorii (je třeba ji uvést), na 20–90 minut; může si vybrat, zda program:

  a. srozumitelně sepíše a pošle

  b. naživo předvede

 • Napsat charakteristiku určitého (konkrétního) člena (dítě či dospělý), která by mohla sloužit jako ukázka pro zájemce o vůdcovskou zkoušku, jež má podobný úkol splnit, tj. napsat charakteristiku dítěte/dospělého v oddíle/středisku...

 

logo

Práce s článkem

2
kladných hlasů

Diskuse o článku

0 Názorů
Komentáře jsou dostupné jen přihlášeným členům Junáka.
  Nahlásit chybu