....

Chyba na stránce: Organizační zkouška - Křižovatka"

URL: https://krizovatka.skaut.cz/organizace/vzdelavani/vzdelavaci-system/999-organizacni-zkouska?autologin=1"

VZDĚLÁVACÍ SYSTÉM


Vzdělávací systém Junáka - českého skauta rozlišuje dvě základní kategorie - kvalifikační a nekvalifikační stupně.

Kvalifikační vzdělávání je nezbytný předpoklad pro vykonávání většiny činovnických funkcí:

  • pro vychovatele dětí a mládeže je určena čekatelská a na ní navazující vůdcovská zkouška.
  • pro ty, kteří působí ve výchově a vzdělávání činovníků, jsou určeny odborné činovnické kvalifikace a instruktorská kvalifikace.
  • pro vedoucí středisek, okresů a krajů je určeno střediskové minimum
  • pro činovníky zajišťující organizační a hospodářské zázemí k výchovné práci jsou určeny manažerské kvalifikace (organizační a hospodářská zkouška). 

Nekvalifikační vzdělávání zahrnuje nadstavbové akce, do nichž patří zejména rádcovské kurzy, lesní školy, lesní kurzy, semináře a jiné.

Organizační zkouška

 

Organizační zkouška (OZ) je součástí manažerské kvalifikace a je určena vůdcům středisek a předsedům vyšších organizačních jednotek, organizačním zpravodajům apod.

Organizační zkouška má za cíl připravit činovníka na vedení a řízení činovníků, organizovaní. Součástí zkoušky je také plánování činnosti skautských jednotek, vnější komunikace a administrativní úkony spojené s jejím řízením.

Jaké jsou vstupní podmínky?

Uchazeč, který chce splnit OZ, musí mít:

  • dovršený věk minimálně 18 let
  • čestné prohlášení o bezúhonnosti
  • složenou čekatelskou zkoušku
  • souhlas vedoucího střediska 

Co OZ obsahuje?

Organizační zkouška se skládá z jedenácti okruhů (myšlenkové základy skautingu, odborné základy, komunikace, dokumentace, písemná práce, mluvený projev, organizace, vedení, plánování, projekty, právní vědomí).

Jak lze OZ složit?

Složení organizační zkoušky před zkušební komisí předchází příprava, kterou lze absolvovat dvěma způsoby:

  • účastí na manažerském kurzu nebo na manažerském lesním kurzu
  • individuální přípravou 

Přehled o připravovaných kurzech a zkouškách, na níž lze složit OZ, naleznete v Databázi vzdělávacích akcí.

Další materiály k OZ

Bližší informace o OZ a jejích částech naleznete v Řádu pro vzdělávání činovnic a činovníků.

logo

Práce s článkem

1
kladných hlasů

Klíčové výrazy

Diskuse o článku

0 Názorů
Komentáře jsou dostupné jen přihlášeným členům Junáka.

Navigace:

  Nahlásit chybu