Logo

Organizační zkouška

 

Organizační zkouška (OZ) je součástí manažerské kvalifikace a je určena vůdcům středisek a předsedům vyšších organizačních jednotek, organizačním zpravodajům apod.

Organizační zkouška má za cíl připravit činovníka na vedení a řízení činovníků, organizovaní. Součástí zkoušky je také plánování činnosti skautských jednotek, vnější komunikace a administrativní úkony spojené s jejím řízením.

Jaké jsou vstupní podmínky?

Uchazeč, který chce splnit OZ, musí mít:

Co OZ obsahuje?

Organizační zkouška se skládá z jedenácti okruhů (myšlenkové základy skautingu, odborné základy, komunikace, dokumentace, písemná práce, mluvený projev, organizace, vedení, plánování, projekty, právní vědomí).

Jak lze OZ složit?

Složení organizační zkoušky před zkušební komisí předchází příprava, kterou lze absolvovat dvěma způsoby:

Přehled o připravovaných kurzech a zkouškách, na níž lze složit OZ, naleznete v Databázi vzdělávacích akcí.

Další materiály k OZ

Bližší informace o OZ a jejích částech naleznete v Řádu pro vzdělávání činovnic a činovníků.

logo

Práce s článkem

1
kladných hlasů

Klíčové výrazy

Diskuse o článku

0 Názorů
Komentáře jsou dostupné jen přihlášeným členům Junáka.
Copyright © 2014-2015 Junák - český skaut, z. s.
Český WEB s.r.o. | Internetová agentura