....

Chyba na stránce: Předsněmová diskuze - Křižovatka"

URL: https://krizovatka.skaut.cz/predsnemova-diskuze?autologin=1"

Předsněmová diskuze

Předsněmová diskuze

Chcete ovlivnit směřování skautingu v dalších letech? Zapojte se do předsněmové diskuze! V tomto článku najdete veškeré materiály k předsněmové diskuzi před Valným sněmem 2020.

Celostátně vyhlášená témata předsněmové diskuze:

Jak pracovat s tématy předsněmové diskuze?

Předsněmová diskuze je mířená především na sněmy vašich organizačních jednotek, které mají zároveň možnost zanést svá usnesení (pro sněmy vyšších organizačních jednotek) do skautISu. Diskutovat můžete ale i v rámci rady organizační jednotky, na samostatném setkání k předsněmové diskuzi, během vámi pořádané akce nebo jako jednotlivec.

Jakákoliv výše uvedená skupina se může do předsněmové diskuze zapojit a učinit na jejím základě vlastní závěry. Výsledky předsněmové diskuze ovlivní program Valného sněmu, který navrhuje Náčelnictvo a zasílá v předstihu delegátům VSJ. Pokud chcete, aby byl váš názor v těchto materiálech slyšet, je třeba své závěry zanést do webového dotazníku dostupného u každého tématu.

Co je potřeba udělat:

  1. Stáhnout nebo vytisknout materiály k vybranému tématu
    Ke každému tématu je připraven jeden základní dokument, který shrnuje aktuální situaci, klade otázky do diskuze a navrhuje usnesení pro Valný sněm, a materiály doplňkové (pozor, bez nich se u některých témat neobejdete).

  2. Prodiskutovat vybraná témata v jednotce
    V jednotlivých materiálech k diskutovaným tématům najdete inspiraci, jak s tématem pracovat v jednotkách. U některých témat se nemusíte omezovat pouze na diskuzi s dospělými činovníky, ale můžete je formou zajímavé aktivity probrat i s mladšími členy oddíllu. Finální podoba diskuze je ale na vás.

  3. Zanést závěry z předsněmové diskuze do webového formuláře
    Pro každé téma je připravený samostatný webový dotazník (Google formulář). Najdete ho pod každým tématem níže v tomto článku. Odpovědi do formuláře můžete vyplňovat rovnou v průběhu diskuze, nebo i samostatně po ní. Veškeré závěry uvedené v dotazníku vám zároveň přijdou na zadaný e-mail. V e-mailu najdete kromě vašich odpovědí i odkaz pro jejich pozdější editaci či doplnění.

Témata předsněmové diskuze:

1) Kodex jednání dospělých

Vytvoření Kodexu jednání dospělých je prvním krokem ke kvalitnímu ošetření problematiky psychické ochrany a bezpečí kluků a holek ve skautských oddílech. Nenabízí konkrétní pravidla k zavedení, ale otázky, nad kterými se v oddílech a střediscích můžeme zamýšlet, diskutovat o nich a poté si nastavit taková opatření, která budou právě pro naše fungování dobrá a zároveň respektující k svěřeným holkám a klukům.

Zařazením tématu do předsněmové diskuze chceme podpořit seznámení členů a členek organizace s Kodexem jednání dospělých, jeho obsahem a smyslem a  získat podněty pro jeho případnou úpravu.

Základní materiály:

Doplňující materiály:

V následujících dvou dokumentech najdete plné znění Kodexu jednání dospělých. Nezapomeňte si ho stáhnout, neboť není součástí základních materiálů, ale při diskuzi se bez něj neobejdete.

Webový dotazník (skaut.cz/dotaznik-kodex):

Dotazník ke kodexu jednání dospělých 

2) Idea vlčat a světlušek

Valný sněm ve Velkém Meziříčí pověřil Náčelnictvo revizí znění slibu, zákona, hesla a příkazu (tj. ideje) vlčat a světlušek. Od podzimu 2017 se tomuto tématu věnuje pracovní skupina Náčelnictva, která téma zpracovávala ve třech fázích: prováděla výzkum, veřejně debatovala o hodnotách se skauty i odborníky a průběžně si nechávala připomínkovat výstupy.

Pracovní skupina usiluje o to, aby toto téma proniklo mezi všechny aktivní činovníky a aby od nich získala všechny důležité podněty. Cílem skupiny je průběžně zapracovat podněty z diskuzí i ze sněmu a připravit je pro další Náčelnictvo, které by mělo přijmout ten nejlepší možný výsledek. Snahou skupiny je maximální otevřenost celého dosavadního revizního procesu ideje vlčat a světlušek.

Materiály k diskuzi:

Doplňující materiál:

"Než se pustíte do práce s tímto tématem, moc vás prosíme, abyste si přečetli následující podrobný materiál. Dozvíte se v něm, že jsme to vzali opravdu od podlahy, a že jsme se snažili být maximálně poctiví."

Webový dotazník (skaut.cz/dotaznik-idea):

Dotazník k ideji vlčat a světlušek 

3) Skauting za deset let

Český skauting má za sebou více než sto let, kdy nejenže přestál několik zákazů činnosti, ale i prošel mnoha změnami. V současnosti se nám po mnoha stránkách daří, ale jak se chceme vyvíjet dál? Pojďme společně přemýšlet nad tím, na jaké problémy jako výchovné hnutí v 21. století narážíme, jak chceme reagovat na měnící se požadavky doby a jak se chceme rozvíjet do budoucna v kontextu měnící se společnosti. Výstupy z tohoto tématu budou důležitým materiálem pro další práci NJ v předsněmovém období i po něm.

Materiály k diskuzi:

Doplňující materiály:

K tématu Skauting za deset let si prohlédněte inspirační video od několika členů Náčelnictva, které přináší náměty ohledně výzev a problémů naší organizace. Video si můžete pustit online nebo stáhnout.

Pro stažení souboru klikněte na odkaz. Otevře se vám okno se souborem na Google Drive. V pravém horním rohu je pak potřeba kliknout na ikonu stáhnout (druhá zleva).

Webový dotazník (skaut.cz/dotaznik-za-10-let):

Dotazník ke skautingu za deset let 

Pokud by vám náhodou chyběli partneři k diskuzi nebo byste chtěli témata probrat i s někým jiným, nezapomeňte, že kromě osobního setkání můžete diskutovat o těchto (ale i jiných) tématech na dostupných online platformách:

Děkujeme za trpělivost při čtení materiálů, diskutování a trpělivé vyplňování dotazníků k jednotlivým tématům předsněmové diskuze ve vašich jednotkách a týmech! Odměnou vám jistě bude pocit, že jste se mohli podílet na utváření skautingu v následujících letech.

Eva Měřínská
náčelní

Marek Baláš - Čiča
náčelník

Kristýna Menclová - Tynus
garant předsněmové diskuze

----

Kristýna Menclová - Tynus
garant tématu Kodex jednání dospělých v Náčelnictvu

Ondřej Vokál - Vokin
garant tématu Idea vlčat a světlušek v Náčelnictvu

Kateřina Parvonič - Káča
garant tématu Skauting za deset let v Náčelnictvu

logo

Článek publikoval

Zobrazeno: 7366x

Práce s článkem

3
kladných hlasů

Diskuse o článku

1 Názor
Komentáře jsou dostupné jen přihlášeným členům Junáka.

Navigace: