....

Chyba na stránce: Cíle časopisu skaut pro rok 2017/2018 - Křižovatka"

URL: https://krizovatka.skaut.cz/prehled-dokumentu-admin/3470-c9le-casopisu-skaut?autologin=1"

PŘEHLED DOKUMENTŮ (PRO SPRÁVCE)

V následujícím přehledu najdete všechny dokumenty uložené na Křižovatce. Po kliknutí na název souboru v levém sloupci se zobrazí detail a náhled dokumentu v pravém sloupci. Detail dokumentu je možné prohlížet na Křižovatce, Google Drive nebo ho stáhnout. Soubor větší než 10 MB  se nemusí v náhledu a na Google Drive zobrazovat. Stále je však možné dokument přímo stáhnout.

Informace o tom, jak používat tento přehled najdete v článku Nový přehled dokumentů na Křižovatce. Rozšíření pro správce navíc obsahuje odkaz na vytvoření nového dokumentu a přímý odkaz do editace vybraného souboru (červéné tlačítko s obrázkem tužky). Jak správně pracovat s dokumenty na Křižovatce najdete v tomto článku.

+ Nový dokument

Cíle časopisu skaut pro rok 2017/2018

Časopis Skaut

1) pomáhá osobnímu rozvoji skautů a skautek

 • podporuje všestranný osobní rozvoj v návaznosti na činnost oddílu a družiny (všeobecné znalosti, dovednosti a postoje dle stezky a Svojsíkova závodu)
 • podporuje promítání skautských hodnot vyjádřených skrze slib a zákon do každodenního života
 • vede k aktivitě v osobním životě i mimo skauting

 

2) podporuje stávající nástroje pro skautskou věkovou skupiny a jejich aktivní využívání, zaměřuje se speciálně i  na rádce a rádkyně a poskytuje jim maximální možnou podporu k výkonu jejich funkce

 • družinový systém - podporovat fungování družiny jako spolupracujícího týmu a party
 • stezka - podporovat reálné plnění stezky, rozvoj osobnosti ve vztahu k cílům stezky jako nástroje (schopnost sebehodnocení, stanovit si cíl a cíle dosáhnout)
 • odborky - motivovat k vyzkoušení nových odborek
 • rádci a rádkyně - motivovat a podporovat k rádcovské funkci, vést ke kvalitnějším programům družinových schůzek, informovat o možnosti rádcovských kurzů
 • Svojsíkův závod a další celostátní akce - propagovat a přinášet reportáže

   

3) podporuje pocit sounáležitosti se skautským hnutím

 • informuje o akcích, jiných cílových skupiných a širším rámci Junáka
 • přestavuje skautské hnutí jako zajímavou a atraktivní komunitu s řadou příležitostí pro osobní rozvoj

 

logo

Článek publikoval

Zobrazeno: 823x

Práce s článkem

1
kladných hlasů

Klíčové výrazy

Diskuse o článku

0 Názorů
Komentáře jsou dostupné jen přihlášeným členům Junáka.

Navigace: