....

Chyba na stránce: WAGGGS - Křižovatka"

URL: https://krizovatka.skaut.cz/skauting-ve-svete/3288-wagggs?autologin=1"

WAGGGS

WAGGGS

WAGGGS (World Association of Girl Guides and Girl Scouts) je světovou skautskou organizací, která sdružuje skautky po celém světě, u jejího zrodu v roce 1928 stála i naše organizace. WAGGGS samotný přijímá výhradně dívky, i když se najdou národní skautské organizace, v jejichž rámci WAGGGS přijal i chlapce. Dívky a otázky, které se jich týkají, jsou nicméně hlavním bodem zájmu WAGGGSu. Zejména se zasazuje o genderovou rovnost, rovnoprávnost žen ve světě a obecné posílení statusu ženy.

Aktivity WAGGGSu směřují hlavně na země třetího světa, i když mnoho z nich je aplikovatelných kdekoliv. Obdobně jako WOSM vytváří WAGGGS různé programy, na kterých spolupracuje s předními globálními společnostmi (např. program Free Being Me, na kterém spolupracuje se společností Dove – cílem tohoto projektu je zlepšit vnímání žen o sobě samých) a vytváří platformy na sdílení know-how mezi členskými skautskými organizacemi.

Ačkoliv se o členství Junáka - českého skauta ve WAGGGS vedly v nedávné minulosti bouřlivé diskuze, padlo většinové rozhodnutí ve WAGGGSu setrvat, a můžeme tak s WAGGGSem nadále spolupracovat. Tato organizace například dlouhodobě hledá dobrovolníky, kteří by se věnovali různým oblastem. Pokud tě tedy práce pro WAGGGS láká, ozvi se nám na international@skaut.cz, rádi tě podpoříme!

Pod hlavičkou WAGGGSu existuje také 5 světových skautských center či základen, která je možné navštívit a účastnit se jejich programů, případně v nich dobrovolničit (jak holky, tak kluci). Konkrétně se jedná o Pax Lodge (Londýn), Our Chalet (Švýcarsko), Sangam (Indie), Our Cabana (Mexiko) a Kusafiri (Afrika – toto centrum je specifické tím, že je putovní a nemá stálé zázemí).

Pokud se chceš o WAGGGS dozvědět více, podívej se na web a případně nás kontaktuj. ;)

logo

Článek publikoval

Zobrazeno: 1744x

Práce s článkem

0
kladných hlasů

Klíčové výrazy

Diskuse o článku

0 Názorů
Komentáře jsou dostupné jen přihlášeným členům Junáka.
  Nahlásit chybu